hannuaro1

KHO ja tuulivoima päätökset?

  • Tuulivoimala luonnossa
    Tuulivoimala luonnossa

KHO ratkaisee tuulivoimaloiden haittavaikutukset ideologisen mielipiteen mukaan ja politiikka tukee päätöksiä. Ideologia, politiikka ja yksityisen haitallisen liiketoiminnan tukeminen veronmaksajien kustannuksella on vienyt luottamuksen viranomaisten työstä. Se ei ole enää puolueetonta työtä yhteiskunnan parhaaksi. Muutos on niin selvä ettei sitä voi olla huomaamatta. Korruptio, lahjonta ja hyvä veli kähminnät, palvelu palvelusta, jne. järjestelevät päätöksiä politiikassa ja oikeusistuimissa. 

 

Politiikka ja laki, Suomen perustuslaki, 20 § - Vastuu ympäristöstä

 

"Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.

 

Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon."

 

Valtioneuvoston periaatepäätös meluntorjunnasta: (vuonna 2007)

 

"Meluntorjunnan päämääränä on terveellinen, viihtyisä ja vähämeluinen elinympäristö. 

 

Periaatepäätös koskee ympäristömelua. Tarkastelun ulkopuolelle on rajattu haitat, joita säädellään terveydensuojelu- ja työsuojelulainsäädännöllä."

 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10138/41509/YMra_7_2007_Vnp_meluntorjunnasta.pdf?sequence=2

 

Ruotsi kielsi tuulivoimaloiden rakentamiset. - "Teknologiateollisuuden koneturvallisuustiedotteen mukaan konedirektiivi edellyttää, että suunnittelija, maahantuoja ja myyjä ottavat huomioon kaikki koneeseen liittyvät terveys- ja turvallisuusriskit koneen käytön kaikissa vaiheissa."

http://www.iltalehti.fi/talous/201709102200383375_ta.shtml

 

Rooman sopimus 6 art.: läpäisyperiaatteessa on ympäristönsuojelu otettava huomioon kaikessa yhteisön toiminnassa.

EY 174 artiklan ympäristöperiaatteet (174(2) art.) määrätään

suojelun korkea taso, ennalta varautumisen ja ennaltaehkäisyn periaate. (esim. terveys- ja ympäristöhaittoja ei sallita)

Lähdeperiaate  tarkoittaa että ympäristöongelmat on ratkaistava ongelmien lähteillä ja aiheuttamisperiaate tarkoittaa että aiheuttaja maksaa vahingot. Mutta mitä tekee YM:

 http://www.ym.fi/fi-FI/YVAlaki_uudistuu_hanketoimija_hyotyy(41476)

 

- Ympäristöministeriö ei tee työtänsä ympäristön hyväksi, vaan hanketoimijan edun mukaisesti.

 

Kari Kuusiniemi (KHO) kiertelee oikeudenmukaisuutta omien ideologisten näkemysten mukaisesti:

 

"Sinänsä on ymmärrettävää, että melun häiritsevyystasojen määrittämiseksi haetaan tukea julkisoikeudellisista ohjearvoista. Ne osoittavat meluhäiriön yleistä tavanomaisuutta. Toiselta puolen ohjearvot ottavat huomioon myös paikallisen tavanomaisuuden: poikkeavathan hyväksyttävät tasot toisistaan esimerkiksi asuinalueilla sekä loma-asumiseen käytettävillä ja luonnonsuojelualueilla. Ohjearvojen käyttäminen kohtuuttomuusarvioinnin tukena edistää päätöksenteon ennakoitavuutta ja yhdenmukaisuutta, mutta kohtuuttomuusarviointia ei tulisi rakentaa yksinomaan niiden varaan. Tuomioistuimen oikeutena ja velvollisuutena on paikantaa sietokynnyksen sijainti tulkitsemalla sitä NaapL 17.2 :ssä osoitettujen suuntaviivojen pohjalta.

Todettakoon, että 1.6.1995 lähtien harjoitetusta toiminnasta aiheutuneen vahingon korvaamiseen sovelletaan ympäristövahinkojen korvaamisesta annettua lakia (737/1994,YVL). YVL koskee mm. melusta aiheutuneiden ympäristövahinkojen korvaamista.

Ohjearvojen ja sietokynnyksen suhteista ks. esim. Kuusiniemi: Ympäristönsuojelu ja immissioajattelu (1992) s. 205-213, 273-275, 830-832 ja eri kohdin. Ympäristövahinkojen korvaamisesta ks. Hollo - Vihervuori: Ympäristövahinkolaki (1995). Kari Kuusiniemi"

 

"NaapL 17.1 :ssä kielletään kiinteistön käyttäminen tai varaston pitäminen niin, että siitä aiheutuu naapurille tai muulle lähellä asuvalle "pysyväistä kohtuutonta rasitusta". Säännös ilmaisee yksityisoikeudellisen immissiokiellon. Kiellon tarkoittamia immissioita - kiinteistöltä toiselle siirtyviä hienojakoisia aineita, energiaa ym. - ovat esimerkiksi savu, noki, haju, tärinä ja jyske, siis varsinkin erilaiset ilman epäpuhtaudet ja melu. Säännös ei koske aivan tilapäisiä häiriöitä, kuten räjäytystöitä. Kohtuuttomuuden joustava käsite kuvaa sietokynnystä: naapurin on korvauksetta siedettävä rasitus, jota ei pidetä kohtuuttomana.


Kohtuuttomuusarviointi perustuu naapuruusoikeudellisen tradition mukaisesti lähinnä häiriön olennaisuuden ja ennakoitavuuden arvioimiselle. Olennaisuuskriteeri edellyttää ettei häiriö ole vähäpätöinen häiritsevyydeltään. Ennakoitavuutta arvioidaan tyypillisesti paikallisen ja yleisen tavanomaisuuden rekvisiittojen pohjalta. Niinpä NaapL 17.2 :n mukaan rasitusta ei ole pidettävä kohtuuttomana, jos se on paikallisissa oloissa tai yleisesti, muuten vastaavissa oloissa, tavanomainen. Lisäksi NaapL 17.2 sisältää aikaprioriteettisäännön. Ennakoitavissa oleva häiriö on voitu ottaa huomioon esimerkiksi kauppahinnassa kiinteistöä hankittaessa."

 (Kari Kuusiniemi, JULKISOIKEUDELLISET OHJEARVOT MELUHAITAN KORVATTAVUUDEN PERUSTANA)

https://www.edilex.fi/oikeustieto/409

 

KHO:ssa tuulivoimakaavoituksesta tehdyt valitukset  hylätään, melu-ongelmat ja väärillä arvoilla piirretyt melurajat hyväksytään lähes poikkeuksetta, rajat ylittävää meluhaittaa ei pidetä kohtuuttomana. Tuulivoimakaavat menevät tarkoitushakuisesti yksityisen edunsaajan toiveen mukaisesti läpi, vaikka haitta on kohtuuton ympäristössä.

 

Suuret yli 200 metrin korkeuteen ulottuvat tuulivoimalat on tarkoitettu toimimaan yli 20 vuotta, se ei ole enää tilapäinen häiriö ympäristön asutukselle. Haitta länsirannikolla ei tunnu Helsingissä ketään häiritsevän, vaikka rahaa ensi vuoden tuulivoiman tuotantotukeen valtio joutuu käyttämään budjettiesityksen mukaan 248,5 miljoonaa euroa. Summa nousee 300 miljoonaan v. 2019, ja kaikkiaan n. 3,6 miljardiin euroon 12 vuoden tuen aikana. Plus kaikki muut tappiot lisäksi mm. kiinteistöjen arvon alennuksista, ympäristön pilaamisesta, terveys- ja turvallisuus, jne.

 

https://www.ilkka.fi/mielipide/yleis%C3%B6lt%C3%A4/kuka-suojelee-tuulivoimaloilta-1.2119548

 

Laki tuulivoiman syöttötariffista ei ole yhteiseksi hyödyksi, ja sen tähden, kun tämä laki on tullut vahingolliseksi, ei se enää ole laki, vaan vääryys, ja se on hylättävä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (9 kommenttia)

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Maaseudun asukkaita pidetään Hesan luonnonvarana, ihmisiin suhtaudutaan kielteisesti tuulivoimaloiden sijoittamisessa. Asia on niin kuin eräs eläkkeelle siirtyvä kunnanjohtaja sanoi: "Alussa kaikki meni hyvin, mutta sitten alkoivat muutamat ihmiset heittelemään kapuloita rattaisiin" ja Korpi-Matti olisi ollut hyvä hanke, ym. - Aluksi ei yleisölle kerrottu mitä ollaan suunnittelemassa, homma eteni niin sujuvasti. Kuitenkin paljon ollaan säästetty valtion varoja, kun ei kaikkia järjettömiä hankkeita ole hyväksytty, ja nyt Ruotsi kielsi turvallisuuden takia yleisimpien Suomeenkin tulleiden voimaloiden rakentamisen.

"On huutava vääryys, että maamme luonnonvaroista ja maataloudesta saatavat tuotot työnnetään kuitenkin pakolla pääkaupunkiseudulle. Ihmisetkin pakkosiirretään. Sitä ei toteuteta vartioiduissa junissa tai busseissa, vaan pehmeällä pakolla. Muutat joko sinne tai kuolet peruspalveluiden puutteessa."

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipiteet/vie...

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen

Siltä osin, kun tuulivoimalla yritetään kustannustehokkaasti korvata fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa, ei sekään näytä onnistuvan. Vaikka ko. meluongelmiakaan ei olisi olemassa, joustamattomuudellaan tuulivoima ei näytä kannattavuudellaan voivan kilpailla puhtaasti tuotetun, fossiilisista polttoaineista peräisin olevan energian kanssa; ihmisen aiheuttamiksi uskotuille ilmastonmuutoksille ja sään ääri-ilmiöille ei todellisuudesta ole näyttöä. Kaiken lisäksi vääriin energiamuotoihin satsaaminen vaikeuttaa resurssien keskittämistä sopeutumiseen, mitä luonnolliset ilmastonmuutokset ja sään ääri-ilmiöt joka tapauksessa edellyttävät.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Tuulivoimaloita syttyy aina silloin tällöin palamaan eikä paloja saa sammutettua, vain ympäristöön syntyvää uhkaa tai paloa voidaan rajoittaa. Jenkeissä ei ympäristöön levinnyttä paloa ole voitu rajoittaa ja tähän mennessä on maastoa palanut lähes 1600 hehtaaria.

Tämä on Suomessakin suuri uhka vaikka ei vielä metsäpaloja ole tuulivoimaloista syttynyt, melkein kaikki rakennetut voimalat ovat metsässä. Entä kun turbiini syttyy palamaan kuivalla ilmalla ja palovaroitus aikana eikä sille ole mitään tehtävissä, palosta voi syntyä pelätty latvapalo joka etenee vauhdilla. Lähellä on asutusta jne. ei yksittäistapauksille mitään voida? Selityksiä selitysten perään, eikä mitään tehdä haitalliselle uhalle.

http://fox13now.com/2017/09/10/cowboy-fire-sparked...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

TUKES:n pitää Ruotsin tilanteesta johtuen selvittää mitä EN-standardeja on sovellettu voimaloiden rakentamisessa. Jos ei ole sovellettu, mikä arviointilaitos on ne hyväksynyt ainakin kone- EMC- ja pienjännitedirektiivien mukaisiksi?

Jostain pitää löytyä valmistajan vakuutus joko erillisistä, CE-merkityistä laitteista ja kokonaisen järjestelmän hyväksynnästä.

Tähän mennessä näitä sertifikaatteja ei ole missään yleisötilaisuudessa esitetty. Turvallisuudesta ei tehdä kompromisseja, ei vaarallisia järjestelmiä voida jättää luontoon pelkästään syöttötariffin takia, vaikka onhan se bisneksenä riskitön ja sillä hankkii parhaat julkiset tukisummat, mutta ne vaaratekijät ovat liian suuret eikä niitä voitu pitää piilossa.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

TEM alainen Tukes antaa rikkoa eduskunnan säätämiä lakeja ja valvonta pettää.

Tukes ei valvontaviranomaisena valvo mitään. Siitä on kokemukset murskaamoilla. Tukes antaa asukkaille väärää tietoa vaikka Tukesin ja poliisin valvontaan kuuluu, että toiminnanharjoittajan on osoitettava, että räjähdevarasto täyttää vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuuslain (390/2005) yleiset turvallisuusvaatimukset, räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1101/2015) vaatimukset ja että varasto on toimintaa koskevien standardien mukainen. Räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetussa asetuksessa (819/2015) vaatimukset.

Poliisi käy laittoman tilanteen tarkistamassa "poliisi ei havainnut": ”Räjähteet tuodaan alueelle joko myyjän tai urakoitsijan toimesta ja palautetaan työn jälkeen varastoon. Poliisilla ei havaintoja paikanpäällä tapahtuvasta varastoinnista”.

Räjähteitä ei voi vain tuoda ja käyttää, vaan Tukesin lupa käyttöön, käsittelyyn, varastovaatimuksiin on lainsäädännössä pakollinen niin pysyvillä kuin tilapäisillä räjäytystyömailla. Asutuksen turvallisuunnitelma puuttuu myös mikä edellytetään lainsäädännössä ja asetuksissa. Poliisin olisi pitänyt huomioida, että turvallisuusnäkökohdat onnettomuusriskin osalta olisi pitänyt varmistaa TUKES:n luvassa.

Tärinämittarit asentaa räjähdetehtaan Forsitin omistama konsulttifirma Finnrock, joten eikö tämä ole pahasti esteellistä? Tärinämittaukset ovat aivan myös turhia, koska poliisi on paikalla käydessä nähnyt, että ylisuuret räjäytykset ovat tuhansia räjähdekiloja, eivätkä voi olla rikkomatta taloja.

Valtavat talovauriot hoidetaan räjähdetehtaan konsulttien toimesta näkymättömiksi:

Räjähdetehtaan Forsitin omistama konsulttifirma Finnrock tekee talotarkistukset ja kumoaa talovauriot, vaikka seismologian laitoksella mitataan maanjäristyksiin verrattavia tärinöitä louhimoiden räjäytyksien vuoksi.

Räjähdys havaittiin poikkeuksellisen voimakkaana myös Helsingin yliopiston Seismologian Insitituutin mittauksissa, jossa sen voimakkuudeksi kirjattiin 1.6 magnitudia. Seismologian Instituutista kertoo, että alueelta on tehty räjähdyshavaintoja aiemminkin.

Asukkaiden kohtalo: http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/377100-tass...

Räjähdys oli irrottanut takan seinästä. Sen päivän jälkeen se on ollut käyttökiellossa, Häkkinen kertoo. Vaikka laki edellyttää: Välittömästi työmaalla käytettäväksi tarkoitetun räjähteen valmistusta siirrettävällä laitteistolla saa harjoittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston luvalla.

Vaasan yliopiston tekemässä korruptiotutkimuksessa huomioidaan talovaurioiden tutkimiseen palkattujen konsulttien eturistiriidat. Jos konsultti saa palkan raportin kohteelta, puhuuko hän totta raportissaan? http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-... Konsulttien käyttö julkisessa hallinnassa. "konsulttien kytkökset"”... Poliisia ei saa tutkimaan talovaurioita vaan konsultti firma Räjähdetehtaanomistama [yritys] antaa poliisille lausunnon ja poliisi tekee tutkimattajättämispäätöksen. Sivu 47- 48

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

AVI - Aluehallintovirastot suorittavat myös turvallisuuskysymysten selvittelyä, mutta niin kuin hyvin tiedetään ne selvitykset ovat yhtä tyhjän kanssa, kun yksityinen henkilö ei muualla Suomessa ole tasavertainen pääkaupunkiseudun asukkaiden kanssa.

"Valvonnan lisäksi annamme ohjeita ja neuvoja työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä.
Työsuojeluviranomaisena meillä on neljä tehtävää:
- vastaamme asiakas- ja viranomaisaloitteisesta työsuojeluvalvonnasta
- selvitämme vakavien työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten sairauksien syitä sekä toimimme niiden ehkäisemiseksi
- suoritamme tuotevalvontaa
- osallistumme työrikosten käsittelyyn."

http://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/toiminta

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

AVI:ssa peitellään tosiasiat. Näin toimii virkamies AVI.ssa kävi paikalla pihapiirissämme sijaitsevalla louhimolla ja teki paperit kuin louhintaa ei olisi koskaan tapahtunutkaan, vaikka näki kaiken silmillänsä. 2000 vuonna hän teki oman lausunnon, kuinka maamassat pitää kasata ja louhinnan seurauksena muodostuu lammikko eikä öljytuotteita saa päästää maaperään. Tämä kaikki oli tapahtunut jo 1991 vuoteen mennessä. http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/ilmakuva.html

Papereihin laittoi myös, että maamassat pitää kasata ja alueelle tulee monttu, johon ei saa päästää vettä ennen kuin pohja on tiivistetty. 2 ha ja 20m syvä vesimonttu oli ollut louhittuna jo 1991 vuoteen mennessä. Öljyjä ei saanut päästää maahan, eivätkä kivikasat saisi aiheuttaa sortumaa ja monttu pitää porrastaa 1:2. Eli jo tapahtuneet asiat eivät saisi tapahtua hänen mukaansa, eikä hänen mukaansa louhimoa ollut ennestään olemassa.

Siinä vaiheessakin, kun eriviranomaiset hakivat lupia väärillä tiedoilla kaavoitusasiassa 2010 vuonna taas samat AVi.n virkamiehet avustamassa, kun kunnan viranomaiset vääriä tietoja hyväksi käyttäen haki lupia.

Edelleen 2016 vuonna hallinto-oikeuden esittelijä/lakimies myönsi louhijalle luvat aikoinaan täysin väärillä tiedoilla. Sama lakimies häärää ELY:n lakimiehenä tässä asiassa valvontaviranomaisen roolissa. 2016 v. louhijalle haettiin taas lupia väärillä tiedoilla, vaikka kaikki on louhittu ja tuhottu, mutta maisemointi on mahdotonta toteuttaa.

Omassa tapauksessamme tutkittavana olisivat selkeästi viranomaisten esteellisyydet ympäristörikoksien peittelyssä.

Nyt on jo vuosi 2017 ja ympäristörikosta ei ole edelleenkään tutkittu.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Salo velvoittaa yhtiöt vihdoinkin melumittauksiin, se on hyvä asia. Joidenkin kommentoijien mukaan kaupungeissa on enemmän melua, miksei sitten Helsinkiin ole tuulivoimaloita pystytetty, jos kaupungin meluun hukkuisi kaikki tuulivoimaloiden melu.

http://www.sss.fi/2017/09/salo-velvoittaa-tuulivoi...

"Uutta tietoa" on se että vihdoin viimein Suomessakin hyväksytään aiemmin maailmalla suoritetut tieteelliset tutkimukset tuulivoimaloiden melun terveydelle vaarallisista ominaisuuksista. Tuulivoimaloiden ominaisuuksista johtuvassa melussa on mukana matalataajuista alle 10 Hz melua, se on samalla taajuudella ihmisen kehon resonanssin kanssa.

Matalat taajuudet vaikuttavat ihmiseen lähinnä resonanssi ilmiön eli myötävärähtelyn kautta. Ihmisen kehon ominaistaajuudet ovat matalia taajuuksia, pääosin alle 120 Hz. Teoriassa vaarallisimmat taajuudet ihmisen kannalta ovat 6 Hz ja 7 Hz, koska nämä ovat ihmisen pehmytkudoksen värähtelytaajuudet. Nasan tutkimusten mukaan taajuudet välillä 0 -100 Hz , voimakkuudella 150 -155 dB aiheuttaa mm. värähtelyä rintakehässä, muuttaa hengityksen rytmiä, aiheuttaa päänsärkyä sekä altistuksen jälkeistä väsymystä.

Aivokuoren hermosoluissa värähtelytaajuus on 0,5 - 30 Hz. Beta- taajuus, 13 - 30 Hz vastaa ihmisen normaalia valveilla ja tietoisena olemisen tilaa Ihmisen mietiskellessä silmät kiinni, aivojen toiminta hidastuu ja värähtely tippuu alfa- taajuudelle eli tasolle 7 -13 Hz. Theta- taajuus, 3,5 - 7 Hz vastaa unien näkemisen tilaa. Delta- taajuus, alle 3,5 Hz saavutetaan vasta syvässä unessa. Aivotoiminnan hidastumisen seurauksena ihminen rentoutuu, verenpaine laskee ja sydämen syke ja hengitys hidastuu (Thompson 2000.).

Taajuuksien 20 - 50 Hz on todettu estävän lihasten impulssit, haittaa lihasten rentoutumista (Wigram 2005). Koko kehoon vaikuttaviksi taajuuksia sanotaan taajuuksia 40 - 80 Hz:n välillä. Talamuksen alueen hermosolujen värähtely on alueella n. 40 Hz ja sillä on yhteyksiä lähes, joka puolelle aivoja, mutta tärkein tehtävä sillä on valikoivan tarkkaavaisuuden säätely (Paju 2003).
Alle 23 Hz eli erittäin matalat taajuudet saattavat olla epämiellyttäviä ja aiheuttaa pahoinvointia. (Skille&Wigram 1995, 54 55.)
Taajuuksien vaikutukseen liittyy myös vaikutuksen voimakkuus, jonka vuoksi on hankala tehdä selkoa siihen, kuinka mikäkin taajuus ihmiseen vaikuttaa. Sama taajuus voi olla sekä haitallinen (aiheuttaa levottomuutta ja pahoinvointia) että rentouttava riippuen sen voimakkuudesta. Tällainen taajuus on esimerkiksi 7 Hz: se voi repiä liian voimakkaana sisäelimet, mutta toisaalta se on myös sama taajuus kuin aivojen Alfataajuus, joka vastaavasti on koettu (ei voimakkaana) rentouttavaksi (Sargeant 2001).

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

"Päätöksen mukaan ne pitää teettää luotettavalla alan toimijalla".

Mielenkiintoista nähdä mistä löytyy luotettavat mittaajat?

Tässä on murskaamoidenkin ympärillä sadat ihmiset nähneet mitä mittausten luotettavuus on. Pysäytetään työt, mitataan kahvitunnin aikana ja muutoinkin vastoin mittaus ohjeita.Poistetaan työkoneet alueelta ym.

Kyllä konsultteja pitäisi saada vastuuseen vääristä mittauksista. Olen omin silmin nähnyt miten rikollista toimintaa mittaukset ovat ja kuinka maan arvostetuimmat asiantuntijat sitä tekee kuten omassa tapauksessamme.

Tätä samaa näyttää olevan muillakin kerrottava.
http://birgittajohansson.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

Lainaus kirjoituksesta: "Melu ja sen mittaaminen

Jatkuvalla ympäristömelulla on tutkitusti terveydellisiä vaikutuksia, joita ei vieläkään oteta riittävän vakavasti. Kivilouhimoiden melumittaukset on annettu toiminnanharjoittajien itsensä tehtäväksi. Tämä on johtanut siihen, että melua mitataan usein hiljaisen toiminnan tai jopa taukojen aikana paikoissa, joissa maaston muodot tai tuulen suunta estävät melun kulkeutumista. Kun tällaisten melumittausten tuloksista sitten laaditaan tilastoja, saadaan paperilla näyttämään siltä, että louhimoita voidaan niiden ketään häiritsemättä sijoittaa hyvinkin lähelle asutusta".

http://birgittajohansson.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset