hannuaro1

Tuulivoimayhtiöt valittavat terveydensuojelulain velvoitteista

  • Lapsen hyväksikäyttöä? Nimi tuulivoimalan ovessa, eikä CE-merkintää.
    Lapsen hyväksikäyttöä? Nimi tuulivoimalan ovessa, eikä CE-merkintää.

"Tuulivoimayhtiöt Restuuli Oy ja Tuuliwatti Oy ovat valittaneet Salon päätöksestä, jolla yhtiöt määrättiin tekemään melumittauksia kolmella kiinteistöllä Märynummella."

 

"Sisämittauksia koskeva määräys nojaa terveydensuojelulakiin, jota koskevia valituksia tutkii Turun hallinto-oikeus."

 

http://www.sss.fi/2017/11/tuulivoimayhtiot-valittivat-maryn-melumittauks...

 

Terveydensuojelulaki ei anna kunnan terveyshaittojen tutkinta päätöksestä mahdollisuutta valituksiin hallinto-oikeuksiin. Päävastuu käytännön terveydensuojelun toteuttamisesta on kunnilla.

 

"Aluehallintovirasto (AVI) ohjaa kuntien terveydensuojeluviranomaisten suorittamaa valvontaa sekä valvoo terveydensuojelua toimialueellaan. 

AVI käsittelee kunnallisen terveydensuojeluvalvontaviranomaisen toiminnasta tehdyt kantelut."

 

https://www.avi.fi/web/avi/terveydensuojelu#.WgV8Fvll-Uk

 

6 § (11.11.2016/942)

 

Kunnan terveydensuojelutehtävät

 

"Kunnan tehtävänä on alueellaan edistää ja valvoa terveydensuojelua siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Kunnan on tiedotettava terveydensuojelusta ja järjestettävä terveydensuojelua koskevaa ohjausta ja neuvontaa.

 

Kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva terveydensuojelun valvontasuunnitelma (kunnan valvontasuunnitelma). Valvonnan tulee olla laadukasta, riskiperusteista ja terveyshaittoja ehkäisevää."

 

Tuulivoimaloiden melumallinnukset ovat puutteellisia. Ihmisen unta häiritsee impulssimainen, "merkityksellinen sykintä" ja ohjeen mukaan se olisi huomioitava +5 dB:n lisäyksenä laskelmissa, se on jätetty pois. Väite ettei tuulivoimaloissa sitä ole, on tuulivoimaloiden rakentajien, eikä puolueettomien asiantuntijoiden.

 

5 §  "Mittaustulokseen tehtävä korjaus"

 

"Jos tuulivoimalan melu on impulssimaista tai kapeakaistaista melulle altistuvalla alueella, valvonnan yhteydessä saatuun mittaustulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista 3 §:ssä säädettyihin arvoihin."

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151107

 

http://www.akustinenseura.fi/wp-content/uploads/2017/08/akustiikkapaivat_2017_eprosari.pdf

 

Sivulla 180:

 

3.2 "Tuulivoimamelun amplitudimodulaatio (sykkivä luonne)

Merkittävä puute Ympäristöministeriön meluohjeistuksessa on tuulivoimaloiden häiritsevyyttä lisäävän tärkeimmän tekijän, merkityksellisen sykinnän (amplitudimodulaation) vaikutusten huomiotta jättäminen. Ohjeen ilmestymisen jälkeen on kuitenkin osoitettu Ruotsissa tehdyin mittauksin [12], että Suomeen verrattavissa

ympäristöolosuhteissa merkityksellisetä sykintää esiintyy jopa 30 % tuulivoimaloiden toiminta-ajasta. Merkityksellinen sykintä lisää olennaisesti tuulivoimamelun häiritsevyyttä ja sen esiintymisaikana häiritsevyyttä arvioitaessa laskettuun tai mitattuun melutasoon tulisi lisätä sopivaksi katsottava korjaus (sanktio)."

 

Tuulivoimapuistosta puuttuu CE-merkintä. Paikka, minne CE-merkintä sijoitetaan, ei ole kriittinen, pääasia että se pyydettäessä "tuulivoimapuistosta" löytyy, toisaalta ei hitsattu merkki jalustassa ole ilkivallalle altis, ovessa säilyy ilman ilkivaltaa käyttöönotto kasteessa annettu lapsen nimikin maalattuna. CE-merkityssä paperitehtaassa ei yleisöä oleskele. (huono vertaus) - Tuulivoimapuistossa ihmiset saattavat vapaasti kulkea. Kaikissa pienemmissäkin koneissa on CE-merkintä, ei niitä saa ilman valmistajan takamaa terveellisyys- ja turvallisuusvaatimuksia myydä.

 

Ruotsissa joidenkin valmistajien laitosten myynti on kielletty turvallisuussyistä. Tarkastuksessa todetaan mm: "Yksikään 12 valmistajasta ei esimerkiksi ollut ilmoittanut melutietoja oikein." 

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/vindkraftverk/arbetsmiljoansvar-for-vindkraftverk/

 

"Tuulivoimapuiston on oltava CE-merkitty, kun se otetaan käyttöön. Etiketin on oltava selvästi näkyvä, luettavissa ja kestävä. CE-merkintä tarkoittaa sitä, että valmistaja vakuuttaa, että tuulivoimapuisto täyttää asetusten terveys- ja turvallisuusvaatimukset."

 

"Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta"

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041016#a12.4.2013-272

 

- Mistähän meillä on kysymys, kun tuulivoimapuisto saa tuottaa osayleiskaavaan piirretyn melurajan ylittävää melua ilman sanktiota?

Safety first! - Ei tuulivoimalat saa Suomessakaan olla EU:n lainsäädännön vastaisia.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Keksin tasan yhden syyn, miksi tuulivoimatoimijat eivät halua että aiheuttamaansa melua mitataan luotettavasti ja tasapuolisesti. Melun rajoittaminen tarkoittaa sähköntuotannon rajoittamista ja sisämaahan rakennetun laitoksen kapasiteettikerroin on muutenkin huono.

Kun Märynummella viimeksi oli vastaavia vaatimuksia, TuuliWatti toimitti uuden melumallinnuksen jolla se "osoitti" että melu ei ylity. No tietenkään ei, koska siinäkin mallinnuksessa lähtömeluarvot olivat virheelliset.

Melua ei nyt vaan mitata tietokonemallinnuksilla vaan mikrofonilla vaatimusten mukaisten tuuliolosuhteiden täyttyessä.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Eikä kunnan terveys valvonnan päätöksestä valiteta hallinto-oikeuksiin, terveysvalvonta on kunnan ja AVI:n vastuulla.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Tuulivoimapuhallus on näyttänyt jo sen mihin se tarkoitettiin, nyt alkaa selvittelyt kuka vei valtion tukirahat ja mihin. Saksa on Energiewenden kanssa epäonnistumassa ilmastotavoitteissaan, Suomi juoksee perässä syöttötariffi edut silmissä kiiluen.

Taina Kurki-Suonio vanhempi yliopistonlehtori Aalto-yliopisto, Teknillinen Fysiikka:

"Näitä lukuja vasten on hämmentävää, että mediassa julkaistaan arvioita, joiden mukaan jopa Suomessa merkittävä osa sähkötuotantoa voitaisiin hoitaa aurinko- ja tuulienergialla.

Olisiko Suomella rohkeutta olla edelläkävijä energia-asioiden kriittisessä tarkastelussa, jossa faktat korvaavat tunnepitoiset sloganit ja tuotettu energia nimelliset tehot?"

http://www.tekniikkatalous.fi/puheenvuorot/energia...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Puola ottaa todesta tuulivoimaloiden ominaisuuksista aiheutuvat terveyshaitat. Suomessa tosiasioille naureskellaan vielä?

http://www.pzh.gov.pl/en/position-of-the-national-...

Kati Juva, Viite – Tieteen ja teknologian Vihreät, suosittelee siedätystä?

http://viite.org/2016/11/nosebo-tuulimyllyt-ja-hom...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Turhan työn tekeminen ei ole kenenkään etu. Valtionhallinto on synnyttänyt turhan työn markkinat syöttötariffi asetuksella tuulivoimalle, rakennetaan tuulivoimaa saman tehoisen perinteisen sähköntuotannon rinnalle ja maksetaan valtion takuulla vähintään puolta enemmän tuulivoimalla tuotetulle sekunda sähkölle.

Gone with the "wind"
https://www.youtube.com/watch?v=x9RSWdjX0Zk

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset