hannuaro1

Tuulivoimala, suunniteltu virhe ei ole inhimillinen erehdys.

  • Hiljaisuus on kultaa
    Hiljaisuus on kultaa

Kuntien kaavoitusmonopoli mitätöitiin säätämällä laki tuulivoiman tuesta, syöttötariffi/takuuhinta asetus v. 2011 harhautti kuntapäättäjät kuvittelemaan valtiovallan tukevan maaseudun kuntia jatkuvati nousevien kulujen maksamisessa.

 

Asetuksen tarkoitus olikin aivan toinen, kuntien ei ollut pakko osallistua terveys-ja ympäristöhaittoja tuovaan rakentamiseen valheellisella ilmastonmuutos syyllä. (Tätä ei kerrottu) Ilmastonmuutos on luonnollinen muutos johon ihmisen tekemiset ei vaikuta juuri mitään. Valtiovalta syyllistyi valehteluun.

 

Asetus toi mukanaan rahanhimoiset omanedun tavoittelijat ulkomailtakin Suomeen ja laput silmillä olevat kunnanvaltuutetut hyväksyivät suunnitelmat. Päättäjille kerrottiin satuja suurista vero- ja kiinteistötuloista, tuulivoimafirmat vetivät höplästä poliitikkoja, voittoa tavoittelemattomat firmat ei itsessään tappiollisesta toiminnasta maksa veroja, eivätkä palkkaa henkilökuntaa. Tuloveroa maksetaan ainoastaan veronalaisen toiminnan voitosta, ei siis koko toiminnan tuotoista. Verohallinto ottaa aikaisempien vuosien vahvistetut tappiot huomioon verotettavaa tuloa laskettaessa. Tämä paljastui kun tuulivoimalat olivat jo pystyssä, nyt levitellään käsiä ja kerrotaan ettei siitä tiedetty. Tuulivoimalat pitää maksaa ulkomaisille toimijoille, eikä se valtion velka niistäkään ole ihan pieni. 

 

"Tuuliwatti Oy on mielenkiintoinen S-ryhmän ja ST1:n omistama tuulivoimayritys. Yrityksellä ei ole ainuttakaan työntekijää, eikä yritys maksa euroakaan veroa. Silti yritys saa Suomen eniten yritystukia.

 

Tuuliwatti Oy on katsottu olevan voittoa tavoittelematon yritys ja on näin ollen vapautettu verojen maksusta. Vapautusta perustellaan Mankala-periaatteella.

 

Yrityksen (Tuuliwatti Oy) kotimaiset omistajat maksavat veronsa tuloksesta omien yhtiöidensä verotuksessa Suomeen. Mankala-periaatteella toimivat yhtiöt eivät välttämättä joudu maksamaan veroja, sillä ne luetaan voittoa tuottamattomiksi yhtiöiksi.

 

Voittoa tavoittelemattomaksi yritykseksi Tuuliwatti oy:llä on kuitenkin voitot kohdillaan."

 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:A-C7MNemzdgJ:https://www.nykysuomi.com/2017/10/24/tuuliwatti-oyn-miljoonavoitot-yritystuilla-ei-tyontekijoita-eika-maksa-veroja/+&cd=3&hl=fi&ct=clnk&gl=fi

 

Ei tiedetty tulevista terveys- ja ympäristöhaitoista, eikä uskottu tosiasioita vaan luotettiin lobbareiden unelmiin, nyt tosiasiat ovat realisoituneet ja unelmat särkyneet, asiasta vastuussa olevat viranomaiset piiloutuvat hallituksen tukipolitiikan taakse ja oma "silmät, korvat kiinni päin seinää" töppäys olisikin vaan nyt "inhimillinen erehdys", - ei se niin ole.

 

Kaavoitusmonopoli tarkoittaa myös vastuun kantamista, ei vaadittu edes pakollista CE-merkintää tuulivoimakoneille, nyt valtiovalta, KHO, ym. omaetu lobbarit myhäilevät tyytyväisenä kun suunnitelma toteutui, omaetu rahanhimo silmissä ei tehdä järkeviä ratkaisuja yhteiskunnassa. Kunnat ovat nyt maksumiehiä ja haitan kärsijöitä tuulivoimabisneksessä jonka valtiovalta aiheutti. 

 

Jos kaikki sähköntuottajat saisivat yhtäläisen valtion tuen niin:

"Pelkästään vuonna 2016 sähköntuotantomuodoille olisi maksettu 3,4 miljardia € yritystukia, jos olisi käytetty keskimääräistä Suomessa toteutunutta tuulisähkön tuotantotukea (Energiavirasto)." 

 

http://tvky.blogspot.fi/2017/12/tuulituki-kaikille-sahkontuottajille.html

 

"Esimerkiksi ydinvoimatuotannolle olisi viime vuonna maksettu 882 miljoonaa € ja vesivoimalle 620 miljoonaa € yritystukea. Tuulivoima on toistaiseksi osoittautunut veronmaksajille huikean kalliiksi huonosti suunniteltujen tukijärjestelmien vuoksi."

 

Monopoliasemassa kaavoituksen tekijällä (kunnalla) on vastuu, KHO ei ota vastuuta omalle kontolle hyväksyessään kaavoituksen jos se on muodollisesti oikein tehty. Virheen tekijällä on vastuu. KHO nosti valitusmaksua 100% vuoden alusta. Poliittisen vastuun kantajat vaihtuvat vaaleissa. Tuulivoima on piikki joka imee pohjattomasti rahaa, jos se pidetään auki. 

 

"Kunnan suunnittelumonopoli eli kunnan oikeus päättää alueensa suunnittelusta yleiskaavaa ja asemakaavaa käyttäen."

 

"Kuntatason kaavat ohjaavat merkittävästi maankäyttöä ja rakentamista, minkä lisäksi niillä voidaan vaikuttaa muun muassa kunnan väestö- ja elinkeinopolitiikkaan sekä kuntatalouteen."

 

"Alueidenkäytön suunnittelusta päättäminen onkin yksi kunnallisen itsehallinnon ydinalueita. Vaikka kaavojen laatimista ja hyväksymistä ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain yleiset tavoitteet (MRL1 ja 5§) sekä kaavojen sisältövaatimukset (MRL 39 ja 54§), on kunnilla kaavoitusvaltaa käyttäessään mahdollisuus tarkoituksenmukaisuusharkintaan."

 

"Tarkoituksenmukaisuusharkinnan mahdollisuus aiheuttaa sen, että yleis- ja asemakaavan hyväksymispäätökseen voi hakea muutosta ainoastaan laillisuusperusteella. Tuomioistuimet eivät voi ottaa kantaa kaavojen tarkoituksenmukaisuuteen."

 

"Kuntien kaavoitusmonopolista puhuttiin jo rakennuslain aikana, vaikka kuntatason kaavat oli kunnallisen hyväksymismenettelyn jälkeen vahvistettava valtion viranomaisessa. Maankäyttö- ja rakennuslain säätämisellä vuonna 2000 lisättiin kuntien itsenäistä toimivaltaa päättää yksityiskohtaisista kaavoista ja alistusmenettelystä luovuttiin."

 

http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kaavoitusmonopoli

 

Äänihaitoista on todettu olevan ihmisillekin suurempi haittavaikutus kuin on vähätelty. Nyt ei enää vähätellä kun haitta on todettu ihan todelliseksi:

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005479164.html

 

Suomen maaseudun asuttamisen tärkeys yritetään vesittää antamalla valtion rahaa tuulivoiman rakentamiseksi ulkomaisille rakentajille, jos kerran eläimetkin muuttavat pois tuulivoiman lähialueilta niin kyllä ne ihmisetkin siirtyvät pois tuulivoimaloiden tieltä, ja turvapaikka olisi kaupungissa. Helsinki on sen osoittanut omalla politiikalla: "Ei tuulivoimalle."

 

"Tietävätkö poliitikot siitä kahtiajaosta, joka Suomessa parhaillaan tuulivoimakaavoituksen myötä tapahtuu: Helsinki vastaan muu Suomi, isommat kaupungit vastaan maaseutu, suurituloiset vastaan tavallinen työssäkäyvä väestö."

 

Tietävätkö he? Välittävätkö?

 

https://karajavuori.blogspot.fi/2017/12/kahtiajakautunut-kansa-100-v-suomessa.html

 

"Helsingissä selvitettiin tarkasti tuulivoimaloiden rakentamista kaupungin edustalle jo 2000-luvun alussa, mutta ne olisivat "musertaneet maiseman mittakaavan" [4].

 

Sata metriä korkeammilla voimaloilla ei ole kuitenkaan muualla Suomessa satojen konsulttiraporttien mukaan "vähäistä suurempaa vaikutusta" - ei maisemaan, ei lintuihin, ei luontoarvoihin, ei asukkaiden viihtyvyyteen, ei kiinteistöjen arvoon, ei turvalliseen elinympäristöön, ei melun lisääntymiseen, ei välkkeeseen, ei varjostukseen, ei infraääneen, ei virkistyskäyttöön, ei pohjavesiin, ei mihinkään, vaan hankkeet runnotaan läpi ja arvot riistetään ihmisten vastustuksesta huolimatta [5].

 

Kohtuullisuudesta ja oikeudenmukaisuuden toteutumisesta ei ole tietoakaan. Edes korkein oikeus ei anna oikeutta tavallisille suomalaisille [6]."

 

Mihin tämä Suomen kansan kahtiajakopolitiikka johtaa: "Mihin täst sit ollenka lähretä? Vissi helvetti ast?" - Hietanen

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (35 kommenttia)

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen

Jo Rion konferenssissa 1992 todettiin, että varsinaista näyttöä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle lämpenemiselle ei ole olemassa. Siitä huolimatta pidettiin kuitenkin moraalisesti asianmukaisena, varmuuden vuoksi, ryhtyä kustannustehokkaasti leikkaamaan ihmisperäisiä hiilidioksidipäästöjä. Käsitykseni mukaan tähän Rion konfenrenssin esittämään periaatteeseen perustuvat sekä Kioto-protokollan mukaiset että Pariisin sopimuksen mukaiset leikkaukset. Kuten tuulienergiankin osalta käy ilmi, nämä leikkaukset eivät millään tavalla kustannustehokkaasti ole kilpailukykyisiä fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian kanssa. Lisäksi vieläkään ei ole todellista näyttöä siitä, että ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt ilmaston lämpenemistä aiheuttaisivat, tämän lämpenemisen dominoinnista puhumattakaan. Poliitikoillla ja institutionaalisilla laitoksilla kuin myös valtamedialla näkyy olevan vain pelkkä uskonvarainen käsitys asiasta.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Ideologia on saanut suurimmat tuhot maailmassa aikaan, tuulivoimalat sähköntuotantomuodoksi on yksi pahimmista töppäyksistä. Vielä tulee aika kun nämäkin töppäykset tuomitaan, ei Pohjanmaallakaan kansa tätä tuulivoima uhoa loputtomasti siedä, vielä sekin nähdään että tuulivoima uhoojat vastaavat tekemisestään.

"Luottamushenkilö on toimessaan rikosoikeudellisessa virkavastuussa. Luottamushenkilö voi olla vahingonkorvausvastuussa virheellisen menettelyn kunnalle tai ulkopuoliselle aiheuttamasta vahingosta. Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa päätöksestä."

https://kuntalehti.fi/uutiset/laki/lakiklinikka-lu...

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Nyt kirjoituksesi ylittävät kaikki normit. Väität: "Äänihaitoista on todettu olevan ihmisillekin suurempi haittavaikutus kuin on vähätelty. Nyt ei enää vähätellä kun haitta on todettu ihan todelliseksi:"

Linkkaamassasi Helsingin Sanomien artikkelissa
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005479164.html,
jonka siis mielestäsi olisi pitänyt tukea väitettäsi, kerrotaan:

"Viranomaiset kuitenkin uskovat, että kyse ei ollut varsinaisesta ääniaseesta vaan raportoidut äänet saattoivat olla sivutuote jostain muusta.

Ääniaalloilla ei tiettävästi ole vaikutusta aivojen valkeaan aineeseen."

Tuossahan kerrotaan selvästi, että aivojen muutokset ovat seurausta jostain muusta kuin ääniaalloista. Häirinnän kohteiksi joutuneiden kuulemat äänet lienevät käytetystä häirintälaitteesta peräisin.

Lehtijutun mukaan kyse ei ole voinut olla ääniaalloilla tuotetuista muutoksista, joten väitteesi "Nyt ei enää vähätellä kun haitta on todettu ihan todelliseksi" on ihan puutaheinää.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Väite "puutaheinää" on kyllä tuttua vähättelyä, jota ei voida tieteellisten julkaisujen perusteella pitää totena.

Max Planch instituutin tutkimus totesi pulssaavan infraäänen indusoivan pelkoa aistivaa aivojen aluetta, autonomisen hermoston säätelyn lisäksi. Tämä tapahtui ainoastaan infraäänialtistusryhmässä tilastollisesti merkitsevänä. Muutosta ei näillä terveillä koehenkilöillä tapahtunut verrokkiryhmässä.

Aivojen valkoisen aineen muutos infraäänialtistuksessa ei näin ollen johdu joukkohysteriasta, vaan infraäänen aiheuttamista selkeistä vaikutuksista, jotka ovat sille tyypillisiä! Hesari pyrkii tietoisesti kääntämään suuntaa haluamaansa suuntaan, mutta pieleen meni!

Hesari lainasi uutista Guardianilta:
https://www.theguardian.com/world/2017/dec/06/us-e...

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Guardian kirjoittaa asiasta ihan samalla tavoin kuin HS:
"Loud, mysterious sounds followed by hearing loss and ear-ringing had led investigators to suspect “sonic attacks”. But officials are now avoiding that term. The sounds may have been the byproduct of something else that caused damage, said three US officials briefed on the investigation."

Kuullut äänet eivät itsessään ole aiheuttaneet havaittuja aivomuutoksia, vaan epäillään, että äänet ovat aiheutuneet käytetystä häirintälaitteesta.

Ääniaallot eivät edelleenkään tiettävästi aiheuta aivomuutoksia Guardianinkaan mukaan:

"Acoustic waves have never been shown to alter the brain’s white matter tracts, said Elisa Konofagou, a biomedical engineering professor at Columbia University who is not involved in the government’s investigation."

Koita nyt, Aro, pitäytyä tosiasioissa.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #5

"Ääniaallot eivät edelleenkään tiettävästi aiheuta aivomuutoksia." Minkälaisilla tutkimusmenetelmillä on kyseiseen tulokseen on päästy. Tämä siksi, että jos tutkimuksessa ei ole tehty riittävästi fysiologisia tutkimuksia siitä, miten infraäänet vaikuttavat kudoksiin niiden resonoidessa aaltoliikkeeseen, ja miten kudos pitkäaikaisen vaikutuksen ollessa kyseessä kykenee solutasolla toimimaan häiriöttömästi resonoivassa aaltoliikkeessä?

Kudosten ominaisvärähtelytaajuus on infra-aaltojen alueella. Jos ymmärtää hiukankin fysiikkaa ja fysiologiaa niin ilman mitään tutkimustakin järkevä ihminen ymmärtää, ettei tuollaisissa vellovissa olosuhteissa elintoiminnat ole normaaleja ja varmasti pitkään vaikuttaessaan aiheuttavat monenlaisia vahinkoja ja häiritsevät todella pahasti solutason toimintaa.

Ellei näitä lääketieteellisiä selvityksiä ole tehty, toteamuksella ettei vaikutusta olisi, ei ole penninkään arvoa. Ja jos poliitikot hulluna uskovat muka tieteellisesti todistettuun tutkimustulokseen, niin se vain osoittaa sen, kuinka matalaotsaisia poliitikkoja voi röyhkeästi kusettaa. Se taas ei oikeuta mihinkään tuulivoimatukeen, vaan pikemminkin poliitikkojen vaihtoon.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #7

Väitteesi siitä, että aivojen valkoisen aineen muutokset olisivat aiheutuneet kuullusta äänestä tai ylipäätään äänistä ei ole saanut vahvistusta Hesarin jutussa tai myöhemmin linkkaamassasi Guardianinkaan jutussa.

Se, että tällä kertaa vetoat maalaisjärkeen ei tee valheellisesti esittämääsi alkuperäistä väitettä yhtään todenperäisemmäksi.

Nosta käsi ylös virheen merkiksi ja korjaa blogiasi virheellisen väittämäsi osalta. Hesarin jutussa on ainoastaan yksi virhe. Otsikointi saattaa näyttää sellaiselta, että se tukee väitteitäsi. Sinunkin kannattaa jatkossa lukea linkkaamistasi uutisista muutakin kuin pelkät otsikot.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #8

Enhän minä Hesarin juttua väitä valheeksi, mutta esim. Max Planch instituutin tutkimus totesi pulssaavan infraäänen indusoivan pelkoa aistivaa aivojen aluetta, autonomisen hermoston säätelyn lisäksi. Tämä tapahtui ainoastaan infraäänialtistusryhmässä tilastollisesti merkitsevänä. Muutosta ei näillä terveillä koehenkilöillä tapahtunut verrokkiryhmässä.

Aivojen valkoisen aineen muutos infraäänialtistuksessa ei näin ollen johdu joukkohysteriasta, vaan infraäänen aiheuttamista selkeistä vaikutuksista, jotka ovat sille tyypillisiä! Hesari pyrkii tietoisesti kääntämään suuntaa haluamaansa suuntaan, mutta pieleen meni! Otsikointi Hesarin jutussa oli oikein.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #9

Valkoisen aineen muutokset ääniaaltojen vaikutuksesta kiistettiin sekä Helsingin Sanomien että Guardianin uutisten mukaan.

Guardianin jutussa nimenomaan selvitetään, ettei sellaisesta aivojen valkoisen aineen lisääntymisestä ääniaaltojen vaikutuksesta ole saatu näyttöä missään tutkimuksissa tähän saakka.

Väitteellesi ei löydy pohjaa linkittämistäsi jutuista. Valkoisen aineen lisääntymisestä ääniaaltojen vaikutuksesta olisi syytä etsiä, jotta edes jollain tapaa voisit pitää itseäsi uskottavana. Jään odottamaan.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #16

Kun asiantuntijoiden joukko on vielä kapeahko, varovaisuutta arvioiden suhteen luonnollisesti noudatetaan kaikkien lausuntojen osalta, mikä osaltaan ruokkii spekulaatioita kaikenlaisten välittäjäaineiden olemassaolosta.

2 Wirkung von Lärm „Die krankmachende Wirkung von Lärm ist nicht so einfach zu beurteilen wie bei einer Infektionskrankheit, bei der die Ursache gefunden und mit einem Erregerbefund nachweisbar ist. Die gesundheitsbeeinträchtigende Wirkung von Lärm ist – von den Hörschäden einmal abgesehen - meistens ein langer, schwer überschaubarer Prozess, der von zahlreichen anderen Faktoren mit beeinflusst werden kann. Die psychischen Folgen sind teilweise noch weitreichender: Konzentrationsmangel, Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck, Lernbehinderungen bei Kindern, Schlafstörungen oder psychiatrische Erkrankungen bis hin zum Herzinfarkt“. http://www.eggbi.eu/fileadmin/EGGBI/PDF/Gesundheit...

2 Melun vaikutus "Melun vaikutuksia ei ole niin helppo arvioida kuin mitä ne ovat tarttuvien tautien kohdalla, joissa syy löytyy ja havaitaan patogeenisillä löydöillä. Melun terveydelle haitallinen vaikutus on - kuulohäiriöiden lisäksi – enimmäkseen pitkä, vaikea prosessi, jossa vaikutteita lukuisista muista tekijöistä voi olla mukana.
Psykologiset seuraukset voivat joskus olla vielä kauaskantoisempia: keskittymiskyvyn puute,
verenkiertohäiriöt, kohonnut verenpaine, oppimisvaikeudet lapsilla, unihäiriöt tai psykiatriset sairaudet sydänkohtauksineen ".

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #18

Valkoisen aineen lisääntymisestä aivoissa ei edeenkään ole minkäänlaista mainintaa. Sehän kommenttini ydin on.

Keskittykää todistamaan tuo väite tai perukaa väite. Se on yksinkertaisin ratkaisu.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #22

Tutkimus etenee, älä ole huolissasi.

Joistakin asioista on jo tutkimusta, melulla on aivosairauksia lisäävä vaikutus, esim. dementia lisääntyy meluisan tien lähellä asuvilla ihmisillä.

Ikään liittyvät muutokset ja perinnölliset sairaudet on pidettävä erillään. Melulla saattaa olla näihinkin sairauksiin altistava vaikutus, melulle pitkäaikaisen altistuksen seurauksena?

Mutta tutkimusmenetelmät kehittyvät ja tutkimusta saadaan lisää!

"Lesion localization in the cerebral hemispheres relies on the understanding of the function of different portions of the cerebral cortex. Initially, hemispheric localization was learned from the clinical effects of vascular or other lesions, true “experiments of Nature.” Limited cortical activation procedures were performed intraoperatively since the 1920s, but in the last few years, cortical mapping has expanded prodigiously with the advent of functional neuroimaging. The two techniques most extensively used are positron emission tomography (PET), beginning in the mid 80s [324], and functional magnetic resonance imaging, beginning in the early 90’s [364,421]. Another technique, focused magnetic stimulation, by temporarily modifying the function of a restricted area of the brain, became another powerful instrument to clarify regional brain function [368,408]. More recently, white matter fiber tracking with diffusion tensor imaging—magnetic resonance imaging (MRI) tractography—was added to our localization toolbox [75]. Still in its infancy, but already promising great advances in our understanding of localization in individuals, the field of imaging genetics studies the effect of genetic variants on brain structure and function [56]. Whereas, anatomical measurements used to be made with rather simple techniques in relatively few individuals [175], much more sophisticated measurements can now be performed in large populations using voxel-based morphometry and other computer-aided techniques [513]. This edition of Localization in Clinical Neurology reflects the new insights into cortical localization gained from the use of these techniques." https://neupsykey.com/the-localization-of-lesions-...

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #25

Tämä on aivan totta! Dementiasairauksissa usein aivojen harmaan aineen kertymät aiheuttavat aivojen aineenvaihduntaongelmia ja sitä kautta muistisairauksia. Stressi ja ulkoiset tekijät vaikuttavat aivorakenteeseen lisäten harmaata ainetta ydinkerroksen valkean aineen joukossa.

Valkean aineen kohonneet pitoisuudet eivät tutkijoiden mukaan kuitenkaan näyttäisi johtuvan ääniaalloista. Toki tutkijat eivät tältäkään teorialta kokonaan ovia ole sulkeneet, mutta mistään aiemmista tutkimuksista ei ole voitu todeta valkean aineen poikkeavasta käyttäytymisestä ääniaaltojen vaikutuksesta.

Olisihan se sensaatiomaista, jos dementiaa voitaisiin parantaa tuulivoiman synnyttämien ääniaaltojen avulla! Eikö?!

No, leikki leikkinä. Edelleen pitäytyisin lähteiden tiedoissa eikä ratsastamaan lehtijutun otsikon harhauttamina oikaisemaan ja esittämään väitteitä, jotka eivät pohjaudu linkattuun aineistoon mitenkään.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Et sitten kommentoinut itse asiaa mitenkään. Kysymys on teollisuusluokan tuulivoimaloiden aiheuttamasta haitasta lähistöllä asuville ihmisille.

Asiaa voidaan kiertää niin monella tavalla, totuus lienee se, että ihmiset kokevat häiriötä näistä monen megan teollisuusluokan tuulivoimaloista ja saattavat jopa sairastua häiriöiden kestäessä pitkään.

Varmaan olisi paikallaan paneutua itse ongelmaan, eikä pyrkiä vähättelemään ongelmaa. Akustiikan asiantuntemusta voi hakea esim. tästä tuoreesta julkaisusta.

"I. INTRODUCTION
As a result of increasing demand for renewable energy, fewer suitable land-based sites are available for wind farms. Given that noise is a primary obstacle for gaining broad public acceptance, the accurate noise assessment of wind turbines is a necessity. Accurate predictions of far-field wind turbine noise require the knowledge of the source levels and a realistic representation of the medium between the turbines and the receivers in which the sound propagation takes place. This is a complex task as both phenomena depend on a wide range of parameters." http://asa.scitation.org/doi/10.1121/1.5012747

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Kommentoin kirjoituksen sisältämää virheellistä väittämää, suoranaista disinformaatiota. Ikävää on, ettei blogisti korjaa suoranaisesti valheellisesti käyttämäänsä uutista. Blogin lukijoilta ei voi edellyttää jokaisen linkin aukaisemista.

Väitteidenne yleiselle luotettavuudelle on tämän tyyppisestä toiminnasta lähinnä haittaa.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #15

Silloin kun kyse on infraäänestä, tulee se sitten mistä tahansa, lähteitä voi olla useampia. Tekniset laitteet aiheuttavat asuinympäristössä tällaista haittaa.

Ja haittaa infraäänestä on, etenkin joillekin ihmisryhmille, joilla on jo heikompi terveys tai ovat muuten alttiimpia häiriöille, raskaana olevat, lapset, vanhukset...

Eläimet myös kokevat haittaa näistä matalataajuisista äänistä, tutkimuksia on vielä vähän olemassa, joitakin olen nähnyt olevan.

Sitä disinformaatiota ja valheiden levittämistä on valitettavasti, ja se palvelee juuri näitä jotka hyötyvät tällaisen tiedon levittämisestä.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #17

Valkean aineen lisääntymiseen ei ääniaalloilla näytä olevan vaikutusta. Miksi teette virheellisen väitteen korjaamisesta on näin vaikeaa?

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #15

Tuulivoimaloiden tukemiset julkisista varoista lopetettiin Englannissa, terveysvaikutukset ovat olleet päällimmäisenä syynä. Kai Niemeläisen sitkeät vaatimukset haittavaikutuksien toteennäyttämisestä kuuluvat viranomaisille jotka päästivät tuulivoimalat Suomeen ilman CE-merkintää. Mikään luokituslaitos ei ole näitä nyt Suomeen pystytettäviä suuria tuulivoimaloita luokittanut turvallisiksi ja terveellisiksi ympäristön asutukselle. Maailmalla on tieteellistä tutkimustulosta pitkältä ajalta terveydellisistä haittavaikutuksista ihmisille ja eläimille.

Esimerkiksi tämä:

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.137...

Olin jo jättämässä tämän blogin historiaan, mutta jos se kerran kiinnostaa, niin jatketaan sitten. Disinformaatiota ovat esittäneet nämä julkista rahaa himoitsevat tuulivoimatoimijat, valheellisilla perusteluilla tuulivoimalat Suomeen tuotiin. Kyllä sen pitäisi olla jokaiselle jo selvinnyt ilman sen kummempia todisteluja. Vai tuottaako "tuulivoimaan sijoitettu euro jopa yli kymmenen euroa yhteiskunnalle takaisin" kuten Tuuliwatti Oy:n johtaja Jari Suominen mainosti.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #19

Väitit, että valkean aineen lisääntyminen Kuuban tapauksessa johtuisi ääniaalloista. Linkittämissäsi lehtijutuissa teoriasi yksiselitteisesti kiistettiin.

Miksi virheellisen tulkintasi korjaaminen on sinulle näin vaikeaa? Ymmärräthän, että pilaat oman uskottavuutesi väitteinesi.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #24
Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #27

Kovin heppoiselta vaikuttaa nyt nämä selitykset. Ensin blogisti linkkaa Hesarin uutisen, jonka väittää kertovan yksiselitteisesti, että ääniaallot vaikuttavat aivojen rakenteeseen. Jutusssa ei edes puhuttu tuulivoimalaäänistä, mutta jostain syystä asia oli linkattu täysin toiseen asiaan.
Jutussa itse asiassa kumottiin teoria ääniaseesta. Ja kun tästä mainitsin, blogisti sanoi uutisen olevan tuolta osin valetta ja minulle osoitettiin tuo Guardianin juttu. Kun Guardianinkin jutussa kiistettiin ääniaaltojen mahdollisuus, nyt sanotte, että molemmat käyttämänne uutislähteet ovatkin valeuutisia!

Jätän teidät tällä kertaa tämän asian kanssa rauhaan. Mutta yrittäkää jatkossa, edes ihan vähän.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #24

Näyttää siltä että valkea aine aivoissa voi muuttua keltaiseksi nesteeksi kun asian eteneminen pysähtyy syystä tai toisesta, se voi johtua myös siitä ettei ko. henkilön pää kestä kaupunki melua eikä myöskään maapallon ala-asentoa.
Vaikean ongelman selvittämiseksi on asetettu riippumaan tutkimusryhmä.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #28

Itseasiassa valkea aine aivoissa on valkoista silloin kun aivot ovat formaldehydissä.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #28

Hienoa Hannu Aro!

Mitäpä, jos jatkossa tyytyisit pitäytymään tosiasioissa, etkä tuputtaisi satuja tuulivoimavastustuksesi tueksi. Tosiasioissakin riittää kerrottavaa.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #30

Ei mikään kehity ilman kritiikkiä, tuo sinun juuttuminen aivojen "valkeaan aineen" muuttumiseen, ei ollut minun keksintö tai satu. Minä en pysty asiasta väittelemään tieteellisellä kokemuksella, tietoa on kerätty tehdyistä tutkimuksista. Tuulivoimaloiden infraääntä/melu vaikutusta on tutkittu kauan ja asiasta on tieteellistä tutkimusta joissa on selvitetty ihmisten kokemat terveyshaitat todella tuulivoimaloiden ominaisuuksista johtuviksi.

Varovaisuusperiaatteen mukaan pitää Ad hominem tyyliäsi (tarkoittaa henkilöön käyvää hyökkäystä) ala-arvoisena väittelyssä. Tässäkin on jotain jonka takia pitää olla enemmän kiinnostunut asiantuntijoiden tieteellisistä tuloksista:

New German Paper On Infrasound Shows Adverse Impacts On Brain Activity!

German wind energy protest site windwahn.com here presents a brand new paper showing that infrasound-induced changes in brain activity are visible and proven.

https://stopthesethings.com/2017/04/30/wind-farm-v...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #33

Tekstistä poimittua!

"As a near statistical certainty, most humans are equipped with a brain; and some have been known to burn calories by tending to use them.
That lump of grey matter, when exposed to some external stimulus will inevitably respond to it, in some way, shape or form.
"

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #34

"harmaa aine" on seuraava kiistelyn aihe, muutenkin tuulivoimalat ovat kokonaisuudessaan kansallinen katastrofi. Terveys- ja ympäristöhaitat ovat yksi osa kokonaisuutta, eikä se ole pieni osa. Sote sotku aiheuttaa hoitolaitosten myynnin ulos bisneshaukkojen haltuun.

Viimeiset kansalliset katastrofit poliitikoilta: Ilmastonmuutos, Pekkarisen tuulivoima bisnes, Olli-Pekka Heinosen ”UMTS” kauppa ja Pekka Haaviston ”Caruna” kauppa ja Sote pelottelussa kasvaa hoivakonserni Esperi Care Oy.
Ja nyt "Brittiläinen sijoitusyhtiö Intermediate Capital Group (ICG) ostaa hoivayhtiö Esperi Care -konsernin yhdessä eläkevakuutusyhtiö Eteran ja yhtiön toimivan johdon kanssa."

https://www.talouselama.fi/uutiset/suomalainen-hoi...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #15

Tuulivoiman erinomaisuutta sähköntuotantomuotona puolustavilla alkaa olemaan kiire todistaa todeksi lobattu informaatio, vai olisiko jo parempi heittää pyyhe kehään,
- petos on paljastunut jo.

"Energiewände on ollut kolossaalinen ekonominen, sosiaalinen ja ekologinen katastrofi. Sähkön hinta on noussut pilviin ja saksalainen maailman luotettavin sähköverkko on vain muisto entisestään (lähes 200000 katkoa vuosittain). Teollisuus on paennut Saksasta Kiinaan eikä uusia ”vihreitä” työpaikkoja ole syntynyt. Maailmassa ei taida olla yhtään uusiutuvan energian yritystä, joka tulisi toimeen omillaan. Koska Saksan talous on kilpailukyvytön ja rauniona, sen edun mukaisesti Angela Merkel, Itä-Saksan kommunistisen diktatuurin kasvatti, pakotti kaikki itsenäisyytensä menettäneet EU-maat samaan energiakurimukseen epärealistisella jäseniä sitovalla vaatimuksella nostaa ”uusiutuvan” energian maakohtaiset osuudet kymmeniin prosentteihin. Edeltäjiensä lehmänkauppojen myötä Merkel ei ole ainoastaan lukinnut Saksaa vihreään Energiewändeen, vaan on jopa heittänyt lukon avaimen mereen."

http://ilmastorealismia.blogspot.fi/2017/12/vihrea...

Britannia alkaa purkamaan tuulivoimaa kiitos kampanjoinnin.
https://www.thegwpf.com/britain-starts-dismantling...

"Tuulisähkön tuotanto Olkiluodossa loppuu – Ylläpito suhteettoman kallista"

https://www.aamulehti.fi/uutiset/tuulisahkon-tuota...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #20

Uskonoppi tuulivoima autuuteen murenee, ja ei voi sanoa kuin: Jo on aikakin. Toivottavasti oppi meni perille, ainakin rahaa koulutukseen kulutettiin turhankin paljon.

Koska on jo myöhä, lienee paikallaan lukea rukous tällekin blogille.
Varjele meitä vihollisen juonilta ja ennen kaikkea hänen disinformaatioltaan sekä suurilta tuulivoimaloilta. Sähkön hinta saisi myöskin olla jonkin verran pienempi, mikäli sinulla vielä on käyttämättömiä energiavarastoja lastesi tarpeisiin. Anna siedettäviä ilmoja, että asiaasi vartioiden olisi hauskempi kirjoittaa blogeja. Kuutamot öisin olisivat tervetulleita jännityksen lieventämiseksi sekä vähien energiavarastojen säästämiseksi. Suojele kaikkia metsämiehiä, palomiehiä, merenkulkijoita ja automiehiä, mutta poliitikoista ei ole niin suurta lukua. Suojele ylipäällikköä ja Korkeimman oikeuden presidenttiä sekä pienempiäkin kihoja sikäli kuin sinulta aikaa riittää. Suojele Puolustusvoimain komentajaa, Oikeuskansleria, Arkkipiispaa, Kenttäpiispaa ja erikoisesti Kansaneläkelaitoksen pääjohtajaa.
Ja lopuksi yleensä ja erikseen:
varjele noita Suomen herroja, etteivät ne kolmatta kertaa myy Suomea ulkomaisille bisneshaukoille. Amen. (sotamies Honkajoen rukousta mukaellen)

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

"Ennalta varautumisen periaatteen rikkominen ilman etuutta / vahingon arviointia

Säännöstä ei ole yhtenäinen määritelmä. YK: n ympäristö- ja kehityskonferenssin (UNCED) Rion julistuksessa vuonna 1992 antamassaan päätöslauselmassa ennalta varautumisen periaatetta pidetään kuitenkin olennaisena periaatteena Euroopan nykyisessä ympäristöpolitiikassa ja terveyspolitiikassa. Sen jälkeen vahinkoa ympäristölle tai ihmisten terveydelle etukäteen olla (vaikka heikot perustiedot) välttää tai vähentää huomattavasti. Euroopan komissio ennalta varautumisen periaatteen sovellettavuudesta tarjoaa kuitenkin yhteisen kehyksen, joka edellyttää etua / haittaa arvioitaessa:

Periaatteen soveltamisen olisi perustuttava mahdollisimman laajaan tieteelliseen arviointiin, joka myös määrää tieteellisen epävarmuuden laajuuden.
Ennen minkään toiminnan tai toiminnan vastaista päätöstä on arvioitava toimimattomuuden riskit ja mahdolliset seuraukset.
Kun tieteellisen arvioinnin tulokset ja / tai riskinarviointi ovat saatavilla, kaikkien sidosryhmien tulisi osallistua eri riskienhallintavaihtoehtojen analyysiin.
Edut / haittojen arviointi vaatii, että uuden teknologian riskejä tutkitaan samalla ponnistuksella kuin niiden käyttötarkoitukset. Todellisuus näyttää täysin erilaiselta esimerkiksi tuulivoimaloissa" (googlen käännös)

http://ruhrkultour.de/windkraftanlagen-20-kilomete...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Vapaa käännös tekstistä ruotsista suomeksi Tanskalaisesta Insinööri-lehdestä:

Miljöstyrelse: Regler för vindkraftverk är fortfarande i strid med EU-lag
Ympäristöhallinto: Tuulivoimaa koskevat säädökset ovat edelleen ristiriidassa EU-lakien kanssa.

Miljöstyrelsen ska nu utvärdera om den danska kungörelsen om buller orsakat av vindkraft är laglig eller inte. Tills vidare kallar styrelsen den ett ”gränsfall”, men fortsätter att använda den.
Ympäristöhallinto aikoo nyt selvittää onko Tanskan tuulivoimaloiden tuottamaa melua koskeva asetus lainmukainen vai ei. Hallinnon mukaan kyse on ”rajatapauksesta”, mutta sen säädöksiä tullaan edelleen noudattamaan.

Det kommer fortfarande att vara möjligt att ansöka om och genomföra nya vindkraftsprojekt även om kungörelsen om vindkraftbuller ”utgör ett gränsfall” i förhållande till att följa EU-lagstiftningen.
Näin ollen on edelleen mahdollista anoa lupia uusille tuulivoimaprojekteille ja myös toteuttaa projekteja, vaikkakin tuulivoimamelua koskevan asetuksen lainmukaisuutta suhteessa EU-lainsäädäntöön ja sen noudattamiseen kutsutaan ”rajatapaukseksi”.
Det meddelar Miljöstyrelsen och upplyser samtidigt, att de har satt i gång en miljöutvärdering av kungörelsen för att säkerställa, att den är giltig under EU-direktivet om miljöutvärdering av planer och program (SMV-direktivet).
Ympäristöhallinto tiedottaa lisäksi, että hallinto on aloittanut asetusta ja sen säätämää ympäristöarvointia koskevan selvityksen varmistuakseen, että asetus on EU-direktiivin (SMV-direktiivi) mukainen.

”Klart olaglig procedur”
”Selvästi laiton menettely”

Slutsatsen från miljöjuristen Peter Pogh var för övrigt tydlig tidigare i år. Han förklarade för Energi-, Försörjnings och Klimatutskottet, att två EU-domar har direkt inverkan på giltigheten av vindkraftskungörelsen och tillstånd utfärdade under dess användning.
Ympäristölakimies Peter Pogh’in Energia- Huolto ja Ilmastovaliokunnallle aiemmin vuoden aikana antama kannanotto oli selvä: kahdella EU:n antamalla tuomiolla/päätöksellä on suora vaikutus siihen onko tuulivoima-asetus lainmukainen ja myös niihin lupiin, joita sen nojalla on myönnetty.

(”Begäran om förhandsavgörande – Miljökonsekvensbedömning av vissa planer och program – Direktiv 2001/42/EG – Artiklarna 2 a och 3.2 a – Begreppet 'planer och program’ – Villkor i en kungörelse för byggnation av vindkraftverk – Bestämmelser rörande bland annat säkerhetsåtgärder, kontrollåtgärder, reparationsåtgärder, ställande av säkerhet och bullernormer fastställda med beaktande av för vilket ändamål som områdena ska användas”
Ennakkoratkaisupyyntö – Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi – Direktiivi 2001/42/EY – 2 artiklan a alakohta ja 3 artiklan 2 kohdan a alakohta – ”Suunnitelmien ja ohjelmien” käsite – Tuulivoimaloiden sijoittamista koskevat vaatimukset, jotka on vahvistettu asetuksella – Säännökset, jotka koskevat erityisesti suoja-, valvonta-, kunnostus- ja turvaamistoimenpiteitä sekä alueiden käyttötarkoituksen mukaan vahvistettuja äänitasoa koskevia normeja

Præjudiciel forelæggelse – vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet – direktiv 2001/42/EF – artikel 2, litra a), og artikel 3, stk. 2, litra a) – begrebet »planer og programmer« – krav til opstilling af vindmøller fastsat i en anordning – bestemmelser, der navnlig vedrører foranstaltninger med henblik på sikkerhed, kontrol, reetablering og sikkerhedsstillelse samt regler for støjniveauet som defineret i forhold til anvendelsen af områderne«)

Läs också: EU-dom kan stoppa alla danska vindkraftsprojekt
Lue myös: EU-tuomio voi pysäyttää kaikki tanskalaiset tuulivoimaprojektit

”Det kan inte för närvarande ges tillstånd till att uppföra vindkraftverk innan den danska vindkraftskungörelsen är lagligen fastställd vid en särskild miljöutvärderingsprocedur. Det är tal om en klart olaglig handläggning i strid med bindande EU-regler”, förklarade han senare
”Tällä hetkellä ei voida antaa lupia rakentaa tuulivoimaloita ennen kuin Tanskan tuulivoima-asetus on laillisesti hyväksytty erityisessä ympäristöarviointimenettelyssä. On kyse selvästi laittomasta käsittelystä/menettelystä (handläggning), joka on ristiriidassa sitovien EU-määräysten kanssa”, hän (Peter Pogh) selitti myöhemmin Jyllandspostenille.

Den utvärderingen är myndigheterna inte eniga om. Det meddelade miljöminister Esben Lunde Larsen i april i ett ministersvar till Pia Olsen Dyhr (SF). Han svarade, att ärendebehandlingen vid vindkraftsprojekt borde ske enligt de gällande reglerna till dess att ministeriet hade gjort en analys av domarna, och kunde förhålla sig till deras konsekvenser för kungörelsen.
Ympäristöministeri Esben Lunde Larsen ilmoitti huhtikuussa ministerivastauksessa Pia Olsen Dyhrille (SF), että viranomaiset eivät ole Poghin kanssa samaa mieltä. Hän (Larsen) vastasi, että asian käsittely tuulivoimahankkeissa tulisi tapahtua voimassa olevien määräysten mukaisesti siihen asti kunnes ministeriö on analysoinut tuomiot ja pystyy ottamaan kantaa niiden vaikutuksista asetukseen.

Nu meddelar de, att man fortsatt kan genomföra och ansöka om vindkraftsprojekt under gällande lagstiftning till dess att en ny miljöutvärdering träder i kraft.
Nyt he (ministerit) tiedottavat, että edelleen voi anoa lupia ja toteuttaa tuulivoimaprojekteja voimassa olevan lain mukaisesti siihen asti kunnes uusi ympäristöarviointimenettely saa lainvoiman.

Kungörelsen kan vara ogiltig
Asetus voi olla ilman lainvoimaa/lainvastainen

Problemet med den danska lagstiftningen är, att den i utarbetandet inte har följt reglerna i EU’s SMV-direktiv. Direktivet innehåller krav på en tidigare utförd strategisk miljöutvärdering (SMV) och offentligt samråd i samband med planer och program.
Tanskan kyseisen lainsäädännön ongelma on, että sitä laadittaessa ei ole noudatettu EU:n SMV-direktiivin säädöksiä koskien ympäristövaikutusten arviointia. Direktiivi sisältää vaatimuksia aiemmin tehdystä strategisesta ympäristöarvioinnista (tanskaksi SMV) ja vaatimuksia julkisista neuvotteluista koskien suunnitelmia ja ohjelmia.

Det uppfyller den danska kungörelsen inte, och två domar, där EU-domstolen tolkade SMV-direktivet, kan därför betyda, att den danska kungörelsen är ogiltig.
Koska Tanskan asetus ei täytä näitä vaatimuksia, eikä noudata niitä kahta EU-tuomioistuimen päätöstä koskien SMV-direktiiviä, voi se tarkoittaa, että Tanskan asetus ei ole lainmukainen.

Ärendet vid EU-domstolen handlade om Valloniens vindkraftskungörelse. Enligt domstolens tolkning av SMV-direktivet skall beteckningen ”planer och program” tolkas brett, och därför gällde kraven i SMV-direktivet också för den vallonska kungörelsen.
EU-tuomioistuimessa ollut asia käsitteli Vallonian tuulivoima-asetusta. Tuomioistuimen tulkitessa SMV-direktiiviä on ilmausta ”suunnitelmat ja ohjelmat” tulkittava laajasti, ja siksi SMV-direktiivissä olevat vaatimukset koskivat myös Vallonian asetusta.

Domstolen fastslog, att vindkraftsverk inte kan byggas, utan att SMV-direktivet är inarbetat i lagen. Likheterna mellan den omfattande kungörelsen och den danska betyder enligt Peter Pogh, att domen också har verkan här hemma.
Tuomioistuin päätti, että tuulivoimaloita ei voida rakentaa, ilman, että SMV-direktiivi on sisällytetty lakiin. Yhtäläisyydet laajan asetuksen ja tanskalaisen välillä tarkoittavat Peter Pogh’in mukaan, että tuomiolla on vaikutusta myös täällä meillä (Tanskassa).

Och miljöstyrelsen anser alltså också nu, att domarna kan betyda, att det finns skyldighet att utföra en miljöutvärdering av den danska kungörelsen, men inte att man behöver vänta med nya vindkraftsprojekt tills en ny kungörelse finns.
Ja siksi siis myös ympäristöhallinto on nyt sitä mieltä, että tuomiot voivat merkitä sitä, että tanskalaisesta asetuksesta on tehtävä ympäristöarvio, mutta ei niin, että täytyy odottaa uusien tuulivoimaprojektien kanssa kunnes uusi asetus on olemassa.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

TUKES:n tiedotteessa sivulla 9/19 kerrotaan että tuulivoimalan CE-merkintä tulee perustua Konedirektiiviin.
"3.5 Komission päätökset"

"3.5.1 Tuulivoimalat
Euroopan komission julkaisemilla nettisivuilla todetaan, ettei tuulivoimalaa kokonaisuutena voi CE-merkitä yhdenmukaistetun standardin EN 1090-1 perusteella.
Tuulivoimalan CE-merkinnän tulee perustua Konedirektiiviin."

http://www.tukes.fi/Tiedostot/rakennustuotteet/CE-...

CE-merkinnän valvonta on TUKES:n mukaan työsuojeluviranomaisen tehtävänä Suomessa.
http://www.tyosuojelu.fi/markkinavalvonta/koneet-j...

"Työsuojeluviranomainen ei tuo markkinavalvonnan yhteydessä ilmi ilmoittajan tietoja tai sitä, että tarkastus tehdään ilmoituksen perusteella. Työsuojelun vastuualueiden yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta."
http://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/yhteystiedot

Työsuojeluviranomaiset eivät ole asiaan puuttuneet, vaikka ovat asiasta tietoisia.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Matalataajuista impulssimaista melua ei Suomessa oteta melumalleissa huomioon, vaikka pitäisi, se on suurien tuulivoimalaitosten ominaisuus.
http://www.ardmediathek.de/tv/zur-Sache-Rheinland-...

Tuulivoimaloiden ominaisfrekvenssit esiintyvät välillä 0,5 - 8 Hz. Näitä taajuuksia ei voi kuulla. Elimistö reagoi niihin kuitenkin stressin muodossa. Tämä on turmiollista
varsinkin yöllä, koska se johtaa unihäiriöihin ja sen kaikkiin kielteisiin seurauksiin.

http://www.vernunftkraft-hessen.de/wordpress/wp-co...

http://ruhrkultour.de/windkraftanlagen-20-kilomete...

”Infraschall und Körperschall in der Kombination beeinträchtigen die Gesundheit erheblich! Aber das wird von Behörden und Politik ignoriert. Die Konsequenzen für die Energiepolitik wären dramatisch, wenn die Abstände zwischen Wohnbebauung und Windkraftanlagen auf weit über 2.000 Meter vergrößert würden.” http://www.vernunftkraft-hessen.de/wordpress/tag/i...

”Yhdistelmänä infraääni ja runkoäänet vaikuttavat merkittävästi terveyteen! Mutta viranomaiset ja politiikka jättävät ne huomiotta. Energiapolitiikkaan vaikutukset olisivat dramaattisia, jos asuntojen ja tuulivoimaloiden väliset etäisyydet kasvaisivat yli 2000 metriin.” (Saksassa tuulivoimalat ovat yleensä pienempiä kuin Suomessa, tänne on tyrkyllä jo 250 m pyyhkäisykorkeuteen yltäviä voimaloita syöttötariffin takia)

Uutta tieteellistä tutkimusta on saatavilla tuulivoimaloiden osalta, tulokset eivät ole tietenkään tuulivoimatoimijoille mieleisiä.
Laki on kaikille sama ja siltä pohjalta on tuulivoimaloiden haittavaikutukset huomioitava, ei ihmisiä voida pitää koekaniineina!
- Argumenttina terveys on huomattavasti rahaa voimakkaampi.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Tuulivoimaloiden melua on tutkittu ja terveyshaitat on varmistettu meluhaitasta johtuviksi, Suomessa ei nämä sadat eri puolilta maailmaa tulevat tiedot huolestuta viranomaisia, ollaan vaan hiljaa ja vaietaan vaikka ihmiset valittavat ongelmasta.

http://www.theenergycollective.com/willem-post/239...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset