hannuaro1

Talanoa, anekauppaa poliittisilla toimilla ilmastonmuutoksessa

  • Anekauppaa
    Anekauppaa
  • Kalajoen perinnemaisema murskattuna
    Kalajoen perinnemaisema murskattuna

Ilmastoneuvotteluissa käytetään nyt tarinoiden kertomista (Talanoa) kokonaisuuden ymmärtämiseen, tieteellisen lähestymistavan sijaan.

 

"Talanoa on osallistava ja läpinäkyvä prosessi: ajatuksena on tarinankerronnan avulla rakentaa luottamusta, ymmärrystä ja empatiaa eri toimijoiden välille, jakaa tietoa ja kokemuksia, jotka johtavat parempaan ymmärrykseen tästä globaalista haasteesta. Keskeiset dialogin kysymykset ovat: missä olemme, mihin pyrimme ja miten sinne pääsemme." - Kimmo Tiilikainen, Asunto-, energia- ja ympäristöministeri

http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Ilmasto_ja_ilma/Ilmastonmuutoksen_hillitseminen/Kohti_nollapaastoja__blogi_ilmastonmuutoksesta/Talanoaprosessi_kirittaa_Pariisin_ilmast(46506)

 

Ilmastonmuutoksen tutkijoiden työ ohitetaan tarinoilla? - Suomessa on ilmastonmuutoksesta pitkäaikaisen tutkimustyön tuloksia, miksei ne kelpaa? Lopputulokset ei ole tarinoita, vaan todellista faktaa:  http://lustiag.pp.fi/climate2050.pdf  Huom. kuvissa ei esiinny yhtään tuulivoimalaa rikkomassa luontoa.

 

"Tutkijat muodostavat vuosilustoista katkeamattomia sarjoja eli kronologioita, joista nykypolvet näkevät, miten ilmasto on muuttunut tuhansien vuosien aikana."   http://maputi.pp.fi/BristleconePine.pdf 

Ilmastonmuutos on jatkuva prosessi maailmassa, - luonnollisesti.

 

Tuulivoimaa aloitettiin rakentamaan Suomessa globaalin ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi ilman tieteellisen selvityksen tekemistä kokonaisvaikuttavuudesta, ja niin kuin on huomattu töppäys oli suuri, rahaa kuluu eikä tuuli vastaa koskaan kysyntään.. tuulella tuotetaan loissähköä niin kauan kuin valtiolla riittää tukirahoitusta mokomaan ns. anekauppaan.

 

"VTT arvioi, että tuulivoimapotentiaalilla voitaisiin tuottaa sähköä jopa 300 TWh vuodessa, jos käytössä olisivat parhaat tuotantopaikat ja uusin teknologia. Määrä kattaisi kolme kertaa Suomen vuosittaisen sähköntarpeen."

https://www.uusisuomi.fi/raha/246963-tuulivoiman-maara-rajahtamassa-23-miljardin-suunnitelmat-sahkopotti-15-500-mw

 

Saksa on varoittavana esimerkkinä tuulivoima töppäyksestä, näistä ”menneisyyden virheistä” muut maat voivat ottaa oppia.

 

Energiakäänne, valtiovarain- ja energiaministeri Altmaier myöntää todellisen tilanteen:

"Saksan  täytyy investoida 2,3 biljoonaa euroa lisää pitkän aikavälin 2050 ilmastonsuojelutavoitteisiin. Tämä selviää uudesta Saksan teollisuuden liiton tutkimuksesta."

http://pipa01.blogspot.fi/2018/04/energiakaanne-valtiovarain-ja.html

 

"Niinpä tämä uusi energiakäänteen pomo ennusti pikaista valtion avustusten päättymistä uusiutuville – ja totta kai aiheutti sillä tukiin tottuneille uusiutuvien toimijoille täydellisen mielenmasennuksen"

 

Turisteja maailmalta Suomeen vetää luonnon elämyksellinen luksus, ei tuulivoimaloiden murskaama luonto vastaa matkailijoiden odotuksia.

 

Markkinaehtoisesti tappiollisesta toiminnasta tehtiin poliittisin toimin ja ilman omaa riskiä, syöttötariffi/takuuhinta lain avulla erittäin hyvin voittoja tuottava bisnes. Yleensä tietoisesti tappiollista liiketoimintaa tehdään rahanpesun takia. - Tuulivoima on itsessään kannattamaton sähköntuotantomuoto, tämä on fakta. Tukevatko poliitikot hämärää bisnestä verovaroilla, missä viipyy sanktiot?

 

Tässä artikkelissa tarkastellaan julkisen politiikan ja korruption välistä yhteyttä tuulienergian tapauksessa:
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11127-016-0322-y

 

"Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista." (Ympäristönsuojelulaki/selvilläolovelvollisuus)

 

"Ympäristönsuojelu on toimintaa, jonka tavoitteena on ratkaista, lievittää ja ennaltaehkäistä ympäristöongelmia. Ympäristönsuojelun yleisten tavoitteiden voidaan katsoa olevan luonnonympäristön suojeleminen, ihmisen hyvinvoinnin turvaaminen ja kestävän kehityksen edistäminen. Ympäristönsuojelulla pyritään luomaan terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja esteettinen ympäristö sekä turvaamaan luonnon monimuotoisuus ja tulevien sukupolvien oikeudet hyvään ympäristöön. Ympäristönsuojelu perustuu myös luonnon itseisarvon kunnioittamiseen."

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ymp%C3%A4rist%C3%B6nsuojelu

 

"Ympäristö rakentuu luonnonympäristöstä sekä rakennetusta ja sosiaalisesta ympäristöstä. Niinpä ympäristönsuojelu on monialaista ja siinä tulee ottaa huomioon monta tekijää: eliöt ja ekosysteemit, fysikaalis- kemialliset olosuhteet, rakennettu ympäristö ja infastruktuuri sekä yksilöt ja yhteiskunnat. Ympäristönsuojelu ei ole siis vain synonyymi luonnonsuojelulle, vaan laajempi kokonaisuus."

 

"Kaikki lait pitää olla sellaiset, että ne ovat yhteiseksi hyödyksi, ja sen tähden, kun laki tulee vahingolliseksi, ei se enää ole laki, vaan vääryys, ja on hylättävä". = vanha tuomarinohje. 

 

Laki 1396/2010 antoi ilman sen kummempia kokonaisvaikuttavuus selvityksiä tuulivoimalla tuotetusta sähköstä niin suuren takuuhinnan että vain ennakkoon asiaan varautuneet ehtivät apajille. Seurauksista aiheutuu veronmaksajille suuret taloudelliset tappiot, terveys- ja ympäristöhaittojen lisäksi.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Pohjanmaalla on "pahat voimat" tehneet jo korvaamatonta vahinkoa niin eläimille, luonnolle kuin myös ihmisille, osa joutui muuttamaan kotiseudultaan pois loppuelämän ajaksi. - Miettikää sitä omalla kohdalla, te teitte sen toisille.

"Tuulivoimahankkeet kokonaisuudessaan perustuvat petoksiin ja lain rikkomisiin. Jo mainittu maakuntakaavojen ylikävely on vain osa siitä. Lisäksi Suomen tuulivoimatukea on tuotu nauttimaan jopa Saksassa konkurssiin menneitä yrityksiä. Väitetään, että vain 30% tuulivoimayhtiöistä on ulkomaalaisessa omistuksessa. Runsaasti ulkomaalaista omistusta on kuitenkin ketjutettu ns. pöytälaatikkofirmojen kautta suomalaiselta näyttäväksi ulkomaalaiseksi sisarfirmaksi, joka kautta suomalaisten veroeurot valuvat ulkomaalaisiin taskuihin."
http://arikeronen.blogspot.fi/2018/

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Tutkimuksia ja tuloksia olisi tarjolla niin ilmastonmuutoksen ymmärtämiseksi, kuin myös tuulivoimaloiden ominaisuuksista johtuvien terveys-ja ympäristöhaittojen selvittämiseksi, mutta poliittiset voimat ei ota omaa ideologiaa vastaan olevaa tietoa vastaan.
"Dendrokronologiset tutkimukset perustuvat vuosilustojen vuotuisiin vaihteluihin. Suomessa puiden kasvu riippuu lämpötilasta. Vuodesta toiseen vaihtelevat kesän sääolot rekisteröityvät puun solukkoihin vuosirenkaina eli lustoina, joiden paksuus riippuu kasvukauden
säästä. Vaihtelut ovat samanlaisia tietyn alueen kaikilla puilla. Tätä yhdenmukaisuutta käytetään hyväksi esimerkiksi ajoitettaessa vanhoja rakennuksia." Kuva Helsingin Sanomien 4.9.1994
julkaistusta artikkelista "Inarin puufossiilit auttavat ilmastotutkijoita".
http://lustiag.pp.fi/arizmak14b.pdf

Tuomarin päätöksellä on määrätty tuulivoimala suljettavaksi vakavan peruuttamattoman terveyshaitan aikaansaamisen perusteella alueen asukkaille!
"Turbiinien aiheuttamat haitat ovat aiheuttaneet merkittävää ja jatkuvaa unettomuutta, päänsärkyä, psykologisia häiriöitä, hammassärkyä ja muita huonovointisuuden muotoja."

https://waubrafoundation.org.au/resources/falmouth...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisessä tarvitaan sekä tehokkaita hallinnollisia valvontakeinoja että myös rikosoikeudellisia toimenpiteitä.

Kukaan viranomaisvalvonta taho ei tee vaikka; Ympäristönsuojelulain osalta toiminnan keskeyttäminen siltä osin kuin se on välttämätöntä terveyden tai ympäristön suojelemiseksi edellyttää, että toiminnasta aiheutuu välitöntä vaaraa ihmisten terveydelle tai siitä uhkaa aiheutua välittömiä ja huomattavia haittavaikutuksia ympäristölle eikä toiminnanharjoittaja itse ole ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin (YSL 181 §).

Suomi on ajautunut kauaksi oikeusvaltio perusteista ympäristö asioissa ministeriötä myöten. Oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti kaikilla valtion kansalaisilla ja viranomaisilla on velvollisuus noudattaa oikeussääntöjä.

Viranomaiset ovat olleet sokeita tuulivoimala toiminnalle. Kysymys on suoranaisesta valehtelusta, täydellisestä laista piittaamattomuudesta, virkavelvollisuuksien laiminlyönneistä ja rikollisten suojelusta.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Ympäristöasioiden hyvä tuntemus ja ympäristöön liittyvien rikosten tarkka seuraaminen antaa varmuutta arvioida tällaista toimintaa, mikä on usein luvanvaraista toimintaa.

Hyvä selonteko tilanteesta.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Joskus kerrottiin politiikan olevan yhteisten asioiden hoitoa, nyky määritelmä on varmaan omien ja sukulaisten taskujen täyttö yhteisillä rahoilla. - Härskiä peliä. Poliittisten kytkykauppojen avulla erotaan puolueesta ja sovitaan lakiesitykset, teille hiililaki ja maakuntauudistus, meille soten kautta terveyspalvelujen rahat. Tuulivoimalle uusi tukipaketti? - Kaj Turunen (sin.) ilmoitti tammikuussa, että tukipaketti ei tule tällaisenaan etenemään. Nyt Kaj Turunen (kok) on sokea, näkemyseroja ei ole eri energiantuotantomuotojen huomioimisessa. Suunnitellusta tukipaketista on rajattu pois muun muassa vesivoima sekä sähköä ja lämpöä tuottavat laitokset. - Kyllä kansa maksaa!

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Jatkossa olisi hyvä olla äänestämättä eduskuntaan näitä maailman pelastajia, jotka kuvittelevat voivansa toimillaan vaikuttaa luonnolliseen ilmastonmuutokseen tuulivoimaloita rakentamalla.

Johanna Karimäki (vihr)
"Energiakolmio on laskenut, että nykyiseen sähköjärjestelmään mahtuisi 15 terawattituntia uutta tuulienergiaa ilman, että tarvittaisiin lisää säätövoimaa, siirtoyhteyksiä tai kysyntäjoustoa. Eli tämä 2 terawattituntia tässä kysymyksessä on epäolennainen.
Arvoisa puhemies! Lopuksi: Miksi nämä kysymykset ja tämä laki ja jatkotoimet ovat niin äärettömän tärkeitä? Meillä on ilmasto lämpenemässä kiihtyvällä vauhdilla. Pariisin ilmastosopimus luo toivoa, mutta tällä hetkellä maiden antamat lupaukset riittävät siihen, että lämpeneminen voidaan pysäyttää 3 asteeseen. Vuonna 2018 on tarkastelupiste, jossa on tarve kiristää nykyisiä päästövähennystavoitteita."
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiako...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Olen huomannut, että ihmisen muisti on lyhyt ja näitä veijareita äänestetään aina uudestaan ja uudestaan.

Vihreät eivät todellisuudessa ole mitään ympäristön pelastajia. Olen niin monet kerrat laittanut näyttöä ja tavannut mm. Hanna Halmeenpäätä ympäristö asioista /rikoksista samoin Ville Niinistölle ja monelle muulle tietoa mennyt. Kyllä Vihreät tietää kuinka kieroutunutta asioiden hoito on, mutta teatteria koko touhu heillä.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Oikeassa olet. Kummallisinta näissä ympäristöasioissa on se kun se sattuu omalle kohdalle, esimerkiksi kun joen saastunut vesi päätyy juomavedeksi, vasta sitten niihin asioihin puututaan.

Aikaisemmin saastuttamisesta ei välitetty, mutta kun on selvinnyt, että kaupunkilaiset joutuvat juomaan sitä vettä, vaikkakin puhdistettuna kun kuitenkaan kaikkia aineita ei saada poistettua, tai sitten puhdistus vaatii liikaa klooria, josta on muuta haittaa, niin jopa älähdetään!?

Tästä hyvänä esimerkkinä Länsi-Suomi -lehden kirjoitus. "Naapurikunnan Eurajoen kunnanhallituksen puheenjohtajana koen vähintäänkin kiusalliseksi puuttua Euran kunnan päätöksentekoon. Toisaalta olemme täällä joen alajuoksulla jo vuosikaudet ottaneet Pyhäjärviseudun kuntien ja määrättyjen yritysten kehnosti puhdistettuja jätevesiä vastaan. Joen yläjuoksulta aiheutetut päästöt ovat kestämättömiä Eurajoen virkistyskäytön, jokiluonnon ja kasteluvesikäytön kannalta. Raumalaiset käyttävät Eurajoen vettä raakavetenään."

https://ls24.fi/artikkelit/eurajoen-raiskaaminen-l...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Näin se on ollut ennen, -
"TEHDAS PILAAMASSA JOEN VETTÄ. (Satakunnan Sanomat 6.10.1909) Kirkon ja Sorkkisten kyläläiset Euran pitäjässä ovat pyytäneet läänin kuvernöörin toimenpidettä että toiminimi A.Ahlström Oy kiellettäisiin korkean sakon uhalla Kauttuan koskessa sijaitsevasta puumassa- ja paperitehtaasta laskemasta Eurajokeen aineita, jotka pilaavat ja saastuttavat sen vettä."

- ja hyväksytty tapa jatkuu..
"Eurajoki toimii viemärinä: Säkylässä oleva puolustusvoimien käytössä ollut jälkikäsittelyallas tyhjennetään suoraan jokeen
Puolustusvoimien vanhan lammikkopuhdistamon osa kuivatetaan ja kaavoitetaan osaksi teollisuusaluetta."

https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/sakylan-i...

"Maailma hukkuu paskaan, me vain luemme lehtiä"
https://www.youtube.com/watch?v=YAiFi37A_l4

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Juu, ja kirjoittelu lehtiin jatkuu...

No nyt kaupunkilaiset joutuvat juomaan sitä vettä, toki puhdistettuna kaikista aineista, joitakin yhdisteitä tulee siitä orgaanisesta aineesta ja kloorin käytöstä, trihalometaania!?

https://www.uef.fi/-/oireeton-siivoustyo-tyoympari...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset