hannuaro1

CE-merkintä puuttuu, skandaali vai poliittinen päätös?

  • Poliittisesti oikein, laitonta peliä
    Poliittisesti oikein, laitonta peliä
  • Vaarallinen alue
    Vaarallinen alue

Olin Ahlaisissa Porin Kaupungin järjestämässä yleisötilaisuudessa, ja tuulivoimapuisto oli aiheena. Siellä valtakunnallinen tuulivoimaneuvoja ei tiennyt CE-merkinnän merkityksestä, eikä sitä että sen pitää olla asianmukaisesti EU:n konedirektiivin mukaisesti kiinnitetty näkyvästi jokaiseen tuulivoimalaan Suomessa. Nyt ei sitä CE-merkintää tuulivoimaloista löydy. 

- Valvonta on nyt pahasti pettänyt, ja vastuunkantajat pakenevat poliittisen propagandan suojiin.

 

TUKES:n tiedotteessa sivulla 9/19 kerrotaan että tuulivoimalan CE-merkintä tulee perustua Konedirektiiviin.

"3.5 Komission päätökset"

 

"3.5.1 Tuulivoimalat

Euroopan komission julkaisemilla nettisivuilla todetaan, ettei tuulivoimalaa kokonaisuutena voi CE

-merkitä yhdenmukaistetun standardin EN 1090-1 perusteella. 

Tuulivoimalan CE

-merkinnän tulee perustua Konedirektiiviin."

 

http://www.tukes.fi/Tiedostot/rakennustuotteet/CE-merkinnan_kiinnittaminen_rakennustuotteeseen.pdf

 

CE-merkinnän valvonta on TUKES:n mukaan työsuojeluviranomaisen tehtävänä Suomessa. 

http://www.tyosuojelu.fi/markkinavalvonta/koneet-ja-laitteet

 

"Työsuojeluviranomainen ei tuo markkinavalvonnan yhteydessä ilmi ilmoittajan tietoja tai sitä, että tarkastus tehdään ilmoituksen perusteella. Työsuojelun vastuualueiden yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta."

http://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/yhteystiedot


Porissa on esimerkkinä Peittoon tuulivoimapuisto laittomasta tuulivoimaloiden rakentamisesta liian lähelle asutusta, myös se pitää nopeasti pysäyttää, ihmisiä sairastuu Suomessa tuulivoimamelun vaikutuksesta ympäröivässä asutuksessa liikaa. Melurajan ylitykset on todettu esim.  Vesa Viljasen ja VTT:n Denis Siposen asiantuntijalausunnoissa.

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/8441490/Siponen_2015+Meluntorjuntap%C3%A4iv%C3%A4t+Denis+Siponen+VTT/8192088b-dd17-46d0-8898-5c5ca88b1ca2

 

"Valmistajien on varmistettava tuotteen vaatimustenmukaisuus ja tehtävä siihen CE-merkintä. Tuojien vastuulla on varmistaa, että niiden markkinoille saattamat tuotteet ovat sovellettavien vaatimusten mukaisia eikä niistä aiheudu terveys- ja turvallisuusriskiä eurooppalaisille kuluttajille. Tuojan on vahvistettava, että EU:n ulkopuolelle sijoittautunut valmistaja on toteuttanut vaaditut toimenpiteet ja että tätä tukeva näyttö on saatavilla pyynnöstä."

 

http://europa.eu/youreurope/business/product/ce-mark/index_fi.htm

 

Ruotsissa joidenkin valmistajien laitosten myynti on kielletty turvallisuussyistä. Tarkastuksessa todetaan mm: "Yksikään 12 valmistajasta ei esimerkiksi ollut ilmoittanut melutietoja oikein." 

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/vindkraftverk/arbetsmiljoansvar-for-vindkraftverk/

 

"Tuulipuiston on oltava CE-merkitty, kun se otetaan käyttöön. Etiketin on oltava selvästi näkyvä, luettavissa ja kestävä. CE-merkintä tarkoittaa sitä, että valmistaja vakuuttaa, että tuulipuisto täyttää asetusten terveys- ja turvallisuusvaatimukset."

 

"Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta"

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041016#a12.4.2013-272

 

"Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää teknisen laitteen markkinoille saattamisen kieltämisestä tai rajoittamisesta taikka erityisten ehtojen asettamisesta laitteelle sen mukaan kuin koneita koskevassa Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetään laitteen terveys- ja turvallisuusvaatimusten vastaisuuden vuoksi. (12.4.2013/272)"

 

- Mistähän meillä on kysymys, kun tuulivoimapuisto saa tuottaa osayleiskaavaan piirretyn melurajan ylittävää melua ilman sanktiota?

Safety first! - Ei tuulivoimalat saa olla Suomessa EU:n lainsäädännön vastaisia.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

13Suosittele

13 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (21 kommenttia)

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Suomessa tuulivoimalat kastetaan uskonnollisin menoin ihmisen nimellä. Nimi otetaan paikkakunnalla lähiaikoina syntyneiltä lapsilta itsekkääseen ilman omaa riskiä toimivaan "tuulesta rahaa poliittisella pelillä" käyttöön.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Ottakaa huomioon että tuulivoimalle pitää olla aina saman tehoinen varavoimala käytössä. Ja tuulivoima ei ole itsessään kannattava sähköntuotantomuoto. Valtion antama tuki on pois yhteiskunnan perustoiminnoista, 4 miljardia euroa ei ole mikään pikkuraha.

Tuulivoima ei vaikuta ilmastonmuutokseen myönteisesti, enemmän se tuottaa haittaa kuin hyötyä. Metsää tuhotaan valtion tukipolitiikkaa hyväksi käyttäen.

Käyttäjän JouniHalonen kuva
Jouni Halonen

Kuluttaja joustaa. Jouluna sähkösaun, käyttövesi ja kinkku kuumenee jonain päivänä Joulun tietämillä.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Helsinki näitä tuulivoimaloita haluaa, kannatus on valtava ja meluhaitat vaimenevat kaupungin hälinään.
https://www.facebook.com/tuulivoimaahelsinkiin/?fr...

Siellä ne kinkun, saunan, jne, autoilun sähkönkulutuksen joustoista tulisivat. Sähköä saa aina kun tuulee.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Kyllä tuo tietoisuus tuulivoimaloiden mukanaan tuomista haitoista lisääntyy ihmisten keskuudessa.

Kohta niitä teollisuusluokan tuulivoimaloita ei pystytetä mihinkään. Merelle pystyttäminen on tolkuttoman kallista, eikä merinisäkkäätkään pidä melusta.

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen

Eihän tuon CE-merkinnän pitäisi olla edes vaikeaa.

Konedirektiivin mukaan B-tyypin standardit käsittelevät suunnittelijoiden
tarvitsemaa horisontaalista perustietoa
(kuten melun ja tärinän hallinta ja mittaaminen, ergonomia, turvalaitteet, suojukset, kulkutiet ja turvaetäisyydet).

Eli melun osalta ihmiset on suojattava melulta ensisijaisesti rakentein ja toissijaisesti henkilökohtaisin suojaimin. Jos sekään ei onnistu on ihmisten liikkuminen vaikutusalueelle estettävä. Jos sekään ei onnistu on laite asetettava käyttökieltoon, kunnes asia on korjattu.

Pelkkä CE-merkki ei takaa vielä mitään. Se on valmistajan vakuutus toimivuudesta ja että riskit on huomioitu. Jos nämä on laiminlyöty ja tuotetta markkinoidaan, on viranomaisten taholta tuote asetettava markkinointi ja käyttökieltoon kunnes asia korjattu.

Helvetin yksinkertaista.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Hyvä ja yksiselitteinen vastaus.

Melukonsultin mielestä CE merkintää ei tarvita koska tuulivoimala ei ole sillä listalla, joilta se vaaditaan.

Näinhän se menee kun ei oltu erikseen mainittu listassa, varmaan se pitää se sinne lisätä niin melumallintajakin ymmärtää asian, että tuulivoimalaltakin vaaditaan se CE merkintä.

Ruotsissa on jo laitettu myyntikieltoon niitä voimaloita, joilta puuttuu CE merkintä. Puutteita on ilmoitetun melun osalta lähes kaikissa malleissa, ilmoitettu melu on todellista alhaisempi.

CE merkinnän puutteesta voidaan lievemmissä tapauksissa tuomita sakkoihin. Suomessa kyseistä asiaa ei valvota viranomaisten taholta.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

TUKES:n lista CE-merkinnän vaatimuksen esittää. Konedirektiivin mukaan tuulivoimalat on CE-merkinnällä varustettava, etiketin on oltava selvästi näkyvä, luettavissa ja kestävä. CE-merkintä tarkoittaa sitä, että valmistaja vakuuttaa, että tuulipuisto täyttää asetusten terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen

Tuo lista asia, kertoo vain asiantuntemattomuudesta. Jos kone tai laite on listalla, on sille silloin erityisvaatimuksia ja sille on olemassa omia harmonisoituja standardeja. Kaikki koneet ja laitteet kuuluu CE-merkinnän piiriin. Jottei tuulivoimalaa tarvitsisi CE-merkitä on pelkää asian välttelyä. Se ettei tuulivoimalan ylhäällä pitotolppa kuulu konedirektiivin piiriin, ei vapauta itse voimalaa millään lailla vaan sen että se kuuluu sekä konedirektiivin että rakennustuotedirektiivin piiriin. Siis tupla CE-merkintä.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #8

Näin se on, se oli yksiselitteisesti todettu näin olevan, kun selasin äsken naapurien tuulivoimaloita koskevia määräyksiä. löytyipä vielä tällainen suojalauseke, "Skyddsklausulen anger, att medlemsstaterna är skyldiga att vidtaga alla erforderliga åtgärder för att förbjuda eller hindra att CE-märkta produkter, som används för avsedda syften, släpps ut på marknaden eller för att dra tillbaka dem från marknaden i de fall som aktuella produkter riskerar eller kan tänkas riskera att hota enskilda personers hälsa eller säkerhet eller andra allmänna intressen, som täcks av tillämpliga direktiv."

Käyttäjän penttiwikstrom kuva
Pentti Vikström

Onko teillä tarkempaa tietoa tuosta tuulivoimalavalmistajien melumanipulaatiosta, jonka ruotsalaiset huomasivat?

Liittyykö se esim. Lwa/Lwad-termeihin, säännönmukaisesti liian pienen lähtömelun ilmoittamiseen, jonkin tuulivoimaloiden melun erityispiirteen huomiotta jättämiseen vai ...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Huomasin käydyn keskustelua kun tuulivoimaloissa oli kertynyt jäätä ja melumittauksista näissä tilanteissa oli keskusteltu.

Tuossa ei yksilöidä tarkemmin puutteista.
¨Nyligen beslutade Arbetsmiljöverket att förbjuda det tyska företaget Nordex att i Sverige sälja de vindkraftverk som de tillverkar. Nu protesterar företaget och överklagar.
Enligt verket har vindkraftverken flera brister:

Bruksanvisningen saknar korrekt redovisning av vindkraftverkens buller...¨
https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/forbud-mot...
''Bristerna som Arbetsmiljöverket har uppmärksammat på Nordex och Sinovels vindkraftverk handlar om att de saknar korrekt redovisning av bullernivåerna...”
https://www.nyteknik.se/energi/tio-av-tolv-forbjud...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Minä en oikein hyvin hallitse Ruotsin kieltä, mutta tämä on se tutkimus joka Ruotsissa keväällä on tehty. Yksikään 12 valmistajasta ei esimerkiksi ollut ilmoittanut melutietoja oikein.

"Bruksanvisningen saknar korrekt deklarering av bullerdata." - Antal tillverkare med brist 12 stycke. jne..

https://www.av.se/globalassets/filer/arbetsmiljoar...

Käyttäjän penttiwikstrom kuva
Pentti Vikström

Kiitos linkeistä Hannu ja Jouni!

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #18

Kiitos hyvästä myötäelämisestä. Ruotsista kuuluu kummia, ei vanhat säännöt kelpaa:
"Ehdotus uudeksi kansainväliseksi standardiksi tuuliturbiinien melunmittaukseen."

http://www.elstandard.se/nyheter/nyhet.asp?NewsID=...

Eiköhän suomalainen 993/1992 melu-asetus ole sopiva, siihen verrattiin viime vuonna tehtyjä melumallinnoksia ja hyvin meni KHO:n seulan läpi. Oosinselkä ja 31 kpl 4,2 MW:n tuulivoimalaa n. kilometrin päässä asunnoista Luvia/Pori yhteishankkeessa. Pori kaavoitti ja Luviaa vietiin kuin pässiä narussa.
Ei niitä ole kuitenkaan vielä alettu rakentamaan, ja Luvia liittyi Eurajoen kuntaan eikä Poriin, sähköä on ilmassa ilman tuulivoimaloitakin.

Käyttäjän lassinpalsta kuva
Lauri Turpeinen

Kun minkäänlaista valvontaa ei ole on helppo ohittaa taitavasti CE merkinnät ja muutkin vaatimukset mitä pitäisi olla.
Esimerkki vaarallisiin jätteisiin kuuluvista jäteöljyistä kuinka kemikaali asetus ( reach) ohitetaan.
Kun jäteöljyjä ei regeneroida se on jäte ja reach asetus ei koske jätettä, sen jälkeen kun purkin kylkeen pläjäytetään etiketti se on tuote.
Eli tavara on jäte kun sen tarvitaan olevan jäte ja se on tuote kun sen tarvitaan olevan tuote.
Tälläisessa toiminnassa tarvitaan korkeampaa ymmärrystä, ei tavalliset yrittäjät siihen pysty, niin se on tuulimyllyissäkin
Monesti on tullut mieleen missähän ne nestemäiset super myrkky jätteet Suomessa on, ettei vaan öljyn seassa ???

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Mustilla alueilla on tuulivoimaloita rakennettu kaikki paikat täyteen ja muuta uusiutuvaan liittyvää hörhöilyä ja päästöt vaan kiihtyvät, olisiko Suomessa tästä jotain opittavaa? Vai onko uskonlahkon kiihko valtion tukirahojen saamiseen liian suuri.
http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedote/426785029

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari

Tuulipuistoalue pitäis olla aidattu siltä osin mihin mahdollinen romu lentelis niistä härveleistä hajottuaan vauhdissa hajalleen.

Tuulipuisto, vaikka nimeltään kuulostaa joltain rentoutumispaikalta,, ei sitä ole todellakaan.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Vestas ilmoittaa jään heitto varo-alueen olevan 400 m säteellä tuulivoimalasta, siinä sitten aidataan naapurin tontille rakennetun tuulivoimalan takia myös toisten metsäpalstat niin ettei metsänhoito enää olisi mahdollista. Ja saattaisi siinä jäädä jonkun omakotitalokin aidan sisäpuolelle, niin lähelle niitä on rakennettu. Melu ym. haittoja ei pitänyt olla.

Porissa Reposaaren tien reunalla on n. 5 m tien reunasta rivissä vielä muutama tuulivoimala, yksi rikkoontui ja siiven kappaleet lenteli pitkin tietä ja tien yli. Siinä oli onni onnettomuudessa kun ei juuri siinä kohdalla ollut autoja, lähellä oli ja tie suljettiin. Aluksi ilmoitettiin että ne loputkin voimalat puretaan pois, mutta rikkoontuneen purkamisen jälkeen muut jäivät toistaiseksi purkamatta. Purkaminen oli niin suuri ja aikaa vievä homma, ja ehkä ne hyvällä tuulella tuottaisivat vielä sähköä. Eikä siinä ensimmäisessä hajoamisessa kuitenkaan kukaan loukkaantunut ja Reposaareen pääsee nykyään myös kiertämällä n. 30 km ne myllyt jos pelottaa ajella maisematietä pitkin sinne.

Käyttäjän markkulehto kuva
Markku Lehto

Vaikka tämä meneekin hieman aiheen ohitse, niin muistuttaisin, että Työ- ja elinkeinoministeriö on laittanut liikkeelle lausuntopyynnölle "lakiluonnoksen uusiutuvan energian uudesta tukijärjestelmästä".

ks. esimerkiksi asiallinen ja kattava Kalevi Nkulan mielipidekirjoitus Forssan Lehdestä , 09.10.2017 "Tuotantotuki räätälöity tuulivoimalle".

https://www.forssanlehti.fi/uutiset/40084-tuotanto...

Eli uutta "Tuulimyllytukiaiset II:sta" ollaan jo TEM:ssä rakentamassa, kun "Tuulimyllytukiaiset I:nen" on TEM:n toimenpitein saatu hyvin jo toimimaan. Yhteinen nimittäjä kummallekin tukimuodolle on, että niitä on ajettu ja ajetaan keskustapuolueen ollessa pääministeripuolue ( Vanhanen ja Sipilä ) ja TEM:n asiaa hoitava ministeri on ollut ja taas on keskustalainen ( Pekkarinen sekä nyt Lintilä ja Tiilikainen ).

Ja onko joku nykyisessä hallituksessa puhunut jotakin julkisten menojen leikkaamisesta ? Se on tainnut jäädä hallituksessa tuulimyllytukiaisten osalta tuulen heiluttamiksi huuliksi.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Olen aikaisemminkin todennut, tem on vahvin ministeriöistä ja pääministerilläkin on vaikutusvaltaa näihin työ- ja elinkeinopoliittisiin asioihin.

Hesari kirjoitti muutama vuosi sitten kuinka kolme ministeriötä on laittanut lusikkansa tähän tuulivoimasoppaan, tem, stm ja ym.

Mutta tem vie ja muut ministeriöt vikisevät. Ei näillä meluasioilla ole vaikutusta, kun tuulivoimalat pystytetään kaukana länsirannikolla, poissa silmistä. Stm on jotakin koittanut kirjoittaa sen suuntaista, että taloudelliset asiat eivät saa mennä ihmisten terveyden edelle.

Oheisvahingosta puhutaan silloin kun joku jää jalkoihin, kun jotakin mittavaa ja yhteiskunnallisesti tärkeää asiaa viedään poliitikkojen toimesta eteenpäin. Tuulivoima nähdään nyt tällaisena asiana.

Muutoksen merkkejä on näkyvissä, niissä maissa, joissa on jo rakennettu paljon tuulivoimaloita. Suomeenkin pitää ensin pystyttää paljon tuulivoimaloita, sitten vasta otetaan asukkaat huomioon, mahdollisesti.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset