hannuaro1

Yleinen ja yksityinen etu riitelee

  • Yleinen etu vaarassa
    Yleinen etu vaarassa

Tuulivoima kaavoituksessa hallinto-oikeudet jättivät tutkimatta kaavoittajan esimiehenä toimineen virkamiehen esteellisyys epäilyn.

 

Oman edun ajaminen ja korruption tuomitseminen on tärkeä yleinen ja yksityinen etu. Esimerkkinä on lainvoiman saanut tuulivoima-alue jonne virkamies järjesti omalle maalle 2 tuulivoimalan paikkaa. Tuulivoimala-alue on noin 23,5 km2 suuruinen, eikä maanomistuksia julkaistu kaavan esille tuonnissa. Hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen annettiin ehdolliset rakennusluvat, niiden liitteenä oli sitten maanvuokrasopimukset. Asian tultua ilmi se esitettiin valituksessa KHO:lle ja KHO katsoi sen kuuluvan alemmalle hallinto-oikeudelle, mutta ei siirtänyt juttua viranomaisen velvollisuutena oikeaan paikkaan. Eikä Turun hallinto-oikeus enää ottanut juttua tutkittavaksi vanhentuneena, KHO:n päätöksen jälkeen. 

 

Kaava on nyt lainvoimainen ja rakennusluvat valmiina, vaikka melumallinnus on väärin tehty ja tuulivoimaloiden teknisistä tiedoista ei ole varmaa tietoa. Asutus ympärillä on liian lähellä, jne.. Rahanhimossa kiireellä hutiloitu tulos.

 

Hallinto-oikeudet rankaisivat aiheellisen valituksen tehneitä korotetulla maksulla, ja jättivät väärinkäytöksen tutkimatta ja tuomitsematta.

 

Yleisen hyväksyttävyyden kannalta järjestelmän toiminnassa ei ole keskeistä pelkästään rangaistuksen langettaminen, vaan myös se, että järjestelmä toimii yleisen oikeustajunnan suuntaisesti ja luottamusta herättävällä tai ylläpitävällä tavalla.

 

Epäilty asia on laadultaan sellainen, että järjestelmää kohtaan tunnettavan luottamuksen ylläpitäminen edellyttää epäillyn selvittämistä ja esitutkinnan toimittamista. Tämän lisäksi myös epäillyssä asiassa tärkeä yksityinen etu vaatii epäillyn selvittämistä ja esitutkinnan toimittamista. Nyt kaikki jäi selvittämättä ja myrkyttämään ilmapiiriä, tämä vie luottamuksen viranomaisten toiminnasta nollaan.

 

Ilmastonmuutosverhon takana tuulivoiman julkisen tuen rahanjako bisnes on ollut härskiä oman edun tavoittelua: Keinoja kaihtamatta kaavoitus läpi, muodollisesti kaikilla selvityksillä höystettynä, valittaa on jokainen saanut mutta se ei ole kaavoja kaatanut. Kaavan läpimenon vauhdittamiseksi korotettiin hallinto-oikeuksiin valittamisen hintaa yli puolet kalliimmaksi kuin ennen tuulivoima rumbaa. Valitus ruuhkan purkamiseen vaikutus on vähäinen, turhaan oikeutta asialleen hakevia kiukuttaa se tutkimatta jättämisen rahastus eniten. 

 

Laki tuomarin esteellisyydestä on jäänyt vähemmälle huomiolle, mutta tässäkin tapauksessa epäilys tuli esille kun KHO:n tuomari vaikuttaa säätiössä joka parantaa maailmaa ja toteuttaa unelmia.

Sama tuomari kuuluu Suomen tiedeakatemiaan joka kannattaa tieteellisen tutkimuksen tuloksien tuomista lähemmäksi yhteiskunnallista päätöksentekoa?.. - unelma tuulivoimalla käyvästä yhteiskunnasta ja "nerokas tariffi" (Pekkarinen) imee rahat pääasiassa kotitalouksilta. Jos tämäkin vielä jää selvittämättä, ei se ainakaan kannusta veronmaksajaa rehellisyyteen tämän kaiken roskan kustantajana.

http://www.aamulehti.fi/kotimaa/korruption-vastainen-taistelu-muutti-tuomareiden-kytkokset-julkisiksi-kaikille-verkkoon-24224212/

 

USA:ssa alkoivat heti muutosten tuulet puhaltamaan kun uusi presidentti lopettaa aiemmilta ilmastomallien suojissa toimivilta maailmanlopun peloittelijoilta tukirahoitukset.

Suomalaisten toimittajien Trump vastaisilla kirjoituksilla ei ollut mitään vaikutusta vaalitulokseen Atlantin tuolla puolella. Mutta vielä niitä ilmoja kaikille riittää, Trump ei niitä pitele jatkossakaan, älkää pelätkö. 

 

Euroopan vihreän energiateollisuuden markkinaindeksi sukeltaa:

http://ilmastorealismia.blogspot.fi/2016/11/presidentti-trump-ja-globaal...

 

Tuulivoimabisnes ei nauti kansalaisten luottamusta, mistäköhän sekin johtuu. S-ryhmä ainakin vastuullisesti halpuuttaa omaa sähkölaskua 2500 euron pääomalla perustetun Tuuliwatti Oy:n tukiraha potilla.

Kuortanelaiset suhtautuvat nihkeästi tuulivoimasuunnitelmiin:  http://santavuori.blogspot.fi/2017/01/rohkaisevia-uutisia-kuortaneelta.html

 

Elinkeinoministeri Torkkolassa tutustumassa tuulivoimaan, video maanantailta, aiheeseen liittyen: http://santavuori.blogspot.fi/2017/01/torkkolan-tuuliteollisuusalueella.html 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Laki tuomarin esteellisyydestä 441/2001, 13 luku. 5 §

"Tuomari on esteellinen, jos hän tai hänen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä toimii:

1) hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa yhteisössä, säätiössä tai julkisoikeudellisessa laitoksessa tai liikelaitoksessa; tai

2) asemassa, jossa hän päättää valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön puhevallan käyttämisestä asiassa, ja

edellä 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu taho on asiassa asianosainen tai asian ratkaisusta on sille odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa."

http://www.aamulehti.fi/kotimaa/korruption-vastain...

KHO:n tuomari Kari Kuusiniemi toimii Erkki J. Hollon säätiössä, ja on vielä jäsenenä Erkki J. Hollon kanssa Suomen tiedeakatemiassa?

"Säätiöt ovat mahdollistajia, jotka voivat parantaa maailmaa ja toteuttaa unelmia. Säätiöiden toimintaedellytyksistä huolehtiminen hyödyttää siten koko yhteiskuntaa." = unelma tuulivoimalla käyvästä yhteiskunnasta, nerokas tariffi imee tukirahat kotitalouksilta.

Tiedeakatemian asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, Erkki J. Hollo on hallituksen jäsen, ja KHO:n tuomari Kuusiniemi on jäsenenä. Tiedeakatemia kannattaa tieteellisen tutkimuksen tuloksien tuomista lähemmäksi yhteiskunnallista päätöksentekoa = KHO:n ratkaisuissa tuulivoimakaava valitusten käsittelyssä.

Kuusiniemi, Kari Juhani, s. 1960, tiedeakatemian jäseneksi 2014, ryhmä 27, oikeust. toht., Korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvos

"Suomalainen Tiedeakatemia kannattaa tieteellisen tutkimuksen tuloksien tuomista lähemmäksi yhteiskunnallista päätöksentekoa. Tiedeakatemia jatkaa Kannanottoja-sarjan kehittämistä tukemaan tätä toimintaa sekä samalla toimimaan tieteenharjoittajien foorumina yhteiskunnallista päätöksentekoa koskevissa kysymyksissä."

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Wikipedia:
"Immissiokiellon pitkä historia alkaa jo roomalaisesta oikeudesta. Vuoden 1734 lain rakennuskaaren 2 luvun 2 pykälä määräsi asiasta lyhyesti:
"Joka rakentaa toiselle haitaksi, purkakoon sen pois, käskyn siitä saatuansa. Jos sitä ei tee, sakoitettakoon kolme talaria ja palkitkoon vahingon, jos siitä käräjissä valitetaan."
Immissio-käsite on siirtynyt yksityisoikeudesta myös ympäristönsuojeluoikeuteen, jossa se ei kuitenkaan liity kiinteistöihin, vaan haitat kohdistuvat ympäristöön yleensä. Immissio merkitsee päästön mitattavaa vaikutusta tietyllä etäisyydellä päästölähteestä. Nimitystä immissio käytetään myös tekniikassa, jossa se kuvaa kohteessa mitattua epäpuhtauksien pitoisuutta tai melutasoa. Tällöin immission vastinparina on emissio, joka tarkoittaa esimerkiksi massavirran voimakkuutta tai äänilähteestä säteilevää energiaa."

http://tvky.blogspot.fi/p/suomalaiset-tuulivoimayh...

KHO:n tuomari, Kuusiniemi, Kari: Ympäristönsuojelu ja immissioajattelu. Helsinki 1992. - eli asiat ovat hyvin selvillä mutta ei ideologiaa "puhtaan" energian tuottamista tuulella voi muuttaa, vaikka se tulos on kaikkea muuta kuin puhdasta. vrt. Saksan tilanne, päästöt lisääntyvät jatkuvasti.

http://tvky.blogspot.fi/2017/01/tuulilobbausta-yli...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

"Nyt vuoden alussa tuulivoima on tuottanut Fingridin mukaan valtavasti heitellen keskiarvona 685 MW sähköteholla. Mikäli vastaava keskiarvo säilyisi ja sähkön markkinahinta olisi keskimäärin 30 €/MWh, maksaisivat tämän vuoden tuulisähköt peräti 320 miljoonaa € veronmaksajille. Mainittu 685 MW keskiteho vastaisi noin 36% kapasiteettikerrointa jonka saavuttaminen vaatisi hyvätuulisen vuoden."

http://tvky.blogspot.fi/2017/01/vuodesta-2017-vero...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Näin se menee, että aina on vastassa henkilö joka on jäävi. Samaa on jouduttu taistelemaan vuosi kymmenet. Tilanne vain pahenee. Parasta aikaa meillä tilanne lakimiehen kaksois rooli. Läänin-oikeuden esittelijä lakimies ja nyt ELY.n lakimies: itse esittelijänä lääninoikeudessa hyväksyi "luvat" aikoinaan väärillä tiedoilla. kolme lupa-ehtoa, joilla hän myönsi luvat,ja päätöksessä oli “Kun näitä kaupungin hallituksen lupaehtoja noudatetaan, louhinnasta ei ole haittaa.” Todellisesti näillä ehdoilla ei pystytty louhimaan ja ne kaikki oli jo tuolloin rikottu.

Nyt tätä ympäristörikosta joka tapahtui lupa-ehtojen vastaisesti peitellään ja sama lakimies nyt ELY:n lakimies ja heidän valvontaan kuuluu nyt ko. louhimo. Hän paikalla käyneenä on nähnyt vuosikymmenien ajan, että louhinta ei ollut sitä, mitä luvissa haettiin, joten mitenpä hän nyt omia toimiaan valvoisi!

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Kantelu oikeusasiamiehelle
"Lomakkeella voi tehdä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle, mikäli katsoo, että viranomainen on toiminut vastoin lakia tai laiminlyönyt velvollisuutensa."

https://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/...

Ei näitä saa katsoa läpi sormien, niihin pitää puuttua raskaalla kalustolla ja tuomita väärinkäytökset asianmukaisesti.

"Immissiokiellon pitkä historia alkaa jo roomalaisesta oikeudesta. Vuoden 1734 lain rakennuskaaren 2 luvun 2 pykälä määräsi asiasta lyhyesti:
"Joka rakentaa toiselle haitaksi, purkakoon sen pois, käskyn siitä saatuansa. Jos sitä ei tee, sakoitettakoon kolme talaria ja palkitkoon vahingon, jos siitä käräjissä valitetaan."
Immissio-käsite on siirtynyt yksityisoikeudesta myös ympäristönsuojeluoikeuteen, jossa se ei kuitenkaan liity kiinteistöihin, vaan haitat kohdistuvat ympäristöön yleensä."

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kantelut ei auta yhtään mitään. Monenvuoden päästä vastataan muuhun mistä on kannellut. Kokemusta on. Eihän asiat olisi tällä mallilla jos kantelut toimisi.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Onko asiat tosiaan näin surkeassa jamassa, no en olisi uskonut ennen kuin katsoin viimeisimmän Turun hallinto-oikeuden päätöksen jättää esteellisyys asia tutkimatta, kun se valitus oli myöhässä. Turun h-o ilmoitti että valitus olisi pitänyt olla viimeistään 30.6.2014 perillä, kun esteellinen virkamies allekirjoitti omalle maalle maanvuokrasopimuksen 11.6.2015 kahdelle tuulivoimalalle. Hän oli kaavoituksesta vastaava kaupunginjohtaja. Asia olisi ollut ihan selvä esteellisyys ja kaava olisi kaatunut siihen, nyt se hyväksyttiin. Ei ehdi kuitenkaan enää syöttötariffin nauttijaksi.

Siitä valitettiin KHO:lle joka jätti sen tutkimatta tekosyyllä, hyväksyi kuitenkin väärin tehdyn melumallinnuksen ym. sekasotkut joita kaavoittajalle oli kiireessä tullut.

Nyt se on eduskunnan oikeusasiamiehen käsittelyssä kanteluna, pitää kuitenkin katsoa juttu loppuun asti. Ehkä seuraavaksi haetaan oikeutta EU:n ihmisoikeustuomioistuimesta.

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodei...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset