hannuaro1

Oi kallis Suomenmaa

  • Ääni on ilman värähtelyä
    Ääni on ilman värähtelyä
  • Melu on terveyshaitta
    Melu on terveyshaitta

Poliitikot suojautuvat kritiikiltä väittämällä että EU pakottaa Suomea, oli sitten kysymys turvapaikan­hakijoista, tai rikkidirektiivistä, tuulivoimaakin pakotettiin muka rakentamaan EU:n ilmasto syillä. Vihreän linjan lobbareilla oli valmiina suunnitelmat kuka valtion takuuhinnat käärii tuulivoimaloista taskuihinsa, ja itse tuulivoimalat määrättiin rakennettaviksi kauas länsirannikolle, pois hyödyn kerääjien silmistä. 

 

– Ongelmana on ollut, ettei asiaa valmistella Suomessa niin, että kaikki tietäisimme mistä päätämme. Haitat huomioitiin vain Helsingin päättäjien tuulivoima päätöksissä, eikä lähimaillekaan rakennettu yhtään tuulivoimalaa. Korruptio vaikuttaa: ”Kai sulla on jäsenkirja?” – Näkökulmia korruptioon Suomessa, valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen ei ollut puolueiden ohjauksessa ja on nyt itse syytettynä.

http://www.vksv.fi/fi/index/blogi/6IT6WEKMx/2015/jQJCEabTl.html.stx

 

Tämä antaa ikävän kuvan sekä EU-viranomaisten että Suomen virkakunnan toiminnasta EU-lainsäädännössä. Suomen perustuslaki jätetään tietoisesti taka-alalle.

Suomen perustuslakiin (731/1999, 2 luku, 6§ ) on kirjattu vaatimus ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta.

Perustuslaki on vielä voimassa. Sitä ei voida missään ilmastonmuutos ”hoitokokouksessa” vaientaa tuulivoimaloita rakentamalla. 

 

Viimeiseksi on saanut päätetyistä asioista tietoja ne kansalaisista joita tehdyt toimenpiteet haittaavat eniten. Tuulivoimaloiden rakentamisen myötä on jo mennyt muutaman tuhannen perheen kotirauha ja omaisuus on kärsinyt romahduksen. Voiko tämän raukkamaisemmin viranomaiset Suomessa käyttäytyä.

 

Sensijaan että pääministeri teki yksityiskoneellaan rengasmatkan Kultarantaan, eikä esittänyt hallituksen eronpyyntöä kun sai sinisen unelman ministerit pettämään omat joukkonsa, olisi pääministerille ja koko hallitukselle tarpeen tehdä matka n. 400 m korkeudessa länsirannikolla Porista Kemiin ja katsella paljain silmin, ilman vihreitä laseja, tukipolitiikan tuloksia ilmasta käsin. "Tuulipuistoja", - ulkomaisia yli 200 m ulottuvia propelleja pilaamassa terveys- ja ympäristöhaitoilla koko matkalla Suomen luontoa perinnemaisemissa. Tätä roskaa pakotatte veronmaksajat tukemaan.

 

"Tuulivoimaloiden infraääni on uusi signaali ympäristössä" - nyt sitä on mitattu ja terveyshaitat tunnetaan, mutta ei viranomaiset korvaansakaan lotkauta ihmisten valituksille.

http://imgur.com/mJIxsNV

 

Tuki päätöksellä pakotettiin länsirannikon väki kokemaan uuden signaalin vaikutukset, tieteellisten tutkimusten perusteella yli kolmasosa väestöstä sairastuu meluhaittojen takia ja lapsilla kehitys taantuu. Hallituksen teettämässä terveysselvityksessä ei haittoja voitu poissulkea. Muut tuulivoimayhtiöiden tilaamat ja maksamat näennäistutkimukset ovat korruption ja globaalin lahjonnan vääristämiä mielipiteitä oman voiton maksimoimiseksi. Kansalaisia pidetään ilman suostumusta koekaniineina vaarallisten tuulivoimaloiden melu-ominaisuuksien vaikutuksille.

https://myteurastaja.wordpress.com/2017/07/23/kanojen-lukutaito/

 

"Perustuslain säännöksessä ilmaistaan myös yksilöiden oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen." - elinympäristön pilaaminen on ympäristörikos!  Merikarvian tuulivoimahanke kaatui esteellisyys kysymykseen, Porin ja Luvian yhteishankkeessa ei esteellisyydet merkanneet mitään, vaikka ne riidattomasti osoitettiin. Luvia liittyi vuoden alusta Eurajoen kuntaan eikä oletuksen mukaan Poriin, Eurajoki kunnioittaa asukkaitaan tasavertaisina.

 

Eurajoen kunta noudattaa Suomen lakia kuntalaisten tasavertaisuussuunnitelman mukaisesti. Vastuullinen kunta toimii kuntalaisten edun mukaisesti, eikä hae etuja yksittäisille henkilöille toisten kustannuksella.

 

Tuulivoimaloiden rakentamisessa rikotaan lakia jokaisella rakennuspaikalla, tuulivoimalat sairastuttavat asukkaita ja eläimiä.

"Eurajoen kunta – Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma:"

http://docplayer.fi/45616252-Suomen-perustuslakiin-731-1999-2-luku-6-on-kirjattu-vaatimus-ihmisten-yhdenvertaisesta-kohtelusta.html

 

"Perustuslaki 731/1999, 2 luku Perusoikeudet 6 §, Yhdenvertaisuus:   - Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä."

 

Ja vielä rikoslakia on hyvä kerrata, kuten Eurajoen kunta ohjeistaa.

 

"Rikoslaki 39/1889,  11 luku,  Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan 9 § Syrjintä, - Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä

- ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,

- kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka

- asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan"

 

Terveyttä- ja turvallisuutta vaarantavista hankkeista ei voi tehdä sopimuksia Suomen lain mukaan. - Lääkärien etiikka ja Nürnbergin säännöstö? - tarkoituksellisesti unohdettua historiaa vai?

 

Vertaisarvioitu tutkimus tuulivoimaloiden terveysvaikutuksista.

http://hearinghealthmatters.org/hearingnewswatch/2016/wind-turbines-noise-and-health/

Terveyshaitat ovat todellisia, haittojen vähättely ja suoranainen valehtelu tosiasioista on ala-arvoista viranomaistoimintaa.

 

Suomen hallitus tukee ihmisiä eriarvoistavaa tuulivoimarakentamista, ensi vuoden tuulivoiman tuotantotukeen valtio kuluttaa budjettiesityksen mukaan 248,5 miljoonaa euroa. Summa nousee 300 miljoonaan v. 2019, ja kaikkiaan n. 3,6 miljardiin euroon 12 vuoden tuen aikana. Plus kaikki muu oheisrakentaminen, tiet ja sähkölinjat ym. Suomessa ei ole tuulivoimaloiden valmistusta, ne ostetaan velaksi veronmaksajien riesaksi. - Suomesta tehdään poliitikkojen toimilla EU:n orjavaltio. Pakko ei ole muu kuin köyhän kuolema ja sekin vaan kerran.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän HannuKuukkanen kuva
Hannu Kuukkanen

Lisää hyvävelijärjestelmän saavutuksista "korruptoitumattomassa" Suomessa voi lukea Blogissa: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/121/osallistu...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Suomen viranomaistyöstä on pudonnut moraali kokonaan pois, KHO:n tuomarikin on mukana suunnittelemassa valitusoikeuden rajoittamista kun tuulivoima-alueiden kaavoituksen valituksista tulee ruuhkaa. Jokainen valitus koskee samoja virheitä jotka eriarvoistavat ihmisiä asuinpaikan mukaan. Periaatteessa valitusten niputtaminen yhdeksi ja se yksi käsiteltäisiin turvallisen ja terveellisen asuinympäristön takaamiseksi ihmisille riittäisi. Mutta ei niin tehdä, jokainen valitus rahastetaan vuoden alusta alkaen korotetulla tupla hinnalla joka KHO:n valituksissa on 500 euroa, se on niin suuri raha että jo sen takia jää valituksia tekemättä. Valitukset on turhia kun KHO:n tuomari on mukana ympäristöoikeus jutuissa ja omalla panoksellaan ottaa kantaa tuulivoimaloiden haittavaikutuksiin joita ei hänen mielipiteen mukaan ole olemassa, vaikka tieteelliset ja vertaisarvioidut tutkimukset toisin ilmoittavat.

Tuulivoimakaavoituksessa liikkuu jo niin isot rahat ja kun nämä julkisella rahalla propelleja pyörittävät toimijat pystyvät vaikuttamaan Suomessa tehtyyn näennäistutkimuksiin niin ettei haittoja myönnetä, vaikka ei niitä voida suoraan myöskään poissulkea, suositellaan vaan lisätutkimuksia. Tällä alalla lahjonta ja korruptio on globaalia voittojen maksimoinnin takia, ja virheiden korjaukset tulevat hitaasti kun jokainen haitta kokeillaan monessa paikassa ja lisää rakennetaan jatkuvasti.

Kun ensimmäinen "tuulivoimapuisto" otettiin käyttöön niin melkein heti tuli satoja valituksia melusta ja terveydellisistä haitoista joiden takia ensimmäiset ihmiset joutuivat lähtemään evakkoon asunnostaan. Tässä kohtaa järkevät viranomaiset olisivat turvallisuuteen ja terveellisyyteen vetoamalla pysäyttäneet samanlaisten ns. "tuulivoimapuistojen" rakentamiset. Olisi pitänyt rauhassa tutkia kuinka ääniaallot etenee, amplitudimoduloiva melu jossa on mukana pitkäaaltoista infraääntä ja kun niitä isoja prototyyppi turbiineja on useita ja se melu moninkertaistuu ja suuntautuu kapealle sektorille niin mitä seuraa. Nämä haittavaikutukset olisi pitänyt selvittää. Nyt on jo myöhäistä kun virheet on tehty, mutta selvitykset on joka tapauksessa tehtävä koska sairastumisia on liikaa. Ei enää kauniit puheet yksittäistapauksista riitä, koska niitä sairastuneita on lähes jokaisen tuulivoimala-alueen ympäristössä.

Ympäristörikoksia ei voi selittää sillä että tuulivoimaloita on rakennettu muuallekin ja niitä on paljon maailmassa. Ei tuulivoimarakentamisen virheitä voi korjata kaksinkertaistamalla jo syntynyt vahinko.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Hyvä veli järjestelmä toimii ja Suomen viranomaiskoneisto suojelee. Oi kallis Suomenmaa ja sata vuotis Suomi.

Mitä teemme direktiiveillä ja lainsäädännöllä räjähteissä, koska niitä Suomen viranomaiset eivät noudata? Louhijat vain käyttävät räjähdysaineita piittaamatta lainsäädännöstä ja Tukes ja poliisi ovat tämän mahdollistamassa. Poliisille kuuluu laissa tarkistaa, että käyttö, käsittely, varastomääräykset ovat lakien ja Tukesin lupien mukaisia. Mutta lupia ei edes haeta Tukesilta, koska turvamääräykset estäisivät luvan saannin asutuksien vieressä. Lakia rikotaan avoimesti valvontaviranomaisten suojelussa.

Ensinnäkin poliisin kuuluu huomioida, Tukesilta ei ole lupia eikä niitä asutuksen/ turvamääräyksien vuoksi voi edes saada. Poliisin valvonta vastuuseen kuuluu huomioida lain vaatimukset, käyttö/käsittely/varastointi, kuljetus louhinta räjähteiden käyttöä säätelevät ohjeet, lait ja asetukset ja niiden valvonta ja noudattaminen on oltava asianmukaista.

Kymmeniä vuosia jatkunut laiton räjäytystoiminta Tukesilla, poliisilla ja konsulteilla murskaamoiden räjäytyksissä. Räjäytysaineita käytetään miljoonia kiloja vuodessa asutuksien vieressä ja kertapaukuissa räjähdemäärät ovat jopa 19 000 kiloa Espoossa ja Kotkassa todistettavasti 13,380 kiloa, Kontiolahdessa 8500 kiloa, Oulun puolessa 10 000 kiloa... Ei tällaisia määriä saa asutuksen vieressä edes räjäyttää.

Räjähteitä ei voi vain tuoda ja käyttää, vaan Tukesin lupa käyttöön, käsittelyyn, varastovaatimuksiin on lainsäädännössä pakollinen niin pysyvillä kuin tilapäisillä räjäytystyömailla. Asutuksen turvallisuunnitelma puuttuu myös mikä edellytetään lainsäädännössä ja asetuksissa ”turvallisuusnäkökohdat onnettomuusriskin osalta olisi pitänyt varmistaa TUKES:n luvassa”.

Poliisin ei kuulu piiloutua räjähdetehtaan konsulttien tekemien mittauksien taakse. Tärinämittarit asentaa räjähdetehtaan Forsitin omistama konsulttifirma Finnrock, joten eikö tämä ole pahasti esteellistä? Tärinämittaukset ovat aivan myös turhia, koska poliisi on paikalla käydessä nähnyt, että ylisuuret räjäytykset ovat tuhansista jopa 19 000 räjähdekiloja, eivätkä voi olla rikkomatta taloja.
http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/377100-tass...

Poliisia ei saa tutkimaan vaikka sadat talot vaurioituvat räjäytyksistä savupiiput hajoavat, takat irtoavat seinistä, kaakelit hajoavat, kivet lentävät pihoihin, kaivot menevät pilalle ym. Oma kotini vaurioitui räjäytyksistä ja se näytettiin toteen KHO:ta myöten ja poliisi ei puuttunut sittekään vaan avusti, laitonta räjäytystoimintaa tarkistamalla kuinka muutamia kiloja käytetty räjähteitä kk.dessa vaikka todellisuus oli joka päivä tuhansia kiloja. Tapauksessamme vääristeltiin oikeudessa, että suurin räjäytys olisi ollut 5 kiloa, vaikka todellisuus oli sadoista tuhansiin kiloihin.

Räjähdetehtaan konsultit astuvat kuvioihin ja ”asettavat tärinämittarit”, mutta kaikki on täyttä huijausta.
Räjähdetehtaan Forsitin omistama konsulttifirma Finnrock tekee talotarkistukset ja kumoaa talovauriot, vaikka seismologian laitoksella mitataan maanjäristyksiin verrattavia tärinöitä louhimoiden räjäytyksien vuoksi. Muualla päin maatamme on näytöt, että murskaamoiden laittoman toiminnan vuoksi talot särkyvät kilometrien päässä, vaikka seismologian laitoksellakin räjäytyksiä todella luullaan ensin maanjäristykseksi!
'
'http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237636-sata-tarinaa-korruptiosta-rajaytystyomailla

Vaasan yliopiston tekemässä korruptiotutkimuksessa huomioidaan talovaurioiden tutkimiseen palkattujen konsulttien eturistiriidat. Jos konsultti saa palkan raportin kohteelta, puhuuko hän totta raportissaan?  http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-...    Konsulttien käyttö julkisessa hallinnassa. "konsulttien kytkökset"”... Poliisia ei saa tutkimaan  talovaurioita vaan konsultti firma Räjähdetehtaanomistama [yritys] antaa poliisille lausunnon ja poliisi tekee tutkimattajättämispäätöksen. Sivu 47- 48

Oulun puolessa tapahtunut räjäytystyö osoittaa, mitä toiminta on todellisuudessa ja miksi lupahakemuksissa salataan räjäytystoiminta ja siihen liittyvä lainsäädäntö. Räjäytykset todellakin vavisuttavat taloja kilometrien päässä ja ovat maanjäristyksiin verrattavissa kuten seismologian mittauksetkin osoittavat.
http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/maa-jarisi-jaali...
http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/kuului-tosi-iso-...

Räjähdys havaittiin poikkeuksellisen voimakkaana myös Helsingin yliopiston Seismologian Insitituutin mittauksissa, jossa sen voimakkuudeksi kirjattiin 1.6 magnitudia.  Maanantai-illan räjähdys oli kuitenkin selvästi tavanomaista suurempi. Alkuvaiheissa pidettiin mahdollisena myös sitä, että järinä olisi aiheutunut maanjäristyksestä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset