hannuaro1

Hallitus teki syöttötariffilla kartellin

 Kartelli on epätäydellistä kilpailua, monopolien tavoin ne aiheuttavat kuluttajille tappiota. Kartellit on lainsäädännöllä kielletty useimmissa maissa. Yhdysvalloissa kartelli on rikos, josta voidaan tuomita vankeutta, mutta Euroopassa rangaistuksena on sakko.

Tuulivoima rakentajat ja kaavoittajat pilkkaavat lakia, sen verran pimennossa ollaan ns."tuulipuisto" suunnitelmat pidetty.

Luvialla on pidetty 6.5.2014 osayleiskaavaa koskeva esittely- ja keskustelutilaisuus, johon kutsuttiin kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja ympäristölautakunta. Kaavaa esitteli projektipäällikkö Pekka Seppänen (FCG OY), joka vastasi kaavatyöstä 1.11.2013 lukien. Lisäksi paikalla olivat suunnittelupäällikkö Hannu Kemiläinen TuuliWatti Oy:stä, toimitusjohtaja Matti Rintanen Pori Energia Oy:stä ja yleiskaava-arkkitehti Heimo Salminen Porin kaupunkisuunnittelusta.
Tänään kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle Oosinselän "tuulivoimapuiston" osayleiskaavan hyväksymistä.


Nyt vedetään luvialaisia kölin alta samalla köydellä kuin Kellahden väkeä Porissa Peittoonkorven tuulivoimateollisuusalueen rakentamisessa. Kylän väki kertoo kärsivänsä melu- valovälke ja maisemahaitoista joita ei esittelyissä ilmoitettu tulevan.


Mistä ilmestyivät ajatukset 4,5MW.n jättivoimaloista?
Viisi - kuusi kierrosta elyä ja kaavoitusta mentiin alusta alkaen 2,5 - 3 MW.n tehoisissa tuulivoimaloissa.
Kansa sai antaa mielipiteitä vain näiden pikkuvoimaloiden suhteen. Samoin ELY - keskuksen ja kaikkien viranomaisten lausunnot perustuvat esitettyjen pienempien voimaloiden vaikutusten arviointiin.
 
Kun kaikki tuulimafian ulkopuoliset on perattu vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle, on "mafia" lopuksi muuttamassa arvioitavan konseptin 50% suuremmaksi.
Kyseessä on laittomuus ja virkarikos, joka on vietävä hallinto-oikeuteen.


Maankäyttö- ja rakennuslaki 6§ kertoo:
Vuorovaikutus ja kaavoituksesta tiedottaminen
Kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, siten kuin jäljempänä tässä laissa säädetään.
Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.


Sama laki ja 5§ kertoo:
Alueiden käytön suunnittelun tavoitteet
Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää:
1) turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista;
2) yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta;
3) rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista;
4) luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä;
5) ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä;
6) luonnonvarojen säästeliästä käyttöä;
7) yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista;
Jne..


Sama laki ja 166 § Rakennuksen kunnossapidosta kertoo:
Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennus ja sen energiahuoltoon kuuluvat järjestelmät on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne rakennuksen rakennustapa huomioon ottaen täyttävät energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset. (13.4.2007/488)
Onko Porin Peittoonkorven tuulivoimalat lainmukaisia eivätkä aiheuta ympäristöhaittaa.
Vaikutusmahdollisuudet on olleet paperilla olevaa jargonia, merkityksetöntä, muistutukset laittomuuksista ovat huomiota vailla hylätty.

Vaikka ihmisten on vaikea myöntää olleensa väärässä, pelätään kasvojen menetystä, niin kaiken tuulivoimasta saadun tiedon jälkeen jonkun täytyy uskaltaa tuoda faktat esille. Yleisesti uskotaan, että tuulivoima toisi mukanaan paljon myönteisiä asioita, mutta ne eivät toteudu. Kaikki kielteiset seuraamukset, joita ei haluta nähdä tai tunnustaa, toteutuvat.

Kunnanhallitus on Tuuliwatin esityksistä haltioissaan: Euron sijoitus tuulivoimaan tuo kymmenen euroa takaisin, työtä ja toimeentuloa, hyvät kiinteistöverotulot ja maanvuokratulot. Syöttö- ja juottotariffissa on rahaa järjestää mielipidemuokkaus ohjelmaa ja riittävän upeita kattauksia pitkiin pöytiin.


Tarina on kuin "keisarilla ei ole vaatteita" sadusta, jonkun on vaan pakko sanoa se ääneen.
Paljon on kirjoitettu mutta hyvät tekstit jäävät paperille omaan arvoonsa, jotka liian myöhään saavat arvonsa.
http://ls24.fi/mielipiteet/mielipidekirjoitukset/mielipidekirjoitus-tuul...

Vuoteen 2020 rakennettavalla 2500 MW.n järjestelmällä saa ehkä 20% käyttöasteella n.500MW. Kustannukset rakentamisesta olisi n.26 miljoonaa euroa / hyödynnettävä megawatti.
Olkiluotokin tulee jo neljänneksen halvemmaksi.


Valtio antaa n.40% tuen tuulivoiman investointiin ja käyttöön (entä näiden laillisuus, ei tuo ainakaan viisasta ole). Tuo tekee v.2020 mennessä jo yli viiden miljardin euron summan.
Fingridin voimalajärjestelmän kuvaus ei anna todellista kuvaa tuulivoimaloiden tehosta, siitä ei näe todellista tuotantoa erotettuna arviosta.
Muuten, eilen Jari Suomisen Tuuliwatti Oy:n tuulivoimaloiden teho oli 2,52 % niiden asennetusta tehosta. Ja Peittoonkorven voimalan teho oli -0,234 MW eli se kuluttaa energiaa. Tuulivoimaloita täytyy pyörittää ulkopuolisella sähköllä, jotta akselit eivät vääntyilisi. Kuka mahtaa maksaa tuon sähkön ja mihin hintaan?

Ulkoiset kustannukset (vahvat uudet voimalinjat) jos vielä lisätään niin koko homma on kertakaikkiaan suuri puhallus julkisista rahoista tuulivoimarakentajille.


Ohessa Jari Suomisen tuulivoimamainos, juttu joka nyt leviää eri puolilla Suomea sanomalehtien sivuilla.
http://ls24.fi/mielipiteet/mielipidekirjoitukset/mielipidekirjoitus-mite...


Professori Olli Pyrhönen toimi STY:n tulevaisuusvaliokunnan jäsenenä vuonna 2013.
Tulevaisuusvaliokunta: Miia Wallén (puheenjohtaja),
Petteri Antikainen, Mika PA Anttonen,
Jenny-Li Holmström, Esa Holttinen, Karoliina Joensuu, Erkki Kunnari, Marja Kaitaniemi (Jukka
Kuuskoski), Aarne Luukko, Olli Pyrhönen, Timo Rantala, Pasi Tammivaara, sihteerinä Anni Mikkonen
Professori Olli Pyrhönen on yhtenä omistajana Tuulisaimaa Oy:ssä. Lisäksi hän on hallituksen jäsen.


Muutenkin tuo (ja aiemmat) STY:n toimintakertomus on mielenkiintoista luettavaa
http://www.tuulivoimayhdistys.fi/sites/www.tuulivoimayhdistys.fi/files/s...

Olisiko uudelleen kootulla hallituksella selkärankaa pudottaa syöttötariffi pois kannattamattomalta tuulivoimalta. Rahat tarvitaan perusrakenteiden hoitoon ja kunnossapitoon.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

Meillä Espoossa viimeisessä Länsiväylässä oli mielenkiintoinen kolumni Matti Putkoselta otsikolla "Tuulimyllyt silpovat lapsilisät". Tottako tämäkin?

"Lapsilisät ja työttömyysturva ovat leikkauslistalla kahden EU-direktiivin tähden. EU:n ilmastopoliittiset linjaukset ja yhdistelmälupadirektiivi ovat todella kalliita suomalaisille veronmaksajille. Valtion budjetissa on varattu satoja miljoonia euroja tuulivoiman syöttötariffeille. Syöttötariffit turvaavat veronmaksajien piikistä tuulivoimayrityksen voitot. Jokainen tuulivoimalla tuotettu kilowattitunti maksaa suomalaisille veronmaksajille 4-6 senttiä 12 vuoden ajan!
Mikäli suomalaiset europarlamentaarikot olisivat olleet hereillä ja ilmoittaneet, ettei Suomi hyväksy EU:n ilmastopoliittisia tavoitteita, niin sähkön hinta olisi halvempi ja budjetissa olisi varaa lapsilisien ja työttömyysturvan tason säilyttämiseen."
(Urpilainen kuulemma todisti pää pystyssä, että "EU pakottaa"

Pitääkö tämä todellakin paikkansa, että meillä on velvollisuus tukea tuulivoimahankkeita jopa 12 vuoden ajan?? Mitähän muuta yhtä pöllöä tässä ollaankaan vielä tukemassa? Ehkä joku tietävämpi tämänkin voi selittää ilman liikaa sanahelinää ja munkkilatinaa?

Käyttäjän Jouni kuva
Jouni Tuomela

Tuulimyllyjen rakentamisella alkaa olla vimmattu kiire. Uuden energian havainnot ja kiistattomien tahojen raportit lämmöntuotosta ja laitteistojen toiminnasta alkavat saavuttaa suuren yleisön.
Ja mullistavan energiavallankumouksen jälkeen nämä tuulipotkurit tullaan luultavasti takomaan auroiksi.

Kannattaa lukaista Mats Lewanin (Ny Teknik:n toimittaja) kirja "Inpossible Invention", tai ainakin sen arvostelu niin pääsee kartalle kylmäfuusion nykytilanteesta. Joka on kutkuttava.

tässä linkki lisään tietoon:
http://www.e-catworld.com/2014/05/06/infinite-ener...

muoks, ja kirjan saa täältä:
http://animpossibleinvention.com/

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Kaija Kelhu, suoraan kysymykseen suora vastaus löytyy jälkiviisaat -ohjelmasta?

"Miksi ei leikattu vain Ilmastonmuutos-hömpän kulut pois!"

http://areena.yle.fi/tv/2233632/?start=12m45s
Jälkiviisaat tietävät, Kalle Isokallio heitti vastauksen yllä esitettyyn kysymykseen Jälkiviisaat -ohjelman viimeisellä minuutilla!

Tällaisilla tuilla on taipumus jatkua, todennäköisesti 12 vuottakaan ei riitä, vaan yritetään hakea jatkoa nykyisille tuille ja korotuksia? Nyt esim. merelle rakennettavat tuulivoimalat vaativat suuremmat tuet ollakseen kannattava sijoitus. Merelle rakennettaville tuulivoimaloille on jo haettu ja muistaakseni myönnetty ns. demonstraatiotuki 20 milj. €.

http://www.breitbart.com/Breitbart-London/2014/05/...
http://iopscience.iop.org/1748-9326/9/3/034012/art...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Tunnettu ilmastotutkija ja meteorologi Lennart Bengtsson suhtautuu kriittisesti tiukkaan alarmismiin ja suhtautuu ilmastonmuutokseen realistisemmin kuin aikaisemmin. Samalla hän tuo esimerkin vuoksi esille tuulivoimarakentamisen tehottomuuden vaikuttaa vähentävästi hiilidioksidipäästöihin, pikemminkin vaikutukset ovat päinvastaiset. Kts. alla olevat linkit.

”I stället för att satsa krafterna på långsiktiga hållbara insatser på ett brett forskningsprogram, så har resurserna plottrats bort på politiskt ytliga åtgärder. Till exempel gigantiska satsningar på vindkraft som knappast kommer att bidra nämnvärt till att minska koldioxidutsläppen, snarare motsatsen, eftersom baskraft inte kan undvaras.”

"Sen sijasta, että satsataan pitkän aikavälin ponnistuksilla laajaan tutkimusohjelmaan, hävitetään resursseja poliittisesti pinnallisilla toimenpiteillä. Esim. jättimäisillä investoinneilla tuulivoimaan, joka tuskin auttaa merkittävästi vähentämään hiilidioksidipäästöjä, pikemminkin päinvastoin, sillä perusvoimasta ei voida kuitenkaan luopua."
http://www.di.se/artiklar/2014/4/4/klimatforskaren...

"Visst blir jorden varmare, men de värsta katastrofscenarierna är osannolika. Med långsiktigt och tålmodigt arbete klarar vi klimatarbetet, säger klimatforskaren och meteorologen Lennart Bengtsson."

"SPIEGEL ONLINE: Mr. Bengtsson, why did you decide to join the Global Warming Policy Foundation, an organization known for its skepticism about climate change?
Bengtsson: It is important to allow a broad debate on energy and climate. We must urgently explore realistic ways to address the different scientific, technical and economic challenges in solving the world's energy problems and the associated environmental issues." http://www.spiegel.de/international/world/meteorol...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Porin Peittooseen on noussut Suomen suurin "tuulivoimapuisto". Kaupunki lupaa, että melutasoa valvotaan.
Kuinka on sitten käynyt: Jatkuu kuin sanonta "Kettu kanatarhan vartijana", meluja mitataan kuulostelemalla ja mittaamalla tulokset sopiviksi eikä mikään muutu. Kellahden kylän väki kärsii univajeesta ja sen seurauksista.

Jättivoimalat on kaupungin maalla, ei Porin kaupunki omia virheitään myönnä jos ei valtio suorita puolueetonta tarkastusta alueella.

Viime torstaina on ollut yleisötilaisuus Porin Peittoonkorvessa Kellahden ja Ahlaisten asukkaille, lähes sata ongelmista kärsivää lähi-asukasta oli paikalla. Tuulivoimatoimijan Tuuliwatti Oy:n edustaja Jari Suominen ilmoitti kokouksen koolle kutsumisen syyksi "huolenaiheet" joita asukkaat nyt voisivat esittää.
Missään kohdassa ei puhuttu "ongelmista" tai valehtelusta kun äänettömät voimalat olivatkin vaarallisia matalataajuisen melun lähteitä.

Yleisö valitti melusta, yli 2km päässä melu tunkeutuu taloon sisälle eikä saa nukutuksi rauhassa. Osa ihmisistä ilmoitti TV-kuvan pätkimisestä tuulivoimaloiden takana, myös "edessä" oli samoja ongelmia, langattomassa netti- ja radiopuhelin verkkossa oli ollut jatkuvasti häiriöitä.

Tuulivoimatoimija ei melu- ja matkapuhelin/TV ongelmiin kommentoinut mitenkään. Asiat kirjattiin ja luvattiin palata myöhemmin uudelleen asiaan. Suomisen mielestä tuulivoimaloiden ja asukkaiden olisi vaan tultava jotenkin toimeen keskenään.
Päätettiin kuitenkin neljän paikallisen ja kahden tuulivoimatoimijan kanssa käydä läpi näitä ongelmia ja syksyllä sitten kokoonnutaan isommalla porukalla.

Eilen Luvialla kunnanhallitus siirsi valtuuston päätettäväksi 31kpl tuulivoimalan rakennusluvasta Oosinselälle, lähimmät asunnot on n.800m päässä, Tuuliwatti on jättivoimaloiden rakentajana. Samat virheet toistuu kun valtuusto päättää antaa rakennusluvan hyväksi mainostetulle sähköntuotantomuodolle.

Ainoa pitkän päälle kestävä perusta saada energiaa on ilman tukea kannattava voiman tuotanto, joka on onneksi meillä vielä kaiken perusta.

Tuulivoima ei sitä ole, ei paska punniten parane. Syöttötariffi on poistettava nopeasti.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Onko kellään ohjetta kuinka näiden perusoikeuksien ylikävely saadaan lopetetuksi, onko tämä nyt sitä demokratiaa jota haluamme kotiseudun asioiden hoitoon.

http://yle.fi/uutiset/peittoon_tuulivoimaloiden_me...

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

Surkea tilanne ja ei voi muuta kuin valittaen ottaa osaa asukkaiden suruun.

Bisnes puhuu tekijöiden puolella ja ne rahamiehet jotka voivat muuttavat tuulivoimaloista mahdollisimman kauas ovat onnekkaita, mutta entä muut? Kuka ostaisi talon, jonka näköetäisyydellä surraa tuulimyllyt? Talon alennettu hintakaan tuskin houkuttelee ostajia?

Vuosia sitten ajoimme kesällä katsomaan viehkoa Reposaarta taas pitkästä aikaan ja siellä matkanvarrella näin rykelmän kalseita tuulimyllyjä, joita en ainakaan itse haluaisi ikkunastani nähdä peittämässä taivaansineä. Puhumattakaan jos ne vielä pitävät ääntä ja estävät lintujen liitelyä?

Mietin jo silloin kuinka korvaavien ja inhimillisempien sähköntuotannon mahdollisuuksien jälkeen puretaan nämäkin hökötykset.. Niin, ja mihin nämäkin jätekuormat kipataan? Toivon mukaan kuitenkin rakentajien kustannuksella.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Reposaaren tienpäällä osittain pyörineet tuulivoimalat oli riskinä tiellä kulkijoille. Yhden tuulivoimalan koneisto hajosi kovalla tuulella vähän aikaa sitten ja siivet pyöri villisti hajoten kappaleiksi osittain. Tie ehdittiin sulkemaan ja ei kukaan loukkaantunut. Tie oli lähes pari päivää poikki ja Reposaareen piti kiertää n.30km lenkki 8-tien kautta.
Nyt ne on päätetty purkaa alle 15 vuoden käytön jälkeen kaikki. Uudet jättivoimalat näkyy Reposaarentieltä oikealla Peittoonkorvessa Kellahden kylän takana.

Antti Aula, tekn.tri, Oulusta kirjoitti hyvin Kaleva lehdessä: "Aina ei arkipäivän tohinoissa muisteta, että ihmisen eri tavoin käyttöönsä hankkima energia on tarkoitettu palvelemaan ihmisen toimintaa, ei päinvastoin.
Energian tuotannon perustavoite ei ole työllistää. Työttömyys pitää sosiaalisena ongelmana hoitaa muulla tavoin pois kuin tekemällä tai teettämällä tyhjää työtä".

Syöttötariffista pidetään nyt kynsin hampain kiinni, keinoja kaihtamatta. Tuulivoimayhdistys pitää huolen omista eduistaan nyt jo osittain rikollisella harhauttavalla mainonnalla ja miljoonien etujen katteettomilla lupauksilla. Syöttöraha on ollut valtava virhe hallitukselta.
(http://www.tuulivoimayhdistys.fi/files/edunvalvont...)

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset