hannuaro1

Viranomaiskontrolli pettää tuulivoimabisneksessä

  • Terveyshaitta
    Terveyshaitta

Ennakkovalvonta Suomessa on pettänyt pahasti, sitä ei käytännössä ole, homma tarkoittaa toiminnanharjoittajaan kohdistuvaa viranomaiskontrollia, joka tapahtuu ennen toiminnan aloittamista. Lisäksi yleinen selvilläolovelvollisuus koskee kaikkia hankkeita, eikä pelkästään tuulivoimatoimijoita. Nyt odotetaan viranomaisten olevan selvillä hankkeista, ja kun eivät ole, homma on livennyt "pois käsistä".

”Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.” (YSL 5.1 §) Ympäristönsuojelulain 42.1 § 2 kohdan mukaan lupaviranomaisen on pyydettävä hakemuksesta lausunto toiminnan sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Yksittäinen määräys tulee sovellettavaksi silloin, kun ympäristön pilaantuminen ilmenee terveyshaittana ja on välitön vaara ihmisen terveydelle tai välittömät ja huomattavat haittavaikutukset ympäristölle.

Terveystarkastajan virka on nyt haettavana Porin kaupungin ympäristövirastossa. Työtehtäviin kuuluvat Porin seudun ympäristöterveydenhuollon alueella terveysvalvonnan lupa- ja valvontatehtävät. Tehtävänkuva on selvä, aiemmin ei vaan kukaan hoitanut näitä hommia, syntyi ns. "tuulivoimapuistoja" liian lähelle asutusta pelkillä tuulivoimatoimijan mainoksilla "ääni on kuin jääkaapin hyrinää", jne. vähättelyjä, "ääntenkuulijat" on hulluja ja esim. terveysvalvonnasta eläinlääkäri kehottaa menemään psykiatrin vastaanotolle.

Selvilläolovelvollisuutta ei kukaan noudattanut, ei viranomaiset eikä toiminnanharjoittaja. - Rikottiin lakia, entä sitten - ei mitään - kukaan ei välitä.. Maan tapa on rikollisen toiminnan suosimista.

Suomen perustuslaki 20 §, ns. ympäristöperusoikeus: “Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.” “Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.”

Keskeisiä ympäristöoikeudellisia ilmoituksia on: Terveyteen vaikuttavasta toiminnasta tehtävä ilmoitus (TSL) ja metsänkäyttöilmoitus (MetsäL).  - Tuulivoimarakentamisessa näitä ilmoituksia ei tehdä, vaikka tiedetään teollisen kokoluokan tuulivoimaloiden aiheuttavan terveys- ja ympäristöhaittoja.

Virkamiesten on pystyttävä ymmärtämään sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa jotta ympäristönäkökulman velvoitteiden vaikuttavuusarviointi pystytään tekemään kunnolla. Oikeudellisessa päätöksenteossa ei voida ohjata koko ympäristön käyttöä/suojelua yhdellä kertaa, vaan tosiseikat rajataan oikeustosiseikkoja käyttäen oikeudellisesti hallittavissa oleviksi kokonaisuuksiksi. Esimerkki: Terveydensuojelulaki 19.8.1994/763. Ympäristöoikeuden sääntelykohteena on myös ympäristön osa-alueet ja ihmisen suhde niihin, eikä vain ihmisen suhde toisiin ihmisiin.

Terveydensuojelulain 1 § tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa (terveydensuojelu). Tässä laissa tarkoitetaan terveyshaitalla ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.

2 § Yleiset periaatteet Elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään. Elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy.

26 § Asunnon ja muun oleskelutilan terveydelliset vaatimukset esim. melun osalta tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (9 kommenttia)

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Ihmiset rekisteröivät matalataajuusääntä aivoissa, tästä on nyt saksalaista tutkimusta viime kesältä julkaistuna. Ilmeisesti ihminen kuitenkin havaitsee kuuloaivokuorella matalataajuus- ja infraääntä.

”Dr. Christian Koch vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin leitete die Untersuchung. Sie ergab, dass tieffrequente Geräusche, die bisher als für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar galten, vom primären auditiven Kortex im Gehirn erfasst werden.” http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellu...

”Tohtori Christian Koch Max Planck institutista (for Human Development) Berliinissä johti tutkimusta. He havaitsivat, että matalataajuista ääntä, jota aiemmin ei ole pidetty ihmiskorvin kuultavana, havaitaan ensisijaisella kuuloaivokuorella aivoissa.”

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Olisiko tämä linkki samaan tutkimukseen: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellu...

Tieto lisää tuskaa, on vanha sanonta mutta pitää vieläkin paikkaansa. Viranomaiset haluavat pitää suomalaiset tuskasta erossa kieltämällä ettei tietoa ole olemassa, ja vain kuuluva ääni voi aiheuttaa terveyshaittaa. Viranomaiset eivät halua kuulla että asia on tutkittu ja nyt Suomessa kymmenhenkinen perhe on asunnoton tuulivoimapakolainen ilman pakolaisstatusta. Esimerkki on Jäneskeitaan tuulivoimaloiden takia pakolaiseksi joutunut merikarvialainen perhe isä, äiti ja kahdeksan lasta joutuivat ilman omaa syytään muuttamaan pakon edessä pois kodistaan tuulivoimaloiden aiheuttaman meluhaitan takia.
http://yle.fi/uutiset/tuulivoiman_tulo_naapuriin_a...

Tapani Lahnakoski

Tämä: "Laki eräistä naapuruussuhteista", alunperin vuodelta 1920, ei taida kovin hyvin enää soveltua nykymyllyihin:

"Puutavara- tai muuta helposti syttyvää ainevarastoa, joka on aiottu pitkähkön aikaa paikalla säilytettäväksi, ja tuulimyllyä älköön maalla ilman naapurin lupaa sijoitettako viittätoista metriä lähemmäksi hänen maataan eikä myöskään kolmeakymmentä metriä lähemmäksi hänen puutarhaansa, pihamaataan, vuokratonttiaan tahi omalla maalla olevaa rakennustaan. Sellaisia varastoja ei myöskään saa sijoittaa kahtakymmentä metriä lähemmäksi toisiaan.

Jos tuulimyllyn tai 1 momentissa tarkoitetun ainevaraston ja naapurin maan tahi rakennuksen välillä on toinen rakennus, voi naapuri vaatia 1 momentissa mainittua välimatkaa jatkettavaksi välillä olevan rakennuksen maataan tahi rakennustaan kohti olevan pituuden puolella määrällä."

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1920/19200026

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Tuulimyllyistä puhutaan vielä tänäpäivänäkin kun tarkoitetaan esim. 5 MW:n tuulivoimalaa, suhde on melkein sama kuin kanootilla ja matkustajalaivalla. Vaikka ei satamaan tuoda kanoottia matkustajalaivan paikalle, niin kuin monsterivoimala ankkuroidaan takapihalle muka hiljaisena hyvää tarkoittavana naapurina.
Naapuruussuhteita kiristää nämä vähättelevät viranomaislausunnot tuulivoimaloiden aiheuttamista haitoista, vaikka ne tunnetaan ja hyvin tiedetään mitä pitkäaikainen altistus melusaasteelle aiheuttaa, mutta siitä ei välitetä.
Tuo sama naapureiden suhdetoimintaa säätävän lain 17 ja 18 pykälä kieltää metelin ja häiriön tuottamisen ihan selvästi. - Viranomaiset kuuntelevat kärsivällisesti ilmoitukset häiriön tuottajista tekemättä asialle mitään. Mutta jos otat oikeuden omiin käsiin ja hiljennät ko. melua aiheuttavan kohteen, niin silloin tullaan sireenit ulvoen ja joudut rautoihin vastaamaan kotirauhan puolustamisesta.

Ei perustuslaki tuulivoimaloita hiljennä, jos poliitikot asian saavat päättää.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Mitä nykyhallitus oikein aikoo tehdä, tuulivoimatoimijat ovat jo saaneet tyhjän toimittamisesta ja terveys- ja ympäristöhaittojen aiheuttamisesta suunnattoman rahasumman, oletetaanko asioiden korjaantuvan itsestään olemalla vaan hiljaa ja kieltämällä olemassaolevat ongelmat.

Ei raha tyhjästä tule vaikka niin joku kuvittelee, työllä ja tarpeellisia palveluja myymällä raha ansaitaan eikä tyhjän tekemisellä. Sähkön tuotanto tuulivoimalla ei vapailla markkinoilla tuota kuin tappioita.
Pienetkin tuulivoimalat ovat ihan oikeita kiusankappaleita melun aiheuttajina: http://www.nrel.gov/docs/legosti/old/1166.pdf

http://www.windconcernsontario.ca/health/
Terveyshaittaa on, ja se on kiistattomasti selvitetty. Hallitus vaan seisoo tumput suorana kuin H. Moilanen, eikä pysty tekemään mitään. Korjaavat toimenpiteet pitää tilata tuulivoimapakolaisilta, heillä on vastaukset ongelmaan. Ei mitään korjata hiljaa paikallaan olemalla, tai kääntämällä katse pois ongelmista, jotain tarttis tehdä asian hyväksi.

Tapani Lahnakoski

Nytkö on sitten vihdoin ensimmäiset ilmastopakolaiset löydetty?! Vuonna 2010 niitä ennsutettiin olevan jo 50 miljoonaa. No meneehän niitä koko ajan etelään, kuten ennenkin. On kyllä virrannut tännekin, mutta ilmastopakolaisia niistä ei ole yksikään.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Suomen hallitus ne ilmastopakolaiset on ihan omalla maaperällä saanut aikaan. Tämä varmaan lämmittää vihreitä ilmaston lämpenemisen ennustajia, häh hää, oltiin oikeassa, ilmastopakolaisia tuli niinkuin sanottiin.
Pitkävartiset saappaatkin vielä tarvitaan kun veden pinta nousee metritolkulla..

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Miljoona euroa kuluu jo tukirahaa päivässä, jos tuulee. Ja kuka sen maksaa, minä vai? Kaikki yhdessä ja tuuli vie rahat pois Suomesta kaikenmaailman huijareille. Eikä hallitus tee yhtään mitään. http://pitkaranta.blogspot.fi/2015/11/loppuvuodest...

Käyttäjän leskinen kuva
Seppo Leskinen

Tuuli- ja aurinko ovat tulevaisuuden energiaa.....

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset