hannuaro1

Aika aloittaa jotain uutta

  • Aika aloittaa jotain uutta

Korruption keskeisiä riskialueita on yhdyskuntarakentamiseen liittyvät maankäytön ja kaavoituksen suunnittelu, rakennusala, julkiset hankinnat ja tarjouskilpailut, poliittinen rahoitus ja päätöksenteko. Korruptio esiintyy usein epäeettisten etuuksien antamisena ja ottamisena, eturistiriitoina ja suosimisena sekä epäeettisenä päätösten valmisteluna muodollisten päätöksentekorakenteiden ulkopuolella.

 

Korruption torjunta ja ennaltaehkäisyyn tähtäävät toimet eivät ole tuottaneet tulosta. Korruption vastaiseen työhön ei ole löytynyt johdonmukaisuutta, määrätietoisuutta ja toimijoiden sitoutuneisuutta.

Jopa KHO:n tuomari toiminta kärsii tuulivoimapolitiikan likaamasta ideologiasta.

 

Korruptio on luonteeltaan piilorikollisuutta. Törkeän lahjonnan sijaan toiminta liittyy ennemmin hyvä veli -verkostomaisiin rakenteisiin, jotka johtavat julkisten varojen epätarkoituksenmukaiseen käyttöön ja markkinavääristymiin esim. tuulivoimala hankintojen ja kaavoituspäätösten kohdalla. - Tuulivoimala-alueiden kaavoitus on Suomessa hyvä esimerkki piilorikollisuudesta.

 

"EK:n ehdotukset ovat kustannusneutraaleja eli ne eivät lisää julkisen talouden menoja 

• Kasvua voidaan vauhdittaa purkamalla esteitä investointien tieltä"

https://ek.fi/wp-content/uploads/Mediainfo-puolivalitarkastelu_FINAL_ok.pdf

 

Poliittinen lobbaus on lisääntynyt ja myös ammattimaistunut. Lobbausta tapahtuu myös ns. ajatushautomoiden kautta, jotka ovat ideologisia ”selvitystehtaita”. Toimijoina on entisiä poliitikkoja (Tarasti, ym.) ja ministereiden erityisavustajia, joilla on hyvät verkostot poliitikkoihin ja virkamiehiin. Vahvimmin lobataan lakien puolesta ja niitä vastaan. Kun Pandoran lipas on avattu, (syöttötariffi tuulivoimalle) sitä on vaikea enää sulkea siitä huolimatta, vaikka se on taloudellisesti tappiollinen ja terveydelle vahingollinen. Terveyshaitat on nyt selvityksen alla, mutta siitä huolimatta uusien voimaloiden rakentamista ei ole varovaisuusperiaatteen mukaisesti kielletty.

 

Manipuloiduksi tai harhaanjohdetuksi tulleet valtuuston jäsenet eivät halua asioita yleensä selvittäviksi, koska he joutuisivat itse kohtaamaan oman töppäilyn – ei vaikka kaavoituksessa voisi selkeästi epäillä taloudellisia väärinkäytöksiä tai jonkun suosimista, koska häpeä huijatuksi tulemisesta on niin voimakas.

Kaavoituksen ja maankäytön asiantuntijan tuulivoima-alueen suunnittelu edun tavoittelemiseksi ja poliittinen rahoitus on pirun paha yhdistelmä.

 

Suomen tuulivoiman syöttötariffi/takuuhinta yritystuet houkuttivat viime vuonna miljardin investoinnit tuulivoimahankkeisiin Suomessa. Suomen valtio on luvannut maksaa viime vuonna sijoitetut rahat voittojen kera takaisin seuraavan 12 vuoden aikana. Nyt tuulivoimaan sijoitettu miljardi onkin pääosin valtion velkaa, joka ei kuitenkaan näy suorana valtion velkana. ("nerokas tariffi", Pekkarinen)

Valtavat tuulivoimalat joita Suomeen on ostettu ovat nyt suuren kansanosan terveys- ja ympäristöhaittoina länsirannikolla.

 

https://www.suupohjansanomat.fi/mielipide/yleis%C3%B6lt%C3%A4/eliitti-loi-suojavy%C3%B6hykkeen-helsingin-ymp%C3%A4rille-1.2230373

 

Puutteellinen asiakirjajulkisuus vaikeuttaa korruptiotapausten käsittelyä, esim. tuulivoima-alueiden kaavoituksessa ei päättäjien ja maanomistajan välisiä kytköksiä ilmoiteta, eikä selvitetä. Korruptio on vaikutusvallan väärinkäyttöä edun tavoittelemiseksi.

 

Porissa tekninen apulaiskaupunginjohtaja vaikutti samaan aikaan sekä kaavoituksen esimiehenä merkittävässä roolissa, että Porin Energia Oy:n neuvonantajan roolissa. Tällöin hän pääsi julkisessa päätöksenteossa vaikuttamaan siihen, että kaupungin omistama Porin Energia Oy sai sitä hyödyttävän yhteishankkeena toteutetun tuulivoimakaavan Porin ja Luvian alueella valtuustoissa läpi. Apulaiskaupunginjohtaja vuokrasi kaavan läpimenon jälkeen Porin Energialle kaksi tuulivoimalan paikkaa omalta 51 ha metsäpalstalta, koko alue on 2350 hehtaaria. Alueen ympärillä on Porin ja Luvian asutus 31 kpl:n suuren tuulivoimalan meluhaitan vaikutuksen alla. 

 

Kaavassa toinen hakija oli Tuuliwatti Oy joka sai jo aiemmin Porissa Ahlaisten Peittoonkorpeen 12 kpl 4,5 MW:n tuulivoimalaa 2,5 MW:n melumallinnuksella. Sen huijauksen tuloksista on alueen asukkaat kärsineet meluhaittaa jo n. 4 vuotta eikä puolueetonta melumittausta ole kaupunki tähän mennessä aikaan saanut. Ainakin yksi perhe joutui lähtemään evakkoon meluhaitan takia melkein heti kun voimalat käynnistyivät.

 

"Uri Golmanin mielestä ainutlaatuista Suomessa ovat juuri metsät, järvet ja erämaat villieläimineen. Kaikki tuo on jo hävinnyt heidän kotimaastaan Tanskasta."

 

– "Median kautta voimme vaikuttaa poliitikkoihin esimerkiksi ilmastonmuutosta kuvatessamme, kertoo Uri Golman.

 

National Geographic lupaa tutkimusrahaa Suomeen"

 

http://yle.fi/uutiset/3-9485830

 

Tuulisähkön kysyntä on Helsingissä, miksei tuulivoimaloita rakennettu kysynnän mukaisesti Helsingin edustalle: http://www.hel.fi/static/ksv/www/yk2002/Tuulivoimaloiden_sijaintipaikkaselvitys_Vastaukset%20lausuntoihin_ja_mielipiteisiin.pdf

 

"Suomessa kansalaiset ovat tasa-arvoisia, mutta toiset ovat tasa-arvoisempia kuin toiset".

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (32 kommenttia)

Pekka Iiskonmaki

''Korruption keskeisiä riskialueita on yhdyskuntarakentamiseen liittyvät maankäytön ja kaavoituksen suunnittelu, rakennusala, julkiset hankinnat ja tarjouskilpailut, poliittinen rahoitus ja päätöksenteko. Korruptio esiintyy usein epäeettisten etuuksien antamisena ja ottamisena, eturistiriitoina ja suosimisena sekä epäeettisenä päätösten valmisteluna muodollisten päätöksentekorakenteiden ulkopuolella.''

Tuossa on koko Suomen korruptio pähkinän kuoressa. Valtavat verotulot ja leipäjonot ovat tuon saldo.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Asiasta on kirjoitettu hyviä suunnitelmia korruption kitkemiseksi, se on kuitenkin jäänyt aina sanahelinäksi eikä mitään tekoja ole aikaansaatu. Poliittinen paskanjauhanta saadun edun säilyttämiseksi jatkuu, eikä julkisen rahan haaskausta lopeteta vahingollisen tuulivoimarakentamisen lopettamiseksi.

Virheen myöntäminen on poliitikolle liian suuri häpeä!

Pekka Iiskonmaki

Valtio ja -kuntarakenteiden sisään rakennettua korruptiota ei saa koskaan kitkettyä ilman maan miehitystä ulkopuolisilla.

Suomessa se olisi Venäjä tai IMF. Kumpikaan ei kovin tehokkaita.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #3

Hukkaan on mennyt asiallisetkin selvitykset joita verorahoilla on tehty, ei tämä kyllä ole mitään tehokasta touhua ollut. Jos nämä tähän asiaan liittyvät selvitykset koottaisiin yhteen halliin, niin se halli ei olisi pieni.. ja jos joku pystyisi laskemaan rahat jotka selvityksiin on sijoitettu (turhaan) rahamäärä ei olisi pieni..
Vuonna 2001, - siitä on nyt jo n. 16 vuotta aikaa kun Etelä-Suomen lääninhallitus antoi Helsingin edustan tuulivoimaloista lausunnon:

"Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten osalta on huomioitava Helsingin
luonne merellisenä kaupunkina. Helsingin edustan merialueille rakennettavaksi suunnitellun tuulivoimalan visuaaliset vaikutukset (4.2.2) ovat merkittävät; nykyaikaiset tuulimyllyt ovat suuria ja näkyvät kauas, eikä niitä voida piilottaa. Tuulimyllyjen korkeus on niin mittava, että ne saattavat olennaisesti muuttaa kaupungin arvokkaiden kulttuurihistoriallisten (4.2.3) kohteiden, kuten Suomenlinnan ja Harmajan majakan asemaa kaupunkikuvan siluetissa. Helsingin ulkoiseen kuvaan kuuluu voimakkaasti myös suurten laivojen liikennöinti (4.2.5) Suomenlahdella.
Risteilytoiminta on suosittua ajanvietettä (4.2.4) ja sen käyttäjävolyymit ovat suuret, tuulivoiman vaikutusta vesiliikenteelle tulee tarkastella myös tästä näkökulmasta.
Toinen merkittävä ihmisiin kohdistuva vaikutus on tuulivoiman käynti-
äänen aiheuttama melu (4.2.4, 4.2.1). Toimenpiteet ja suunnitelmat
meluhaittojen minimoimiseksi ja ehkäisemiseksi tulee kattavasti selvittää. Tuulipuiston rakentamisella on olennaista vaikutusta myös ympäröivään luontoon (4.2.1), vesistöön, lintuihin sekä alueen virkistyskäyttöön (4.2.4).
Tuulivoimalan sijoituspaikkaselvityksessä on voimakkaasti kiinnitetty
huomiota avoimen ja asiallisen tiedottamisen (2) tärkeyteen hankkeen suunnitteluvaiheessa. Sijaintipaikkaselvityksessä on tuotu esiin, että tuulivoiman negatiiviset ympäristövaikutukset ovat konkreettisia ja paikallisia, eli suoraan ihmisiin kohdistuvia, kun taas tuulivoiman positiiviset vaikutukset ovat abstrakteja ja globaaleja, ihmisten elämään välillisesti vaikuttavia. Näin ollen aktiivinen tiedottaminen alueen asukkaille jatkossakin on ensisijaisen tärkeää, riittävän tiedon takaamiseksi kaupunkilaisille mielipiteen muodostamista varten."

- Ei nämä selvitykset vaikuta länsirannikon tuulivoimakatastrofiin mitään, vaikka suomalaisia veronmaksajia me täällä ollaan oltu niin kauan kuin Suomi on valtiona elänyt.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Eripuraisuutta maalla asuvien ja kaupunkilaisten keskuudessa leviää.

Los Angeles Times kertoo tästä samasta ilmiöstä.

Tuulivoima on loukkaus Amerikan maaseutua kohtaan
Kaupunkialueiden äänestäjät voivat pitää ajatuksesta käyttää enemmän tuuli- ja aurinkoenergiaa, mutta laajamittaisen uusiutuvien suosiminen luo maankäytön konflikteja maaseutualueilla Marylandista Kaliforniaan ja Ontariosta Loch Nessiin.
Vuodesta 2015 yli 120 julkisyhteisöä noin kahdessa tusinassa valtiota ovat siirtyneet hylkäämään tai rajoittamaan maata ahmivaa, tukia polttoaineenaan käyttävää tuulivoimateollisuutta levittäytymästä laajemmalle. http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-bryce-b...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

"Liian suuri velka nakertaa ostovoimaa. Isot laskut, tyhjät taskut". Kirjoitti Satakunnan Kansa Porissa, ja jatkaa: "Kotitaloudet velkaantuvat ja velkaa on jo yhteensä 151,7 miljardia euroa"

"Kansan velkaantuminen ei ole vain yksilöiden hetkellistä ahdinkoa, vaan se aiheuttaa epävarmuutta koko maan talouteen."

- Silti poliitikot eivät anna periksi vaan jatketaan ulkomaisen tuulivoimatuotannon tukemista suurilla julkisilla rahasummilla, ne tuuleen heitetyt setelit on pois Suomen kehityksestä.

http://tilastokeskus.fi/til/rtp/2016/03/rtp_2016_0...

Pekka Iiskonmaki

#6
Suomen talous putosi jo taantumaan. Satakunnan kansa oli oikeassa. Ei kestänytbuumi kauan.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #7

Mikä mahtoi olla syynä kun Satakunnan Kansa otti ko. kirjoituksen pois, niin ettei otsikon perusteella sitä ei netistä löydy. Juttu oli kuitenkin koko aukeaman kattava selvitys kotitalouksien velkaantumiseen. Entä kun kupla puhkeaa ja korot nousevat, eikä asunnon arvo riitä velan maksuun. Voi olla edessä vielä ankeat ajat. Korkojen verovähennysoikeutta vähennetään 25 prosenttiin vuonna 2019, kun nyt vähennysoikeus on ollut 55 prosenttia.

Kyllä kulutusjuhlat loppuvat, sähkölaskuja on jatkuvasti nostettu hallituksen järjettömän tuulivoiman tuen maksamisen takia. Sähköyhtiöt joutuvat vahvistamaan sähkönsiirtoverkkoa että selviytyvät pätkäsähkön tuotannon piikeistä.

Ei hallitus voi tehdä hullumpaa ratkaisua yhteiskunnan ohjaamiseksi suohon kuin jakaa sekundasähkön tuotannosta miljardeja, ja pääasiassa ulkomaisille sijoittajille.

Tänään lehti kirjoitti ettei tuulivoiman tuottama infraääni ole vaarallista ja asia on sen johdosta loppuun käsitelty. Tutkimuksen rahoitti Tuuliwatti Oy ja päätöksen teki eläinlääkäri, terveysvalvonnan johtaja Laura Juhantalo.

Pekka Iiskonmaki Vastaus kommenttiin #8

Itsesensuuri tai myllykirje päätoimittajalle, joka pilaa ihmisten mielialan.

Totuuden puhuminen Suomessa alkaa olla jo kortilla. Esim. Koiviston konklaavi.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #9

Pohjamudista päästiin jotenkin kovalla sisulla ja työllä ylös, ja nyt taas näyttää ettei mitään ole historiasta opittu. Suomi halutaan vielä mukaan Natoon ja EU-liittovaltioon.
Työttömyys kasvaa ja ostovoima laskee, ja polittinen eliitti kaavailee vievänsä Suomen EU:n fasistiseen liittovaltioon, jossa ihmisoikeudetkin lopulta riisutaan Kiinan tasolle.

-90 luvun jutut on vieläkin selvittämättä, ne koskettaa liian kipeästi montaa perhettä Suomessa.

"Koiviston konklaavisopimus ajoi lopulta nämä yli 42 000 konkurssin tehnyttä yrittäjää Norjalaisen perintäyhtiön rahastettavaksi.

Lopulta yli 11 000 konkurssin tehnyttä yrittäjää teki itsemurhan 90-luvun ja 2000-luvun aikana. Joten kyseessä oli myös eräänlainen suomalaisiin pienyrittäjiin kohdistunut väestönvähennys-operaatio."

http://nwohavaintojapromo.blogspot.fi/2016/05/koiv...

http://mvlehti.net/2016/06/03/koiviston-konklaavi-...

Pekka Iiskonmaki Vastaus kommenttiin #11

#11
Henkilömenetykset on Talvisodan luokkaa. Melkoinen saavutus rauhan aikana.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Näyttää siltä että TEM ja Suomen tuulivoimayhdistys on lyöneet hynttyyt yhteen.

http://www.temtoimialapalvelu.fi/files/2762/uusiut...

Kun vertaa tuota TEM:n katsausta tähän aikaisemminkin esillä olleeseen Sty:n tiedotteeseen :
http://www.tuulivoimayhdistys.fi/ajankohtaista/aja...

niin TEM näyttää kopioineen Sty:n tiedotteen melkein sellaisenaan.

Myös www.twitter.com/hashtag/tuulivoima -sivulla TEM & Sty ovat laittaneet twiittinsä samaan aikaan - sattumaako vain??

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Suomessa voidaan TEM:in avustamana tehdä tutkimusta infraäänen osalta, voidaan samalla unohtaa muut tutkimukset. Kts. linkit!

”Elektronik- og målefirmaet Delta kaster sig med opbakning fra den danske vindmølle- og energibranche ud i en åben strid med professor i akustik Henrik Møller fra Aalborg Universitet.
Henrik Møller har gentagne gange udtalt, at Miljøstyrelsen ignorerer, at den lavfrekvente støj fra vindmøller overtræder grænseværdierne og er til gene for naboerne.” https://ing.dk/artikel/forskere-i-aben-strid-om-st...

”As wind turbines get larger, worries have emerged that the turbine noise would move down in frequency and that the low-frequency noise would cause annoyance for the neighbors. The noise emission from 48 wind turbines with nominal electric power up to 3.6 MW is analyzed and discussed. The relative amount of low-frequency noise is higher for large turbines (2.3–3.6 MW) than for small turbines ( 2 MW), and the difference is statistically significant. The difference can also be expressed as a downward shift of the spectrum of approximately one-third of an octave. A further shift of similar size is suggested for future turbines in the 10-MW range. Due to the air absorption, the higher low-frequency content becomes even more pronounced, when sound pressure levels in relevant neighbor distances are considered. Even when A-weighted levels are considered, a substantial part of the noise is at low frequencies, and for several of the investigated large turbines, the one-third-octave band with the highest level is at or below 250 Hz. It is thus beyond any doubt that the low-frequency part of the spectrum plays an important role in the noise at the neighbors. VC 2011 Acoustical Society of America. [ http://dx.doi.org/10.1121/1.3543957 ] ”

”The industrial wind turbine is a machine out of control and you cannot site them using generalizations or accepted standards created, in part, with the assistance of the wind industry, ETSU-97-R being one of those standards. Industrial wind turbines do not operate by any standard. Every element of every project in every location must be measured separately and distinctly, using proper tools and experts regardless of cost.” http://www.cbuilding.org/sites/default/files/May20...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Korruptio on vaikutusvallan väärinkäyttöä edun tavoittelemiseksi.

Perustuslain 20 § toteaa, että

"Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon."

Århusin sopimuksessa (SopS 122/2004) koskien tiedon saamista, kansalaisten osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa todetaan ympäristötiedon olevan erityisen oleellista neljästä syystä: nykyisten ja tulevien sukupolvien terveys ja hyvinvointi, ympäristöä koskevan päätöksenteon laadun ja täytäntöönpanon tehostaminen, yleisön hyväksyntä ympäristöä koskeville päätöksille sekä demokratian vahvistaminen.

http://www.merikarvialehti.fi/uutiset/lausunto-jan...

Ei tällaisia valetutkimuksia saa hyväksyä, eikä tehdä, Tuuliwatti Oy rahoittajana, = selvää huijausta.

"Jäneskeitaan tuulivoimaloista aiheutuvien melupäästöjen ei voida katsoa aiheuttavan terveyshaittaa. Näin toteaa Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä terveysvalvonnan johtaja Laura Juhantalo lausunnossaan."

Jos tutkimus olisi puolueeton sen tarkastaisivat asiantuntijat, ei eläinlääkäri ole asiantuntija.

- Infraäänimittaustulokset analysoi asiantuntija jolla on riittävä osaaminen tuulivoimalan infraäänestä ja infraäänimittauksista. Kansainvälisistä osaajista mm. Marianne Alves-Pereira ja Castelo Branco tutkimusryhmineen (Lusofnan yliopisto, Portugali) omaavat riittävän asiantuntijuuden ja osaamisen.
- Kuultavan melun mittaustulokset tarkistaa asiantuntija, jolla ei ole kaupallisia eturistiriitoja tuulivoimayhtiöiden kanssa. Näitä ovat Sosiaali- ja Terveysministeriö, Vesa Viljanen (Noisecontrol Oy), Denis Siponen (Akustiikka D.Siponen Ky), Panu Maijala (VTT Oy), Tapio Lahti (TL Akustiikka Oy), Hannu Nykänen (Kuntoritarit Oy).

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

"Pahimmat vihollisemme ovat omassa keskuudessamme ne, jotka itsekkäistä syistä ovat valmiit uhraamaan kansakunnan elinedut ja ne, jotka jatkuvasti ja toistuvasti julistavat totuutena sitä, minkä tietävät valheeksi."

Lainaus on Risto Rytin "testamentista".

Eipä tuohon mitään sanomista ole jos ajatellaan vaikka tuulivoiman hyväksi valheilla ja hämäystieteen nimissä aikaansaatua syöttötariffia, kuka hyötyi? - minne valuu julkisista varoista miljardit? - kuka kärsii aiheutetuista terveyshaitoista? - onko tarkoituksena autioittaa länsirannikko? - mikä tauti nyt tappaa ihmisiä pohjanmaalla niin ettei siunattu hautausmaa riitä.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Valtakunnansyyttäjä ei näe omassakaan mitään esteellisyyttä ja moitittavaa.Kuka tutkii korruptiota, kun ylin syyttäjäviranomainenkaan ei näe omissa toiminnoissa mitään väärää.Velipojan firmasta voi ostaa palveluja.Korruptiosta myöskään ei voi olla kyse koska olemme Suomessa ja tämä nyt vaan on maan tapa.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Teollisuuden kokoluokan tuulivoimaloita ei voisi sijoittaa mihinkään, mikäli huomioidaan matalataajuinen melu!

Akustiikka-alalla työnsä tehnyt Henrik Møller Aalborgin yliopistosta on ajautunut selkkaukseen tuulivoima-alan kanssa melumittauksen ja turvarajojen suhteen. Melusäädökset laahaavat jäljessä, eikä matalataajuista melua aleta mittaamaan niinkuin sitä pitäisi. Tanskassakin aletaan mittaamaan infraääntä, vaikka matalataajuisesta, amplitudimoduloidusta ja tonaalisesta tuulivoimamelusta on osoitettu olevan haittaa ihmisille ja eläimille. Ne kantautuvat pitkälle ja sekoittuvat eri taajuuksien kanssa ja edetessään voimistuvat sisätiloissa.

No mikä ratkaisuksi, mitataan infraääniä.

Kyllä infraääniä voidaan mitata kymmenen kilometrin päästä, mutta on eri asia, että onko niistä terveyshaittaa. Niitä ei ole osoitettu olevan.

Siispä tehdään perinteinen kyselytutkimus. Ja seurataan kirjallisuutta, josko sieltä löytyisi mitään. Kyselyyn vastanneille arvotaan ostoskortti.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Asiantuntija löysi Pekkolan Tuuliwatille tilaustyönä tekemästä infraäänimittauksesta virheitä joiden perusteella Laura Juhantalon päätös ettei terveyshaittaa ole olemassa = vale!

Asiantuntijalausunto Merikarvian tuulivoimala-alueen
infraäänimittaussuunnitelmasta
Kirjoittaja: Denis Siponen
Kohde: Jäneskeitaan tuulivoimala-alue, Siikainen
Päivämäärä: 25.1.2016

Tämä asiantuntijalausunto on kirjoitettu puolueettomasti ja uusimman tieteellisen tutkimuksen valossa. Asiantuntijalausunnon kirjoittaja on akustiikan diplomi-insinööri ja on erikoistunut tuulivoimalameluun viiden vuoden tutkimus- ja mittauskokemuksella. Kirjoittaja harjoittaa Akustiikka-alan yritystoimintaa, joka tuottaa objektiivista ja ensiluokkaista asiantuntijapalvelua Akustiikan eri osa-alueille.
Kirjoittaja on lisäksi osallistunut neljään viimeisimpään ”Wind Turbine Noise” konferenssiin, joissa kahdessa on pitänyt esitelmän erinäisistä tuulivoimalameluun liittyvistä aiheista.

Tuuliwatti Oy on rakentanut Siikaisten kuntaan Jäneskeitaalle tuulivoimala-alueen, joka valmistui kesällä 2015. Tuulivoimalaan kuuluu kahdeksan 3,3 MW tuulivoimalaa, joiden napakorkeus on 140 metriä [1]. Tuulivoimala-alueen aloitettua sähköntuotannon alueen eräät lähiasukkaat (Siikaisissa ja Merikarvialla) ovat kärsineet terveyshaitoista, jotka saattavat johtua tuulivoimala-alueen tuulivoimaloiden aiheuttamasta infraäänestä. Alueelle on vaadittu
infraäänimittauksia.

Pohjois-Satakunnan Peruspalveluyhtymän Ympäristöpalvelut ovat tilanneet Turun Ammattikorkeakoululta infraäänen ja kuultavan melun mittaukset. Mittauksista on laadittu alustava mittaussuunnitelma 23.9.2015, josta Laura Juhantalo (Pohjois-Satakunnan Peruspalveluyhtymä) ja Vesa Pekkola (Sosiaali- ja Terveysministeriö) ovat antaneet kommenttinsa. Näiden kommenttien perusteella mittaussuunnitelmaa on sittemmin päivitetty 4.1.2016. Tämä asiantuntijalausunto koskee päivitettyä mittaussuunnitelmaa.

Mitattavassa kohteessa asuneiden asukkaiden kokema (melu)haitta
Mitattavassa kohteessa asuneen perheen lähes kaikki perheenjäsenet (10 kpl) ovat kokeneet terveyshaittoja sen jälkeen, kun Jäneskeitaan tuulivoimala-alue on valmistunut.

Perheen oireita ja niiden seurauksia:
- päänsärky, pahoinvointi, voimattomuuden tunne, tärykalvojen lukkiutuminen, pulssin ja verenpaineen raju nousu, rytmihäiriöt.
- pienellä lapsella korvien lukkiutumista, pidellyt korviaan, kävelykyky vaikeutunut (tasapainohäiriö), kivut, säry, yleinen huonovointisuus.
- 8. luokkalaisella pojalla ulospäinkin kuuluvaa napsetta korvista (nauhoitettu matkapuhelimella)
- äidillä vaikeita sydänoireita, tajuttomuuskohtauksia, päivystyskäyntejä ambulanssilla Satakunnan keskussairaalaan.

Nämä oireet ovat vähentyneet tai hävinneet, kun asunnosta ja tuulivoimalan läheisyydestä on poistuttu kymmeniä kilometrejä kauemmas. Oireet palaavat, kun asuntoon tullaan takaisin. Näiden terveysvaikutusten takia kyseinen perhe on joutunut muuttamaan kodistaan, ja asuu tällä hetkellä Nakkilassa. Asunto on siis nyt tyhjillään [2].

Kyseisen perheen naapurit ovat myös muuttaneet kodistaan samankaltaisten terveysoireiden takia. Myös nämä oireet ovat alkaneet Jäneskeitaan tuulivoimala-alueen toiminnan alettua
[2].

Kuten mittaussuunnitelmassa on kerrottu, Turun AMK:n tehtävä ei ole verrata tai analysoida saatuja mittaustuloksia. Tämän tulee suorittaa riittävän asiantuntijuuden omaava taho.

Tuulivoimatoimijoiden kanssa kaupallista yhteistyötä tekevät tahot eivät ole soveltuvia tulosten analysointiin kaupallisten eturistiriitojen takia.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #18

20 Hz infraäänen aallonpituus on 17 metristä, 1 Hz infraäänen aallonpituus on 340 metriä jne.

Pysähtyykö se infraääni jonkun taloon tai kahvinkeittimeen.

Tiedetään, että vestibular systeemin tärinä 100 Hz kohdalla ja heikkenevästi matalammilla taajuuksilla aiheuttaa edellä luetellut oireet. (Myöskin korvien napsunta).

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #19

Vestibular toimintahäiriö on sairaus, joka voi aiheuttaa tasapainon liittyvät ongelmat, kuten huimausta.
Stapediusrefleksi eli kuuloluiden yhteen lukitsevan stapediuslihaksen vetäminen. Se on korvan suojelumekanismi, joka toimii matalilla äänillä, koska luonnossa ei juuri voimakkaita ääniä ole. Ihmisten herkkyys vaihtelee reippaasti yksilöittäin. Ilmiö esiintyy myös infraäänillä.

http://www.akustinenseura.fi/wp-content/uploads/20...

Denis Siposen raportti Jäneskeitaalla suoritetusta mittauksesta:

Mittaussuunnitelman yksityiskohtia
Alla on lueteltu tiivistelmä mittaussuunnitelmasta [3]:
Mittausajankohta: Kun tuulen nopeus on napakorkeudella vähintään 11.5 m/s
(sähköntuotantoteho maksimissaan) ja tuulen suunta tuulivoimaloista mitattavaan asuntoon päin.
Mittauksen kesto: Enintään 18 h, välillä 14:00 – 10.00

Mittaaja: Jukka Keränen, Turun AMK
Mitattava taajuusalue: 0,4 – 20000 Hz
Mittaussuureet: LA,eq1h, LA,eq22-02h, LA,eq22-07, (sisämelumittaus), LA,eq22-07
(ulkomelumittaus), Leq (infraääni)
Laitteiston mittauskyky: 3 – 20000 Hz
Mittausraportti: Julkinen

Mittaussuunnitelmassa havaitut virheet sekä puutteet
Turun Ammattikorkeakoulun laatimassa melumittaussuunnitelmassa on havaittu useita virheitä ja puutteita. Niiden nojalla voidaan sanoa, ettei mittaussuunnitelma ole kelvollinen todenmukaiseen ja riippumattomaan infraääni- ja melumittaukseen altistuvassa kohteessa.

Seuraavassa on käsitelty yksityiskohtaisesti kaikkia epäkohtia, joita kyseisessä mittaussuunnitelmassa on havaittu.
1.1 Mittauksien tavoite
Päivitetyssä mittaussuunnitelmassa kerrotaan, että mittauksien tavoite on mitata tuulivoimalan aiheuttama melualtistus pihamaalla ja sisätilassa.
On painotettava, että mittauksien pääasiallinen tavoite on selvittää tuulivoimaloista johtuva asuinrakennuksen sisätiloissa oleva infraäänitaso. Kuten kappaleessa 0 on esitetty, asunnossa asunut asukas ei ole raportoinut kuultavaa meluhaittaa tuulivoimaloista, vaan
epäilee terveyshaittansa johtuvan tuulivoimaloiden infraäänestä. Näin ollen 20 – 20000 Hz taajuusalueella olevilla melumittauksilla on tässä mittauksessa lähinnä vain akateeminen painoarvo.

1.2 Mitattavat suureet ja mittaustulosten tulkinta
Saatuja mittaustuloksia on verrattava asianmukaisesti tarvittaviin asetuksiin ja ohjeistuksiin.
Asianmukaisella tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, että oikeita tunnuslukuja verrataan keskenään ja vertailussa on huomioitava mittauksen virheraja. Mitattavien suureiden tuleeolla seuraavat:
Ulkomelu:  LA,eq22-07
Sisämelu:  LA,eq1h
 LA,eq22-02 (mikäli tuulivoimalasta kuultava ääni on ajallisesti vaihtelevaa)  LA,eq22-07
Infraääni:  Leq1min  Leq22-02  Leq22-07

Mittaukset tulee nauhoittaa reaaliaikaisesti WAV-muodossa myöhempää tarkastelua varten.
Tässä tarkastelussa tutkitaan mm. mitatun melun erityispiirteitä (tonaalisuus, merkityksellinen sykintä).

1.3 Mittauslaitteisto
1.3.1 0,1 – 20 Hz
Mittaussuunnitelmassa on infraäänen mittaukseen kuvattu käytettävän mittauslaitteistoa mittausalueella 0,4 – 16 Hz. Niin ikään on kerrottu, että mittauslaitteiston taajuusvaste on tasainen vasta 3 Hz:stä lähtien ja taajuusalueen 0,4 – 2,5 Hz mittausvirhettä ei tunneta
tarkasti.
Tämä on mittauksien kannalta riittämätön laitteisto, sillä mittalaitteiston on kyettävä mittaamaan luotettavasti ja tunnetulla mittausvirheellä taajuusalueella 0,1 – 20 Hz. Tämän
lisäksi tämä mittalaitteisto pitää olla jäljitettävästi kalibroitu ja sertifioitu infraäänimittauksiin.
Mittalaitteisto tulee kalibroida ennen mittauksia. Kalibrointisignaali on tallennettava, jotta tulosten analysointi suoritetaan kalibroiduilla arvoilla. On painotettava, että 0,1 – 20 Hz on ehdoton vaatimus infraäänimittauksien suorittamiselle.

1.3.2 20 – 20000 Hz
Niin ikään 20 – 20000 Hz:n taajuusalueella suoritettavissa mittauksissa mittauslaitteisto tulee kalibroida ennen mittauksia. Kalibrointisignaali on tallennettava, jotta tulosten analysointi
suoritetaan kalibroiduilla arvoilla.

1.4 Mittausten valvonta
Mittaussuunnitelmassa esitetään, ettei mitattavassa kohteessa (ulko- tai sisätiloissa) saa olla ylimääräisiä henkilöitä mittausten aikana.
Tämä on virheellinen ehto, sillä asunnon omistajalla tulee olla oikeus valvoa mittauksia.
Asunnon omistajalla tulee myös olla oikeus nimetä ulkopuolinen akustiikan osaaja valvomaan mittaustapahtumaa.
1.5 Sopivan mittausajankohdan valinta
Mittaussuunnitelmassa esitetään mittaukset suoritettavaksi, kun tuulen nopeus ylittää tuulivoimalan napakorkeudella 11,5 m/s ja tuulen suunta on tuulivoimaloista mitattavaan kohteeseen päin.

Nämä eivät ole riittäviä ehtoja sopivan mittausajankohdan valintaan, vaan tuulen suunnan lisäksi tärkeintä on varmistaa, että tuulivoimalat todella toimivat nimellistehollaan. Tämä onnistuu kyseisen tuulivoimala-alueen tuulivoimatoimijalta saaduilla tehotiedoilla sekä
myöhemmin Finngrid Oy:ltä.

1.6 Mittausten kesto
Mittaussuunnitelmassa esitetään, että mittaustapahtuma kestää useita tunteja. Tämä on aivan liian lyhyt mittausjakso, sillä näin lyhyen mittausjakson aikana ei välttämättä esiinny kuultavan melun tai infraäänen kannalta pahinta tilannetta.
Jotta tuulivoimalamelun ja -infraäänen kannalta pahin tilanne varmasti saadaan mitattua, on mittausten kesto oltava vähintään viikko.

1.7 Mittausdatan avoimuus ja julkinen saatavuus
Mittaussuunnitelmassa ei ole erikseen mainittu mittausdatan avoimuutta tai sen julkista saatavuutta. On painotettava, että mittausdatan julkinen saatavuus on mittausten uskottavuuden kannalta ehdoton vaatimus. Mittausdatan julkisella saatavuudella
ulkopuolinen taho voi tarvittaessa tarkistaa saadut mittaustulokset

1.8 Sisämittausten mittauspaikkojen valinta
Mittaussuunnitelmassa on mainittu, että yöaikaiset sisätilan mittaukset tullaan suorittamaan kahdessa pisteessä:
1. Makuuhuone, sängyn päällä nukkuvan henkilön pään alueella
2. Vapaasti valittava piste oleskeluvyöhykkeeltä
On epäselvää, miksi mittaussuunnitelmassa päivä- ja yöaikaan on toisistaan poikkeava määrä mittauspisteitä, koska mikään mittausohje ei sellaiseen velvoita.

Sosiaali- ja Terveysministeriö kirjoittaa Asumisterveysoppaassa seuraavaa [4]:
”Mittauspiste tai -pisteet tulee valita siten, että tulokset kuvaavat asukkaisiin tai yleisöön kohdistuvaa tyypillistä melualtistusta ja antavat riittävän luotettavan ja edustavan kuvan melun alueellisesta ja ajallisesta vaihtelusta sekä melun syystä tai syistä. Ilman pätevää
syytä mittauspaikka ei kuitenkaan pidä sijoittaa 1 m:ä lähemmäksi huoneen pintoja eikä melulähteitä. Pätevä syy tätä lyhyempään etäisyyteen voisi olla esimerkiksi tilanne, jossa selvitetään potilashuoneessa vuoteessa oleviin potilaisiin tai lastentarhassa lattialla leikkiviin lapsiin kohdistuvaa melua.”

Sosiaali- ja Terveysministeriö ei ohjeistuksessaan määritä mittauspisteiden tarkkaa määrää.
Jos siis noudatetaan puhtaasti Sosiaali- ja Terveysministeriön ohjeistusta, tulee mittauspisteitä olla vain yksi. Tämä sen takia koska makuuhuoneen pääasiallinen tarkoitus yöaikaan on sängyssä nukkuminen. Ei siis ei ole mitään perusteltua syytä mitata muualla
kuin sängyn päällä nukkuvan henkilön pään alueella.

Jos kuitenkin päätetään mitata myös muissa mittauspisteissä, tulee ne valita siten, että ne sijaitsee 0,5 - 1 metrin päässä huoneen seinäpinnoista ja 1,5 metrin korkeudella lattiasta.

1.9 Mittaustulosten esitystapa
Mittaussuunnitelmassa on kirjoitettu mittaustulosten esitettävän Ympäristöministeriön ohjeistuksen OH4/2014 mukaisesti [5]. Tämän lisäksi tullaan esittämään lineaarinen painottamaton äänenpainetaso taajuusalueella 0,4 – 20000 Hz.
Koska Ympäristöministeriön ohjeistuksessa ei ole mainintaa, miten infraäänimittauksien tulokset tulisi esittää, on tulosten havainnollisuuteen ja kansainvälisiin tuloksiin vertailuun kiinnitettävä erityistä huomiota.

Spektri esitetään sekä Pascaleina (Pa) että desibeleinä (dB).

Spektraalisen tarkkuuden tulee olla riittävä, jotta tuulivoimaloista lähtevä lapataajuuden piikistö voidaan hyvin erottaa.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että spektrin taajuusresoluution tulee olla luokkaa 0.01 Hz.

1.10 Mittauksien aikainen tuulivoimaloiden toiminta
Mittauksien aika tuulivoimalat eivät saa olla missään vaiheessa niin sanotussa melumoodissa (noise mode), jolla voidaan vähentää voimaloiden lähtömelua useita desibelejä. Melumoodin käyttö mittauksen aikana vääristää tuloksia ja antaa virheellisen kuvan pahimmasta tilanteesta.

1.11 Mittauksien aikana selvitettävä taustamelu
Mittausohjeessa esitetään taustamelun selvittämiseksi päiväajan mittauksiin lähimpien tuulivoimaloiden hetkellistä pysäyttämistä. Yöajan mittauksiin tuulivoimaloiden sammutusta ei suoriteta.
Tämä ehdotus on sekä päiväaikaisiin, että yöaikaisiin mittauksiin virheellinen ja tulee ehdottomasti oikaista lopulliseen mittaussuunnitelmaan. Taustamelun selvittäminen on erittäin tärkeä osa mittausta ja tulee suorittaa sekä päiväaikaisiin, että yöaikaisiin mittauksiin.

Pysäyttäminen tulee olla riittävää 15-60 min, jotta taustamelumittaus on luotettava. On myös huomioitava, ettei lähimpien tuulivoimaloiden pysäyttäminen riitä luotettavan taustamelun selvittämiseksi; kaikki alueen tuulivoimalat tulee pysäyttää taustamelumittauksien ajaksi. Tämä johtuu siitä, että infraäänet vaimenevat etäisyyden funktiona huomattavasti vähemmän kuin ns. kuultava ääni.

1.12 Infraäänimittaustulosten analysointi riippumattomalla
asiantuntijalla
Kuten mittaussuunnitelmassa on kerrottu, Turun AMK:n tehtävä ei ole verrata tai analysoida saatuja mittaustuloksia. Tämän tulee suorittaa riittävän asiantuntijuuden omaava taho.

On painotettava, että infraäänitulosten analysointiin ei löydy Suomesta riittävää osaamista.
Kansainvälisistä osaajista mm. Marianne Alves-Pereira ja Castelo Branco tutkimusryhmineen (Lusofnan yliopisto, Portugali) omaavat riittävän asiantuntijuuden ja osaamisen.

Kuultavan melun riippumattomaan ja objektiiviseen analysointiin puolestaan soveltuvat Suomesta Sosiaali- ja Terveysministeriö, Vesa Viljanen (Noisecontrol Oy), Denis Siponen
(Akustiikka D.Siponen Ky), Panu Maijala (VTT Oy), Tapio Lahti (TL Akustiikka Oy), Hannu Nykänen (Kuntoritarit Oy).

Tuulivoimatoimijoiden kanssa kaupallista yhteistyötä tekevät tahot eivät ole soveltuvia tulosten analysointiin kaupallisten eturistiriitojen takia.

Yhteenveto
Tässä asiantuntijalausunnossa on käsitelty yksityiskohtaisesti Valtteri Hongiston (Turun AMK) laatimaa ns. Jäneskeitaan tuulivoima-alueen infraäänen ja kuultavan melun mittaussuunnitelmaa todettu sen olevan riittämätön todenmukaisten ja luotettavien
mittaustulosten saamiseksi.

Seuraavat virheet sekä puutteet on havaittu Valtteri Hongiston mittaussuunnitelmasta:
 Mittaussuunnitelmassa kerrotaan mittausten tavoitteen olevan tuulivoimalan aiheuttama melualtistus pihamaalla ja sisätilassa. Mittausten ensisijaisena tavoitteena tulisi olla asuinrakennuksen sisätiloissa esiintyvän infraäänen taso pahimmissa altistusolosuhteissa eli silloin kun tuulivoima-alueen tuuliturbiinit tuottavat eniten infraääntä ja amplitudimoduloitunutta (sykkivää) kuultavaa ääntä. Kuultavan melun mittauksilla on siten ainoastaan akateeminen (tutkimuksellinen) painoarvo.

 Mittauslaitteiston mittauskyky infraäänille on riittämätön. Mittaussuunnitelmassa esitetyn mittauslaitteiston mittauskyky on 3 – 16 Hz tunnetulla virherajalla.
Mittauslaitteistolla on mahdollista mitata 0,4 – 16 Hz tuntemattomalla mittausvirheellä mutta tämä on silti riittämätön.

 Mittaussuunnitelmassa ei ole esitetty riippumatonta mittausvalvojaa eikä tulosten tarkastajaa. Ilman näitä tulosten luotettavuutta ja objektiivisuutta ei voida todentaa.

 Sopivan mittausajankohdan valinta on puutteellinen, sillä tuulivoimaloiden tuotettua tehoa ei seurata. Näin ollen ei voida varmistaa, että tuulivoimalat ovat olleet toiminnassa nimellistehollaan eikä niin sanottuja melumoodeja ole ollut käytössä.

 Mittauskesto on riittämätön. 18 tunnin mittausjaksolla ei välttämättä saada mitattua tilannetta, joka edustaa infraäänien ja kuultavan melun osalta pahinta tilannetta.

 Mittausdata ei mittaussuunnitelman mukaan ole avointa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei ulkopuolinen asiantuntija voi tarkistaa mittaustuloksien analyysejä ja tuloksia eikä näin ollen mittauksien oikeellisuutta ja objektiivisuutta voida todentaa.

 Sisätilamittauksissa toisen mittauspisteen merkityksellisyys mittausten kannalta on varsin epäselvä. Jos toista mittauspistettä käytetään, on se sijoitettava Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti 1 metrin päähän seinäpinnoista ja 1,5 metrin korkeudelle lattiasta. Mittauspistettä ei missään nimessä saa sijoittaa keskelle
huonetta koska tämä aliarvioi huomattavasti todellista meluhaittaa.

 Taustamelun mittaustapa on virheellinen. Taustamelua ei esitetä mitattavaksi yöaikaan, vaikka tämä edellytetään Ympäristöministeriön ohjeistuksessa OH 4/2014.
Lisäksi taustamelu esitetään mitattavan siten, että vain lähimmät tuulivoimalat sammutetaan mittausten ajaksi. Tämä on virheellinen tapa, sillä kaikki alueen tuulivoimalat on sammutettava taustamelun selvittämiseksi.

Todenmukaisia ja riippumattomia mittauksia varten mittaussuunnitelmaan on tehtävä seuraavat muutokset ja lisäykset:

 Mittauksien tavoite on selvittää asuinrakennuksen sisätiloissa oleva infraäänitaso.
Kuultava ääni mitataan tarvittaessa, mutta sillä on ainoastaan akateeminen painoarvo. Mittauksien tavoitteena ei ole osoittaa alittuuko melun ohje- tai raja-arvot kuultavalle melulle.

 Mittauksien aikana kaikki mittaussignaalit tallennetaan reaaliaikaisesti WAV muodossa.

 Mitattavat suureet ovat ainakin LA,eq22-07 (ulkomelu), LA,eq1h , LA,eq22-02, LA,eq22-07 (sisämelu), Leq1min, LA,eq22-02, LA,eq22-07 (infraääni)

 Kuultavan melun erityispiirteet selvitetään tallennetusta mittaussignaalista

 Infraäänen mittalaitteiston mittauskyky on ehdottomasti oltava 0,1 – 16 Hz tunnetulla mittaustarkkuudella. Mittalaitteisto kalibroidaan ennen mittauksia, kalibrointisignaali tallennetaan.

 Kuultavan äänen mittalaitteisto kalibroidaan ennen mittauksia, kalibrointisignaali tallennetaan.

 Mittauksia valvoo ja analyysit sekä tulokset tarkistaa puolueeton (puolueettomat) asiantuntija.

 Mittausajankohta valitaan siten, että tuulen nopeuden ja suunnan kriteerien lisäksi tuulivoimaloiden on toimittava nimellistehollaan eikä niin sanottuja melumoodeja saa olla käytössä.

 Mittausjakso kestää vähintään viikon.

 Mittauksissa saatu raakadata on avointa, jotta ulkopuoliset asiantuntijat voivat tarkistaa analysointien ja tulosten luotettavuuden ja riippumattomuuden.

 Sisätilamittauksissa toinen mittauspiste ei ole tarpeen, sillä sängyn kohdalla tyynyn korkeudella olevasta mittauspisteestä saadaan todellista infraääni- ja melualtistusta kuvaava mittaus. Jos toista mittauspistettä kuitenkin käytetään, tulee sen olla 1 metrin etäisyydellä seinäpinnoista ja 1,5 metrin korkeudella lattiasta.

 Infraäänen mittaustulokset (spektri) esitetään sekä Pascaleina että desibeleinä.
Spektraalisen tarkkuuden tulee olla riittävä, jotta tuulivoimaloista lähtevä lapataajuuden piikistö voidaan hyvin erottaa.

 Kuultavan äänen mittaustulokset esitetään Ympäristöministeriön ohjeistuksen OH 4/2014 mukaisesti.

 Taustamelu selvitetään jokaisena mittausvuorokautena sekä päivällä että yöllä.
Mittausjakso kestää 15 - 60 minuuttia ja sen aikana alueen kaikkien tuulivoimaloiden on oltava poissa toiminnasta.

 Infraäänimittaustulokset analysoi asiantuntija jolla on riittävä osaaminen tuulivoimalan infraäänestä ja infraäänimittauksista. Kansainvälisistä osaajista mm. Marianne Alves- Pereira ja Castelo Branco tutkimusryhmineen (Lusofnan yliopisto, Portugali) omaavat
riittävän asiantuntijuuden ja osaamisen.

 Kuultavan melun mittaustulokset tarkistaa asiantuntija, jolla ei ole kaupallisia eturistiriitoja tuulivoimayhtiöiden kanssa. Näitä ovat Sosiaali- ja Terveysministeriö, Vesa Viljanen (Noisecontrol Oy), Denis Siponen (Akustiikka D.Siponen Ky), Panu Maijala (VTT Oy), Tapio Lahti (TL Akustiikka Oy), Hannu Nykänen (Kuntoritarit Oy).

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #20

Tuulivoimalan pientaajuisen melun häiritsevyys ulkotiloissa johtuu pääosin ilmakehän äänen absorptiosta [6]. Ilmakehän absorption ominaisuuksista johtuen etenevän äänen pienet taajuudet vaimenevat ilmakehässä huomattavasti vähemmän kuin suuret taajuudet. Esimerkiksi ilmakehässä yhden kilometrin edennyt ääni on tämän aikana vaimentunut 2000 Hz:n taajuudella noin 9 dB, mutta 100 Hz:n taajuudella vaimentuma on lähes 0 dB [6].

Kuten kuvan 3 spektogrammista voidaan nähdä, amplitudimodulaatio näyttäisi ulottuvan huomattavan pienille taajuuksille, aina 25 Hz:n asti. Näin pienet taajuudet läpäisevät asuintalojen ulkoseinät tehokkaammin kuin suuremmat taajuudet, joten näin pienillä taajuuksilla oleva amplitudimodulaatio saattaa olla kuultavissa asuintalojen sisätiloissa.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #20

200 -metrinen tuulivoimala tuottaa infraääntä, vaikka se on pysäytettynä.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #20

"The turbines do emit infrasound (sound below 20 Hz), but levels are low when human sensitivity to these frequencies is accounted for. Even close to the turbines, the infrasonic sound pressure level is much below the normal hearing threshold, and infrasound is thus not considered as a problem with turbines of the investigated size and construction." http://vbn.aau.dk/ws/files/53111081/Low_frequency_...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #23

Kun mittaukset tehdään ja tarkastetaan laillisesti puolueettomilla asiantuntijoilla saadaan tulos selväksi.
Nykyiset hämäystutkimukset joita tehdään ja tarkastetaan maallikolla tuulivoimatoimijan rahoituksella ovat naurettavaa pelleilyä vakavalla asialla.

"Himasraportti tuulivoimasta: kolme miljardia vuodessa tuulitukeen"

Raportin mukaan kolmen miljardin vuosittaisella tuella tuulivoima työllistäisi 960 henkilöä (sivu 19) eli yhden työpaikan hinta olisi 312 000 € vuodessa. Raportin mukaan Suomeen tarvittaisiin 4000 tuulivoimaprojektia lisää (Sivu 17) eli noin 13 kappaletta Suomen jokaiseen kuntaan.
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=18206
http://tvky.blogspot.fi/2017/03/himasraportti-tuul...

"Tieteen kieltäjät tuuliteollisuudessa"

"Big Wind teollisuus on tehnyt kaiken voitavansa pitääkseen tämän tarinan haudattuna, ja parjata kärsivät uhrit naurunalaiseksi monin tavoin." - Paul Driessen

https://www.iceagenow.info/science-deniers-wind-in...

Mauri Pekkarinen luottaa siihen että äänestäjät olisivat unohtaneet "syöttötariffi" töppäyksen ja jakaa nyt mediassa päinvastaista mielipidettä.

http://www.iisalmensanomat.fi/news/eun-aluepolitii...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #25

Infraääniä osataan jo selvästi mitata. Terveyshaittojen suhteen ei ole vielä "fazittia". "Ei ole tieteellisesti perusteltua näyttöä haittavaikutuksista tämän tason alueella."

”FAZIT Infraschall wird von einer großen Zahl unterschiedlicher natürlicher und technischer Quellen hervorgerufen. Er ist alltäglicher und überall anzutreffender Bestandteil unserer Umwelt. Windkraftanlagen leisten hierzu keinen wesentlichen Beitrag. Die von ihnen erzeugten Infraschallpegel liegen deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des Menschen. Es gibt keine wissenschaftlich abgesicherten Belege für nachteilige Wirkungen in diesem Pegelbereich. Auch für den Frequenzbereich des Hörschalls zeigen die Messergebnisse keine akustischen Auffälligkeiten. Windkraftanlagen können daher wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA Lärm beurteilt werden. Bei Einhaltung der rechtlichen und fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung sind keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen zu erwarten.” http://www4.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula Vastaus kommenttiin #20

Minun on kyllä sanottava, että tämä kyseinen henkilö Tapio Lahti (TL Akustiikka Oy),en muista kenen palveluksessa oli, kun teki meidän asiaan liittyvät mittaukset (louhijalle).

Melumittaukset olivat täysin rikosta. Alueelta poistettiin työkoneet, räjäytykset, porakoneet ja mitattiin hiljaisuutta. Tulos mittauslaitteet eivät rekisteröineet melua. Työskentely papereissa "yliaktiivista".

Hän todisti lisäksi oikeudessa kuinka Suomessa ei ole räjäytysmelua tutkittu.Todisti melutomaksi louhimon. Onhan hän tehnyt kirjankin ko.räjähde melusta. Räjäytysmelu on tutkitusti louhimoilla 161 db (kuulo vaara välitön).

KHO.ta myöten meillä vahvistettiin vahingonkorvauskanteessa jopa yli 100 db pihassa melu ja mittauksissa on huomioitava kaikki työkoneet ym.

Olen joutunut jättämään 9 vuotta lasten kanssa kodin päiviksi kyseisen väärin suoritetun mittauksien vuoksi.Melu niin hirveää, ettei sitä voi edes kuunnella. Aivan järkyttävää vääryyttä mitä ihmiset joutuu kokemaan. Aivan huijausta!

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #24

En tunne Tapio Lahtea, mutta jos louhija oli tyhjentänyt alueen mittausten ajaksi eikä mitään toimintaa ollut, ja antanut valheellisen tilannekuvan niin tuloksena voi silloin olla tämä minkä kerroit.

Sen takia asunnon omistajalla tulee olla oikeus valvoa mittauksia.
Asunnon omistajalla tulee myös olla oikeus nimetä ulkopuolinen akustiikan osaaja valvomaan mittaustapahtumaa.

Vertaa Siikaisten Jäneskeitaan mittauksien tekotapaa ja siitä tehty asiantuntijan raportti. Tällaisten huijausten perusteella sitten mediasssa kirjoitetaan suurilla kirjaimilla ettei ole terveyshaittaa, eikä meluarvot ylity ja toiminta voi jatkua.

Tuulivoimaloiden kanssa on vielä monin verroin helpompi huijata, - melumoodit, ei tuoteta sähköä mittausten aikana, tuulen suunta ja mikrofonien paikat. Sen takia se mittaus pitää olla valvottua toimintaa monelta taholta.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Mittaus päivänä konsutti lauma yritti vaatia meitä pakolla poistumaan kodistamme kieltäydymme.Rekat oli vieneet työkoneet pois.

Kaivoin esille todistaja Lahden valaehtoisen todisteen.Todistaja on tuolloin toiminut yli 8 v erikoistutkijana VTT.llä LVI tekniikan akustiikan laboratoriossa. Todistaja kertoo lausunnon olevan todistajan laatima ja asianmukainen. Muistakaa louhimo oli meluton eikä edes kannata mitata meluja. Lisäksi todistivat, kun mittauspäivänä ollutta meluvallia metrillä korotetaan niin ei ole haittaa.

Lisäksi asiakirjat louhija on rakennuttanut VTT tekemien meluntorjunta suunnitelmien mukaisesti meluvallin ja tämän johdosta melun vaikutus tulee väheneen.KOskaan ei ole ollut edes meluvallia.

Täysin puhdasta perättömyyttä koskaan alueella ei ole ollut meluvallia ei edes Lahden mittaus päivänä.
Keksitty tarina.Meillä talojen väli seinästä einään 350 m ja louhimo keskellä ja yleiset tiet ympärillä alue 8,5 ha.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Kunnan terveysviranomaisen on hankittava puolueettomat asiantuntijat mittaamaan/selvittämään ylittyykö sisämelutasot asunnoissa, melun aiheuttaja on maksajan asemassa. Myös aluevalvontaviranomaisen pitää valvontatyö osaltaan tehdä, nyt nämä lainmukaiset valvontatyöt on hoitamatta.

Laki sisämelutasosta on taannehtiva, terveyden suojelun takia. Jos sisämelutaso ylittyy toiminta alueella on pysäytettävä.

- Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää riittävien selvitysten tekemistä.

Pyytäkää uusi mittaus ja siihen valvoja paikalle niin ettei mikään huijaus onnistu.

Rikosoikeudellinen virkavastuu koskee sekä kuntien viranhaltijoita että luottamushenkilöitä.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Mehän on saatu toiminta pysäytettyä.Mutta alue on kuin sotatanner ja paikalliset, poliisi, viranomaiset ja ELY pakoilee vastuuta ja tekevät paperia. Ely mm. kuinka koskaan ei olisi ollutkaan louhintaa.

"Pyytäkää uusi mittaus ja siihen valvoja paikalle niin ettei mikään huijaus onnistu". Paikalliset viranomaiset jatkoivat samaa hiljaisuutta mitattiin ruokatunnin ja kahvitunnin aikana. Vala ehtonen todiste mittaukset luotettavia ja oikeita. Aluevalvonta viranomaset olivat yhtä aikaa Tapio lahden kanssa vääryyttä tekemässä ja todistamassa.

Sadat tapaukset vastaavasti ympäri maan sanovat mitattiin kahvitunnin aikana.Jos tietäisit miten likaista peli on "korrutio" jyrrää konsulttien toimissa ja viranomaiset samassa mukana.Aivan järkyttäviä yhteyden ottoja tulee minulle jatkuvasti.

Rikosilmoitukset katoaa tutkimattomina tai muutetaan kanteluiksi.Poliisikin voi joutua rikoksen uhriksi kuten meillä kävi ja näkemään omin silmin mitä korruptio on.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

On se korruption voima huomattu, sen eteen on jopa KHO:n tuomari omalla panoksellaan työskennellyt: "Ympäristöministeriö asetti 5.11.2014 tekemällään päätöksellä arviointiryhmän arvioimaan ympäristöön kohdistuvien lupa- ja arviointimenettelyiden sujuvoittamista ja tehostamista koskevia toteuttamisvaihtoehtoja. Tavoitteena on, että investointi- ja elinkeinohankkeet voivat edetä sujuvasti ja tehokkaasti ympäristönsuojelun tavoitteista tinkimättä. Arviointityön valmistumisen määräajaksi asetettiin 28.2.2015.

Arviointiryhmän puheenjohtajana on toiminut ministeri Lauri Tarasti ja ryhmän jäseninä lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn ympäristöministeriöstä sekä johtaja Mari Pantsar Sitrasta. Arviointiryhmän asiantuntijana on toiminut oikeustieteen tohtori
Kari Kuusiniemi korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja ryhmän sihteerinä johtava asiantuntija Tiina Kähö Sitrasta."

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/1...

KHO:n tuomari Kari Kuusiniemi kuuluu Hollon säätiöön joka huolehtii unelmien toimintaedellytyksistä. Vielä sama tuomari vaikuttaa Suomen tiedeakatemiassa jonka hallituksessa istuu Erkki j. Hollo ja edistää tutkimuksien tuloksien tuomista poliittisiin päätöksiin.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Näin ne kytkökset toimii. Suomi on todella korruptoitunut maa. Poliisi tutkimukset muutetaan kanteluiksi ja pyöritetään tapauksessammekin neljä vuotta.Sen jälkeen vaadimme siirtämään rikostutkimukset VSV siirto tapahtui. Asiassa vastattiin VSV:ssa vain kymmeniä vuosia vanhoihin asioihin "vanhentuneet virkarikokset" ei voida tutkia.Mutta mistä teimme rikosilmoituksen ja mitä piti tutkia ei oltu tietävinäänkään mitä vaadittiin.

Nyt taas rikosilmoitukset tehtiin niin vastattiin, että on tutkittu. Taisi unohtua, että ei koskaan ole tutkittu vaan pyöriteltiin neljä vuotta. Voitimme kaava asian 2014 v. ja konsulttien väärät tiedot meni nurin ja kaupunki hävisi niin kaupunki väärensi asiakirjoihin ja kaupungin sivuille, että alue jäi kaavattomaksi ja sitä käytetään hyväksi nyt. Meille aiheutunut tästä huomattavat vahingot, koska emme pääse rakentamaan taloa vaikka kaava salli sen muttei louhimoa hyväksytty kaavaan.

Konsultit kytköksissä keskenään ja saavat tuhota ihmisiltä koteja väärillä selvityksillä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset