hannuaro1

Tappio on karvas, KHO hyväksyy tuulivoimapuiston

  • Kirveellä olisi töitä
    Kirveellä olisi töitä
  • Tuulivoima jyrää meitin
    Tuulivoima jyrää meitin

KHO käsittelee asiat vastoin aiempia päätöksiään.

Luvian ja Porin välille kaavoitettu tuulivoimapuisto hyväksyttiin KHO:ssa. - hylkäämisen perustelut vesitettiin, lakien säätäminen on turhaa kun tuomarit eivät niitä hyväksy. 

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1473834508554.html

 

"FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on laatinut meluselvityksen osayleiskaavaa varten. Mallinnuksen tuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksen VNp 993/1992 mukaisiin melutason ohjearvioihin sekä ympäristöministeriön antamiin suunnitteluohjearvoihin." - aiemmassa 2096/2014 päätöksessä KHO hylkäsi tällaisen meluselvityksen perusteella kaavan. Nyt sellainen taas hyväksyttiin??

 

2. Valituksen hylkääminen 

"Kaava-alueesta tehdyt melumallinnukset osoittavat, että ympäristöministeriön ohjeen 4/2012 mukainen vakituisten asuntojen 40 dB:n yöajan melutason suunnitteluohjearvo ylittyy eräiden asuntojen osalta. Loma-asuntojen 35 dB:n yöajan melutason suunnitteluohjearvo ylittyy useiden loma-asuntojen osalta. Meluhaitan mahdollisuutta ei jo yksin tähän nähden voida näiden asuntojen osalta pitää poissuljettuna. Kun kuitenkin otetaan huomioon se, mitä hallinto-oikeuden päätöksessä on meluselvitysten osalta lausuttu, sekä erityisesti se, että kaavamääräyksen mukaan alueen toteuttamisessa eli muun ohella rakennuslupamenettelyssä on varmistettava, ettei tuulivoimalasta saa aiheutua ympäristöministeriön suositusohjearvot ylittävää melua lähiasutukselle, kaavaa ei ole pidettävä lainvastaisena valituksessa esitetyillä meluselvityksiin liittyvillä perusteilla. Jos tuulivoimalan toiminnasta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta meluhaitan vuoksi, hankkeen toteuttaminen edellyttää rakennusluvan lisäksi ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Ympäristöluvan tarve on harkittava erikseen."

 

- Meluhaitta kaavan suunnitteluvaiheessa on ollut todellinen, se ylittyy toteaa KHO. Aiempi hallinto-oikeuden päätös perustui VNp 993/1992 sääntöön melusta, se on aiemmin tuulivoimakaavasta tehdyssä valituksessa KHO:n käsittelyn päätöksessä hylätty, - nyt se hyväksyttiin KHO:ssa

 

Tuulivoimaloiden teknistä ominaisuutta ei voi tuomareiden päätöksellä korjata, mutta nyt KHO esittää mahdottomia:

- "kaavamääräyksen mukaan alueen toteuttamisessa eli muun ohella rakennuslupamenettelyssä on varmistettava, ettei tuulivoimalasta saa aiheutua ympäristöministeriön suositusohjearvot ylittävää melua lähiasutukselle" - ja aiemmin jo todettiin että: - "melutason suunnitteluohjearvo ylittyy" ?? - ja kaava hyväksyttiin!! 

 

Vaikka lopussa annettiin vielä joku toivonkipinä: - "hankkeen toteuttaminen edellyttää rakennusluvan lisäksi ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Ympäristöluvan tarve on harkittava erikseen." - ehdollinen rakennuslupa on jo myönnettynä odottamassa kaavan hyväksyntää, mutta kuka valvoo nyt ympäristöluvan saamista. Edellytykset luvan saamiseen ovat huonot, - ottaako KHO vastaan ympäristöluvan aiheuttamat erimielisyydet ratkaistavakseen. 

 

KHO:n päätös asettaa suomalaisten kodit ja kesäasunnot eriarvoiseen asemaan. Toisaalla on pakko hyväksyä 31 suuren tuulivoimalan rakentaminen takapihalle, ja sitten taas Helsinki pitää suoja-etäisyytenä vähintään 100 km rajaa.

 

Tuulivoimaloiden suunnittelutarveratkaisu Sauvossa koskeva asia hylättiin KHO:ssa:

 

"Yhteensovittamistarpeita arvioitaessa on erityisesti melua koskevien selvitysten osalta lisäksi otettava huomioon se, että suoritetun mallinnuksen tuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisiin melutason ohjearvoihin, joiden ei suoraan voida katsoa soveltuvan tuulivoimamelun häiritsevyyden arviointiin. Saatujen kokemusten ja häiritsevyystutkimusten perusteella näiden ohjearvojen käyttäminen suunnittelussa johtaa liian suureen meluhäiriöön." - tuulivoimakaava hylättiin KHO:ssa 1.7.2014.

 

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1404123803986.html

 

KHO toimintaa on selkeytettävä, nyt päätökset ovat ristiriidassa aiempien päätösten kanssa. Laki on sama kaikille.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (14 kommenttia)

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen
Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

En olisi uskonut KHO:n sortuvan näin ristiriitaiseen päätökseen, minulla ei ole asianajaja armeijaa takanani vääntämässä pykäliä omaksi edukseni, luotin että oikeus toteutuu kuten säädökset määrää.

Nyt KHO toteaa että melumallinnus on väärin, mutta jättää rakennuslupa päätöksille vastuun, - "rakennuslupamenettelyssä on varmistettava, ettei tuulivoimalasta saa aiheutua ympäristöministeriön suositusohjearvot ylittävää melua lähiasutukselle", - luvat on jo annettu ehdollisena odottamaan KHO:N ratkaisua.

Kaavassa on tarkkaan merkattu paikat, ja kun tuulivoimala jonka kokoa, tehoa, ym. teknisiä tietoja ei ollut hakemuksessa mainittu, siihen rakennetaan meluhaitta ylittyy kuten KHO totesi. Tuulivoimala voi olla joku 3 - 4,2 MW:n monsteri Porin ja Luvian rajalla, ja haittaa molempien asukkaita.

Eli nyt on tilanne se että KHO hyväksyi kaavan tuulivoimaloille, jos, ja, että, kun.. - niin että saako ne tuulivoimalat rakentaa vai ei, se jää tulevaisuuteen, jos..

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Aika alkaa olla kypsä nyt vanhan virren ottamiseen takaisin virsikirjaan:

Virsikirjasta joskus poistettu virren 381 sanoma sopii nyt mielestäni hyvin kuvaamaan oloja täällä länsirannikolla:

1."Valittaa täytyy totta Ja surra suuresti,
Kun vääryys vallan ottaa Ja pahuus
paisuupi. Mykäkskö tuli kerran Jo kaikki maailma,
Kun oikeutta Herran Ei kenkään julista?

2. Nyt petos, vilppi täällä On noussut kun-
niaan, On valhe vallan päällä Ja vääryys voi-
massaan; Ei köyhän, kurjan ääntä Viattomuudes-
saan Kuunnella, rikas vääntää Lain myöten tahtoaan."

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

"Häpeän hirveästi", riittää Korkeimman oikeuden jäsen, oikeusneuvos Liisa Mansikkamäelle, ja asia unohdetaan. Tehtyä ei saa tekemättömäksi häpeämällä, minäkin häpeän KHO:n puolesta ettei perusteluja kaavan hylkyyn perusteltu paremmin.

Nyt oli perustelu ainakin minun mielestä ala-arvoinen, mentiin uudestaan rakennustarkastajan ja kunnan ympäristölautakunnan harkinnan taakse piiloon.
"Jos tuulivoimala tuottaa melua", vaikka se ei tuottaisi sähköä (pitää tuulla n. 8 m/s) se tuottaa ääntä pelkällä olemassa ololla. vrt. "tuuli puissa soi"

Asiantuntematonta päätöksentekoa, en olisi uskonut että KHO jättää perusteluihin jossittelua.

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Suomen oikeuskäytäntö on kouluarvosanalla tasoa 5 asteikolla 4-10.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Oosinselkä on liian hyvä sijoituspaikka tuulivoimaloille, korkea n. 45 m korkea harju, kalliota, pieniä suoalueita, soraa, kahden merenlahden ja peltoalueen välissä, ja rajoittuu 8- tien reunaan. Huippupaikka tuulivoimaloille, satamat lähellä, Mäntyluoto ja Rauma. Metsä on hakattu jo valmiiksi ja vuokratut sijoituspaikat on allekirjoitettuna maan halvimmilla vuokrasopimuksilla 45 vuodeksi, paitsi tietysti Porin apulaiskaupunginjohtajan 2 tuulivoimalan paikkaa saivat kolme kertaa enemmän kuin muut + mahdollisuuden vuosittaisiin korotuksiin. Muilla oli n. 1500 euron vuosivuokrat..

Eihän tätä voi jättää hyödyntämättä, valtion tuki olisi n. miljoona euroa vuosittain/voimala. Olkoonkin sitten Luvian asuntoalueet liian lähellä ja Porin kaupungin keskustaan on n. 10 km matka, mutta asuntoja on jo Porin rajan tuntumassa.

Onhan ministeri Pekkarinen antanut painavan lausunnon juuri tuulivoimalan melusta, "ääni on kuin jääkaapin hyrinää". Nyt Pekkarinen tähtää taas elinkeinoministerin paikalle jos Rehn siirtyy pois tieltä.

Suomessa on sellainen vimma päällä että valtio ajetaan konkurssiin näillä älyttömillä tukiaisilla, joita S-ryhmä nyt kerää halpuutus kampanjansa rahoittamiseen.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Tiede -lehden keskustelupalstalla käydään myös keskustelua aiheeseen liittyen. "Ylimitoitettu tuulivoiman syöttötariffi on johtanut tilanteeseen, jossa ennennäkemättömän suuria merialueille tarkoitettuja tuulivoimaloita on rakennettu aivan liian lähelle asutusta. Voimaloiden jättimäinen koko ja niiden mukanaan tuomat ongelmat ovat yllättäneet päättäjät, viranomaiset ja tavalliset kansalaiset." http://www.tiede.fi/keskustelu/69510/tuulivoimaloi...

Kyllä vaikuttaisi siltä, että matalataajuisen melupäästön terveysvaikutukset voidaan tulevaisuudessa todeta ja mitata.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #8

Jääviyskysymyksen käsittelyn voi vielä aloittaa hallinto-oikeudessa kun KHO ei siihen ottanut kantaa. Ja sen jälkeen alkaa valitukset rakennusluvista, ympäristöluvan myöntämisestä, ja olisiko jokin kohta mitä en nyt ole vielä huomannut. Pyrrhoksen voitto tuulivoimalle tämä Luvian tapaus oli.

KHO totesi että meluhaittaa on, mutta ratkaisua sen poissulkemiseksi ei annettu.

Käyttäjän vesakauppinen kuva
Vesa Kauppinen

Taitaa olla helsinki enää mihin ei varmasti rakenneta, miten lie tuo kainuun korpi? Pitäskö muuttaa...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Helsinkiläisille riittää kun saavat sähköä samaa piuhaa pitkin kuin mitä tulee Olkiluodon ydinvoimaloista.

Tuulivoimalat haittaavat verkonpitäjää, mutta näistä asioista ei edes verkon ylläpito voi valittaa kun tuulivoima on valtiovallan suojeluksessa. Länsirannikolla ongelmat ovat riittävän kaukana pääkaupungin näkövinkkelistä.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Tässä on se ongelma, että eihän valtion tutkimuslaitokset lähde työnantajaansa vastaan, vaan myötäilevät tutkimuksillaan virallista kantaa, esim. matalataajuusäänistä syntyvää terveyshaittaa.

Sama koskee riippumatonta oikeuslaitosta. Tuulivoimaloilla kun pelastetaan maailmaa ja lainsäädäntö on sen mukainen. Siinä on mökin asukas pieni tekijä.

Länsirannikko on lintujen päämuuttoreitti, samoin lepakoiden. Siinä voi julkisuudessa annettuja lukuja koskien lintujen ja lepakoiden törmäyksistä ja barotraumasta aiheutuvia kuolemia kertoa kymmenellä tai sadalla, jotta pääsisi lähemmäksi totuutta. Maksetut ns. konsultoijat kertovat vain sen mitä työn tilaaja on ennakkoon halunnut kuulla. Ei haittoja ja asiaa pitää vielä tutkia. Eli tällä varmistetaan vielä se, ettei konsultti hyppää aidan toiselle puolelle.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Tässä on yksi esimerkki lähes 100000 euron tutkimuksesta jonka THL teki ja nyt se leviää joka lehdessä ympäri Suomea. - Ihminen voi kuulla infraääntä... jos... ehkä..

Melkein samanlainen kuin KHO:n päätös, tuulivoimaloiden äänenvaimennus hoidetaan rakennusvalvonnan, tai ympäristöluvan yhteydessä, jos.. kuitenkin ympäristöluvan tarve harkitaan erikseen.

"THL:n mukaan ihminen voi kuulla infraääntä, jos se on riittävän voimakasta. Myös tuulivoimalat tuottavat infraääntä mutta se jää huomattavasti kuulokynnyksen alapuolelle. Julkisuudessa on esitetty, että tuulivoimaloiden läheisyydessä koetun oireilun aiheuttaja olisi nimenomaan infraääni. THL:n tutkimuksessa oireilun yleisyydessä ei kuitenkaan ollut eroa eri etäisyysvyöhykkeiden välillä. Jos tuulivoimaloiden infraääni olisi syynä raportoituihin oireisiin, oireilun voisi odottaa olevan yleisintä lähimpänä tuulivoimaloita, jossa myös altistuminen on suurinta, tutkimusraportissa todetaan.

THL:n tutkimustulosten mukaan tuulivoiman terveysvaikutuksista koettu huoli vaihtelee eri tuulivoima-alueilla ja oli paljon yleisempää kuin äänestä koettu häiritsevyys."

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/2779262/THLn+tutk...

Tuntuu siltä että kansaa huijataan, hyvä esimerkki on tuo THL:n tekemä ruksi ruutuun kyselytutkimus, ja sitten sen perusteella kirjoitettu lausunto: Ihminen voi kuulla infraääntä? jos.. - kun tiedetään mitä se infraääni on:

"Ihmisen kuulokynnys on äänenpainetta mitattaessa noin 0 dB ja kipukynnys on n.120 dB. Kuulovaurioriskiraja on 85 dB. Normaali puhe vaihtelee 50 - 60 dB välissä.

Värähtely-alue, jonka ihmisen korva kuulee, vaihtelee 20 - 16000 Hz välillä. Toiset kuulevat nuorempana jopa 20 000 Hz taajuuksia. Värähtelynopeuden perusteella ääni jaetaan erilaisiin luokkiin, matalataajuiseen (infraääneen 0 - 20 Hz), kuuloaistein havaittavaan alueeseen (20 - 20 000 Hz), ultraääneen (20000 - 200 000 Hz) ja "hyperääneen" (>200 000 Hz)."

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Nyt on julkisuuteen tuotu näkemys ihmisen toimista aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä lähinnä, mikä aiheuttaisi ilmastonmuutosta.

Ihminen vaikuttaa nyt monella tavalla ja nettovaikutus ei ole yksinomaan se mitä hiilidioksidin lisäämisestä ilmakehään voisi aiheuttaa. Fossiilisten polttoaineista aiheutuva lisäys on muutama prosentti hiilidioksidin kierrossa ilmakehän ja biosfäärin välillä. Maaperän, järvien ja valtamerten hiilinielut saattaisivat helposti hoitaa ongelman. Maaperän köyhtyminen ja metsänhakkuut ovat paljon suurempia tekijöitä aiheuttamassa hiilidioksidin kerääntymistä ilmakehään. Näillä hiilidioksidipitoisuuksilla on aiheutettu fotosynteesin kiihtyvyyttä maapallolla, merissä, pelloilla, puutarhoissa ja metsissä.

Onnetonta on ollut maaperän köyhtyminen, jolloin hiilen sidonta maaperään on heikentynyt.

Tuulivoimaloilla aiheutetaan vielä lisää haittaa maaperälle ja metsänkasvatukselle. Kasvintuhoojat ovat lisääntyneet tuulivoimaloiden tapettua runsain mitoin hyödyllisiä lintuja ja lepakoita, jotka ovat pyydystäneet hyönteisiä pelloilla ja metsissä. Samat hyönteiset kiusaavat kasvustoja ja aiheuttavat eläimille sairauksia, ja ne voivat lisääntyä hallitsemattomasti, jolloin tarvitaan kemiallista torjuntaa, ellei lepakot ja linnut enää pystyisi hoitamaan tätä torjuntaa. USA:ssa on laskettu tuulivoimaloilla aiheutetun viljelijöille kymmenien miljardien dollarien vahingot.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset