hannuaro1

Ympäristöhallinnon viranomaismielivaltaa tuulivoima-alalla

  • Ympäristöhallinnon viranomaismielivaltaa tuulivoima-alalla

Perustuslain 20 § - "Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon." 

 

Kysymys on tuulivoimaloiden toimintaedellytyksistä asuntoalueiden lähellä länsirannikolla, kannattavuudesta/vahingollisuudesta, työstä ja toimeentulo mahdollisuuksista, sekä siitä voiko kansalainen toteuttaa unelmaansa ja elää Suomessa terveellisessä ympäristössä. Onko kohtuutonta vaatia tuulivoimarakentamiseen määräyksiä ettei haittavaikutukset vaaranna terveyttä, vaikka niiden täyttäminen on käytännössä usein hyvin vaikeaa ja aiheuttaa suuria ylimääräisiä kuluja? Nykysysteemi tekee osan asunnoista käyttökelvottomiksi ja arvottomiksi. Onko valtion tuen antaminen järkevää, silloin kun toimijan hyöty perustuu tukien määrään, vaikka itsessään tuulivoima on kannattamaton energiantuotantomuoto? - Olemattomin ja valheellisin perustein annetaan kohtuuttomia tukiaisia. Ovatko tuulivoimala määräykset myöskään lain ja vallitsevan oikeuskäytännön mukaisia? Mikä vaikutus tuulivoimalla on energian huoltovarmuuden ylläpitoon ja luontomatkailun edistämiseen Suomessa. 

 

Mitä enemmän tuulivoimaloita liitetään verkkoon, sen varmemmin sähköverkko kaatuu. Black out yli 20 asteen pakkasessa kangistaa nopeasti kaikki toiminnot yhteiskunnassa. Tuulivoimarakentamisessa ei asiaa ole tarkasteltu niin tarkkaan kaikilta kannoilta mitä syöttötariffi asetus olisi vaatinut, eikä esimerkiksi ole käsitelty soveltamisen rajoituksia, kansalaisen oikeusturvaa tai muita oleellisia huomionarvoisia seikkoja. 

 

Tuulivoiman kokonaisvaikuttavuus pitää katsoa vähän laajemmasta näkökulmasta. Länsirannikolla on mitta jo täynnä näiden lobbaajien ja massanlietsojien tuulivoima-aatetta, maassa jossa poliitikot valehtelevat kilpaa ja tiedotusvälineet vaikenevat töppäyksestä kilpaa, kuitenkin jonkun pitää yrittää sanoa asiat niin kuin ne ovat.

Harmittaa kun rauhan miehet puskevat töitä, ja sillä välin muutamat poliitikot yrittävät johtaa kansoja suureelliseen hyötyyn näennäisellä tuulivoimalla. Havukka-ahon ajattelija kertoi näistä maailmanlopun julistajista joiden pää ei kestä maapallon ala-asentoa, kuinka turhia ovat rimpuilut, koska asioita pitää ajatella vähän laajemmin. Asioilla tuppaa olemaan myös se kääntöpuoli, joka on tärkeä muistaa.

 

Tuulivoima bisneksessä se kääntöpuoli nyt realisoituu, valtion tuki pitää tuulivoimaloita valheellisesti tuottavina, vaikka tappioita tulee joka päivä. Jo riittää tämä vihreä ei-tieteellinen "hulluus". Suomi on sairastunut omaan "erinomaisuuteensa", mikä tarkoittaa sitä, kun kaikenlaiset huijarit pyrkivät tuulivoima apajille veronmaksajien kustannuksella.

 

TV-KY on selvittänyt laajemmin tuulivoima-alan käytännön tosiasioita suhteessa Ympäristöhallinnon ohjeisiin.

 

Ympäristöhallinnon ohjeet tuulivoimarakentamisen suunnitteluun. 

 

Tuulivoimaopas esittää tuulivoima-alalle normistoa ja yhdyskuntasuunnittelua. Tässä on syntynyt ympäristöhallinnon aiheuttamana ongelmia kuten: 1) asiantuntemattomuus, 2) asetusten puutteellinen valvonta, 3) tukien kohtuuttomuus ja 4) toimenpiteiden väkivaltaisuuden salliminen. - Tuulivoima-alan kokonaisvaikuttavuus länsirannikon herkässä luonnossa on murskaava.

 

Lukuisia käytännön esimerkkejä on monin paikoin vaikea uskoa todeksi. Näistä valtaosa käsittelee virallisia viranomaisasiakirjoja. Asioilla on korruptio taustana, jonka lisäksi löytyy tiettyjä viranomaistoiminnan tämänhetkisiä aatteellis-uskonnollisia vaikuttimia ja pyrkimystä keskusjohtoisuuteen, virkavaltaisuuteen, sekä suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen yleensä. Tsaarin vallan ajoista olemme kulkeneet kohden vapaita länsimaisia demokraattisia sivistysvaltioita. Nykyinen ympäristöhallinnon käytäntö on tietyiltä osin sekä tämän kehityksen että perustuslakimme vastainen. Kansalaisten itseään edustamaan valitsemien poliittisten päättäjien sekä niiden, jotka edustavat länsimaisen demokratian edellyttämää vapaata tiedotusvälineistöä, on syytä reagoida näihin ongelmiin.

 

Suomen kansalaisen demokraattiset vaikutusmahdollisuudet tuulivoima terroriin ja EU:n lainsäädännön kehitykseen ovat pienet. Suomen ympäristöhallinto ratsastaa EU-direktiiveillä maksimoidakseen omaa valtaansa ja ajaa läpi näiden nimissä kylkiäisinä omia direktiiveistä poikkeavia määräyksiään mielivaltaisesti oma etu edellä. Ei suomalaisten tuulivoimaloilla ole maailman "ilmastonmuutoksessa" mitään vaikutusta, lämpenemisen hillintää ei korjata puoleen eikä toiseen Suomen tukiaisilla.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän lassinpalsta kuva
Lauri Turpeinen

Tuulimyllyt ja myrkyllisten ongelmajätteiden levittäminen, valtiovallan erityisessä suojeluksessa, pitkin peltoja, metsiä, pohjavesiin on esimerkki siitä että päästäänkö koskaan ihmisen suojelussa norpan ja suden suojelemisen tasolle?

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

”The mammalian inner ear contains sense organs responsible for detecting sound, gravity and linear acceleration, and angular acceleration. Of these organs, the cochlea is involved in hearing, while the sacculus and utriculus serve to detect linear acceleration. Recent evidence from birds and mammals, including humans, has shown that the sacculus, a hearing organ in many lower vertebrates, has retained some of its ancestral acoustic sensitivity.” https://link.springer.com/article/10.1007/s10162-0...

Nisäkkään sisäkorvassa on tuntoelimiä, jotka ovat vastuussa äänen, painovoiman ja lineaarisen kiihtyvyyden havaitsemisesta ja kulmakiihdytyksestä. Näistä elimistä cochlea on kuuloelin, kun taas sacculus ja utriculus toimivat lineaarisen kiihtyvyyden havaitsemiseksi. Viimeaikaiset todisteet linnuilta ja nisäkkäiltä, myös ihmisiltä, ovat osoittaneet, että sacculus, kuuloelin monilla alemmilla selkärankaisilla, on säilyttänyt jonkin verran esi-isiltä perittyä akustista herkkyyttä.

Tutkimus etenee, myös ihmisellä olevan tasapainoelimen sacculuksen oletetaan olevan jonkin verran herkkä matalataajuisille äänille, esim. 100 Hz:n äänille.

”Like the cochlea, the vestibular apparatus reacts to pressure changes at a range of frequencies; optimal frequencies are lower than for hearing. These pressure changes can be caused by body movements, or by direct bone conduction (as for hearing, above) when vibration is applied directly to the temporal bone (Todd et al., 2008). These investigators found maximal sensitivity at 100 Hz, with some sensitivity down to 12.5 Hz. The saccule, located in temporal bone just under the footplate of the stapes, is the most sound-sensitive of the vestibular organs (Halmagyi et al., 2004). It is known that brief loud clicks (90-95 dB) are detected by the vestibular system, even in deaf people. However, we do not know what the sensitivity of this system is through the entire range of sound stimuli."

”Kuten simpukka, tasapainoelimen kojeisto reagoi paineenmuutoksiin eri taajuuksilla; optimaaliset taajuudet ovat kuulokynnystä matalampana. Nämä paineenmuutokset voivat johtua kehon liikkeistä, tai suoralla luuyhteydellä (kuten kuuloa koskien, edellä), kun värähtely kohdistetaan suoraan ohimoluualueeseen (Todd et al., 2008). Nämä tutkijat löysivät maksimaalisen herkkyyden olevan 100 Hz paikkeilla ja jonkin verran herkkyyttä 12,5 Hz asti. Pyöreä rakkula (sacculus) sijaitsee ohimoluussa jalkalevyn ja jalustimen alla, on kaikkein ääniherkin tasapainoelimen elimistä (Halmagyi et al., 2004). Tiedetään, että lyhyet ja kovat klikkaukset (90-95 dB) havaitaan tasapainoelimessä, jopa kuurot havaitsevat. Emme kuitenkaan tiedä, mikä tämän järjestelmän herkkyys on suhteessa koko ääniärsykkeiden kirjoon.”

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Ei kansalaisilla ole mitään turvaa länsirannikolla tuulivoimaloiden melu saasteelta, jos päättäjiin uppoaa tämänkaltaiset propagandat tuulivoimaloiden turvallisuudesta.

Valtteri Hongisto, raportin kirjoittajana ja David Oliva mittausten tekijänä:
"Tuulivoimaloiden infraäänet ja niiden terveysvaikutukset" - Kesäkuussa 2017

Tutkimuksen rahoittaja on Suomen Tuulivoimayhdistys ry. - eikä mitään terveysvaikutuksia ole koskaan eikä missään muka havaittu.

https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/54/fe/5...

Lisää tukea vaan propellien pyörittäjille ja maailma pelastuu! - Luonnosta ja ympäristöstä, ym. terveyshaitoista ei ulkomaisten toimijoiden eikä Helsingin herrojen tarvitse mitään välittää, lakia luetaan niin kuin se on sovittu kabineteissa hyvällä palkalla. Rahat tulee valtiolta, ei kai sillä sitten ole mitään väliä mitä veronmaksajat parkuu.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Infraäänien mittaamista varten laitteistoja on saatavilla. Tietysti pitäisi ymmärtää mitä mitataan ja kuinka sitä dataa pitää tulkita, kelpaako saatu mittaustulos mihinkään todisteeksi haitasta on ihan eri juttu.
http://www.infiltec.com/Infrasound@home/

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset