hannuaro1

Ympäristölupa on tärkeä lupa, tuulivoimaloille se ei ole?

  • Ei savua ilman tulta
    Ei savua ilman tulta

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Lupia ei ole tuulivoimaloita varten annettu, ei niitä ole edes haettu/vaadittu, lähes 250 metrin korkuiset voimalat joissa turbiinia pyörittää n. 70 m pitkät ja n. 17 tonnin painoiset siivet eivät aiheuta viranomaisten mielestä metsäluonnossa mitään pilaantumisen vaaraa. Konehuone painaa n. 250 tonnia, öljyjä on lähes 3000 litraa, eli massat ovat suuria ja romahduksia on nähty, on ollut tulipaloja ym. ympäristöön aiheutuvia päästöjä.

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/

 

https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/tuulivoima/tuulivoiman_ymparisto-_ja_muut_vaikutukset

 

http://hannutanskanen22600.puheenvuoro.uusisuomi.fi/172332-tuulivoimalat-tulessa-useammin-kuin-uskalletaan-kertoa

 

”Mehän olemme kaikki käyneet tuulivoimalakoulutuksessa tutustumassa tuulivoimaloihin, mutta se ei auttanut tässä tilanteessa. Konehuone oli täydessä tulessa, enkä uskaltanut laittaa sinne ketään. Siellä ei kuitenkaan ole mitään pelastettavaa, ja siinä riskeerataan palomiesten henki”

https://pelastustieto.fi/pelastustoiminta/operatiivinen-toiminta/tuulivoimaloiden-sammutusjarjestelmat-harvinaisia-suomessa/

 

Korkein hallinto-oikeus päätöksessään (Muu päätös 3849/2016) määrää, lainaus KHO:n päätöksestä: "rakennuslupamenettelyssä on varmistettava, ettei tuulivoimalasta saa aiheutua ympäristöministeriön suositusohjearvot ylittävää melua lähiasutukselle," ja lisäksi "Jos tuulivoimalan toiminnasta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta meluhaitan vuoksi, hankkeen toteuttaminen edellyttää rakennusluvan lisäksi ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa." 

 

Ympäristönsuojelulain 92 §:n ja Luonnonsuojelulain 57 §:n noudattaminen tuulivoimaloiden rakentamisessa on jäänyt vaille valvontaa. Yhtään tuulivoima-aluetta koskevaa ympäristölupaa ei ole myönnetty.. - Hallitus julkaisee niin kuin tekoälyllä tulostettua lakiteksiä suurella rahalla alan ammattilaisilta, teksti on pääasiassa niin vaikeaselkoista ettei siitä ota pirukaan selvää, tarkoituksena on vain toteuttaa hallituksen tukipolitiikan mukaisten hankkeiden toteutuminen, (lisää tukea tuulivoiman rakentamiseen) ja Perustuslaki ym. kansainväliset sopimukset saavat jäädä omaan arvoonsa, niitä ei huomioida.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_102+2018.aspx

 

- Tuulivoimaa ei rakenneta yleisen edun takia, maapohjan  lunastusmenettely sähköasemien ja sähkölinjojen rakentamiseksi on kohtuuton lähiasukkaille ja maanomistajille.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (13 kommenttia)

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Tuulivoiman rakentaminen Suomessa on ja tulee olemaan erikoisen kallis töppäys poliitikoilta veronmaksajille, puhalluksessa pidetään nyt mahdollisimman matalaa profiilia, ilmaston muutoksissa tuulivoimalat ei säätilaan vaikuta. Sähköntuotannossa tuulivoima on ylimääräinen ja kallis haitta. Tuulivoimalat ovat vain ja ainoastaan terveys- ja ympäristöhaittoja Suomen luonnossa, ilman ahnetta omaa etua tavoittelevaa tukipolitiikkaa ei olisi ainoatakaan teollisen kokoluokan tuulivoima-aluetta Suomeen rakennettu. Ja tätä politiikkaa hallitus vieläkin suojelee miljardi luokan panostuksella.

Tuulivoimaa varten rakennetaan sähköasemat ja sähkölinjat maapohjan lunastusmenettelyllä, - pakkolunastuksella yleisen edun nimissä, yksityisten sijoittajien voittojen maksimoimiseksi.
Vanhaan lunastusmenettely lakiin on tulossa muutoksia lähiaikoina: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/hand...

"Lunastusyrityksestä aiheutuvan hyödyn huomioon ottamista lunastuskorvauksessa tai ainakin asian jatkoselvittämistä kannattivat MTK, Suomen tuomariliitto, Suomen lakimiesliitto, Suomen Asianajajaliitto sekä Pohjanmaan ja Oulun käräjäoikeudet. Energiateollisuus ry vastusti hyödyn huomioon ottamista korvauksessa."
"Yksityisoikeudelliselle yhteisölle saattaa olla taloudellisesti kannattavaa lähteä hankkeeseen, jos se johtaisi lunastusmenettelyn kautta hankkeen toteuttajalle taloudellisesti parempaan ratkaisuun kuin hankkeen toteuttaminen vapaaehtoisilla järjestelyillä. Oikeusvaltion periaatteiden ja perustuslain omaisuuden suojan takia on välttämätöntä, että lunastusmahdollisuus rajataan vain poikkeuksellisiin tilanteisiin."

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Hannu, kysyn nyt sinulta hyvin asiaan perehtyneenä asiantuntijana:

Jäin miettimään tätä uutta YVA-lakia tuulivoimalaiden kohdalta (Hankeluettelon 1 liite):

7) energian tuotanto:

e) tuulivoimalahankkeet, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 45 megawattia; ...

ja liitteen lopusta:

12) 1-11 kohdassa tarkoitettuja hankkeita kooltaan vastaavat hankkeiden muutokset.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsity...

--

Eikö tuulivoimalafirmojen, jotka eivät halua tehdä kalliita YVA-arviointeja, kannata hakea ensin 9 myllylle lupaa (yhteensä alle 45 megavattia) ja sitten vaikka parin vuoden päästä uudelle 9 myllyn satsille edellisen myllyryppään naapuriin (toiset alle 45 megavattia)?

Jos molemmilla lupakerroilla myllyjen lukumäärät ovat 9 kpl ja tehot eivät ylitä 45 megavatin kokonaistehoa/per lupakierros; ja jos firmat toimivat näin, miten tätä uutta YVA-lakia tulkitaan? Tarvitseeko jälkimmäisellä kerralla tehdä YVA-arvioinnit vai ei?

Ja mikä on edellisen tuulimyllypuiston "hankkeen muutosta"? Ja mikä on katsottava "hankkeiden muutokseksi" tai uudeksi hankkeeksi? Onko jossain laissa näille määritelmät?

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

YVA ja Ympäristölupa ovat eri asioita: "Keskeisin ero AVIn ja ELYn toiminnoissa on se, että ELY-keskus ohjaa ympäristövaikutusten arviointia ja toimii valvontaviranomaisena kun taas AVI myöntää ympäristöluvan."

https://www.avi.fi/web/avi/pohjois-suomi-toiminta-...

Tuulivoimatoimijat osaavat nämä porsaanreiät käyttää omaksi edukseen, haetaan vain 9 kpl lupa ja viereen toiset 9 tuulivoimalaa, ongelma on siinä kun kunnalla on kaava suunnittelussa monopoliasema ja sitä monopolia kunnioittavat hallinto-oikeudet. Ainoastaan joku menettelyvirhe tai esteellisyys voivat kaavan kaataa jos joku huomaa kunnan päätöksestä tehdä valituksen. Valitus maksuja tuplattiin niin saatiin osa valituksista pois, KHO:n valitus maksaa 500 euroa ja lisäksi tarvitaan lupa, että saa valittaa.

Nämä 9 voimalan ryppäät saa pystyttää ilman YVA-tarkastelua kun niistä ei olisi haittaa. Tuulivoimaloilla on hallitukselta poliittinen ja rahallinen tuki.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Hannu, taisin oikaista kysymyksessäni mutkat suoriksi. Siis missä vaiheessa tulee hakemus YVA-arvoinnin tarpeesta tehdä tuulimyllyjen kohdalla?

Kun näin on kerrottu alla linkissäsi:

ELY-keskuksen toiminnot:

Voi päättää tuleeko hankkeesta tehdä YVA-menettely
Ohjaa ja valvoo YVA-menettelyä valvontaviranomaisena
Toimii menettelyn yhteysviranomaisena
Antaa lausuntoja ympäristölupahakemuksista

AVIn toiminnot:

Myöntää ympäristöluvan
Tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella

https://www.avi.fi/web/avi/pohjois-suomi-toiminta-...

--

Mikä on marssijärjestys silloin kun aletaan suunnitella jollekin alueelle tuulivoimalaa?

Eikö ihan ensiksi tule selvittää YVA-arvioinnin tarve, ja jos tarve on, tehdä YVA-arviointi. Ja vasta sitten voi hakea ympäristölupaa tuulivoimalalle kun ENSIN on tehty 1) YVA-arviointi, 2) laadittu ympäristöselostus eri sijoitusvaihtoehtoineen (myös 0-vaihtoehto, että hanketta ei tule), 3) kuulutettu hanke ja 4) kuultu alueen asukkaita ja osallisia? 5) Eikö vasta sen jälkeen voida myöntää ympäristölupa?

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Yhtään ympäristölupaa ei ole tuulivoimalalle annettu. Tuon esittämäsi järjestyksen mukaan asiassa pitäisi edetä, mutta kun kyse on poliittinen ideologia, ilmastonmuutoksen torjunta ja valtion tarjoama raha muuten itsessään tappiolliseen toimintaan niin säännöt on tehty rikottaviksi.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #10

Ja vielä 4 miljardia euroa on iso kasa rahaa, raha sekoitti monen aiemman hyvän maineen luoneen valtiomiehen järjen. Miettikää sitä, 4000 miljoonaa euroa valtion takuulla. Se uppoaa kyllä saksalaisille ym. venäläisten sijoittajien taskuihin suurimmaksi osaksi.
Tarasti, Pekkarinen ym. saivat tahtonsa läpi, hyväksyttävyyden edistämiseksi tehty kampanja huuhaa perusteluilla onnistui ja valtion velka kasvaa.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Olen huomioinut, että YVA:ta ei tehdä muutoinkaan oikein vaan konsultit tekevät paperit joilla ei ole mitään tekemistä todellisten haittojen/vaarojen/melun suhteen.
YVA.kin on yhtä huu haata.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

”Jos työryhmän esittämä lupamenettelyjen sujuvoittaminen ymmärretään niin, että vaikutusarvioinneissa oikaistaan, johtaisi se varmimmin siihen, että tuulivoimasta saadaan lähivuosina vihatuin energiantuotantomuoto ja tuulivoimasta aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat lisääntyvät”, kirjoittavat johtaja Jari Keinänen ja ylitarkastaja Vesa Pekkola sosiaali- ja terveysministeriöstä Ympäristö ja Terveys -lehdessä.
https://www.rakennuslehti.fi/2014/05/tuulivoimaloi...

Tämä lupamenettelyjen sujuvoittaminen on nyt aiheuttanut sen minkä Jari Keinänen ja Vesa Pekkola ennakoivat vuonna 2014. Silti hallitus antaa lisää löysiä tuulivoiman rakentamiseen, lisätään tukea ja madalletaan lupaehtoja, tämä kyllä miellyttää esim. saksalaisia sijoittajia jotka eivät enää saa Saksaan sijoittaa suuria tuulivoimaloita.

Tuulivoimaa oli muka pakko rakentaa ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi Suomeen, näin edistettiin tuulivoiman hyväksyntää maaseudulla esim. ministeri Tarasti ja myös syöttötariffin runnannut Mauri Pekkarinen olivat puhujina tuulivoiman hyväksyttävyyttä edistävissä seminaareissa.

Suomen tuulivoimaloilla muka olisi joku merkitys globaalissa ilmastossa, hah haa..

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

"Vajaan 20 miljoonan euron pääomilla ranskalaiskonserni pääsee ”edullisesti” ja ilman sulkemiskuluja eroon Mäntyluodosta. Näin Technip pääsee eroon ympäristövastuista." Mitä ne ympäristövastuut ovat? Tuskin Technip ihan turhasta maksaa 20 miljoonaa euroa. Maksaako Suomessa muutkin firmat jotain ympäristövastuista, entä mitä niillä rahoilla tehdään, puhdistetaan ympäristö jätteistä, vai mitä?
https://www.talouselama.fi/uutiset/kl-porin-telakk...

Ympäristövastuista vastaa nyt uusi yhtiö. Telakan nimi on suomalaisomistuksessa Pori Offshore Constructions Oy (POC).
Telakan tontilla on kaksi suurta tuulivoimalaa ja pilaantuneen maa-aineksen läjitysallas. Kts. ympäristöluvasta kopioitua tietoa:
"Porin satamalla on telakan läjitysaltaan omistajan Technip Offshore Finland Oy:n kirjallinen suostumus altaan käyttämisestä noin 340 000 m3:n läjittämiseen."
Technipin tontille Porissa rakennetut 2 tuulivoimalaa ovat teholtaan 3,3 MW:ttia ja niiden vuotuinen sähköntuotanto olisi mainoksen mukaan 20,1 GWh. Voimalan toimittajana oli Vestas.
Voimaloiden napakorkeus on 119 metriä ja roottorin halkaisija on 112 metriä.

Käyttäjän NiiloMkel kuva
Niilo Mäkelä

Aiheen taustalla ei löydy järkevää selitystä sillä sattumasähkö ei ole käytettävissä silloin kun sitä tarvittaisiin.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

"Maksaako Suomessa muutkin firmat jotain ympäristövastuista, entä mitä niillä rahoilla tehdään, puhdistetaan ympäristö jätteistä, vai mitä?"

Ei todellakaan Suomessa toimi ympäristövastuu vaan suojelu pelaa ministereitä myöten, ettei vastuuseen jouduta. Tarasti ja Hannele Pokka hoitaa asian, että vastuuttomuus jatkuu kaikilla aloilla.
Kansliapäällikkö Hannele Pokka tuo oppaissa esille, kuinka hyvin maa-aineslaki on toiminut. Ministeriön kuukausipalkalla pimitetään maa-aineslain vastaisesti louhittuja alueita.

Vaikka maa-aineslaissa on hallintopakkoa ja rangaistuksia koskevat säännökset lainvastaiseen toimintaan syyllistyttäessä. Kaikki tuhotaan alueet jätetään kuin sotatantereet tuhottuna. MAL 14 § hallintopakko. Teettämistoimenpiteet voidaan suorittaa, vaikka ottamisalue ei olisi rikkojan tai laiminlyöjän omistuksessa tai hallinnassa. MAL:in tavoitteenahan oli ainesten otto ympäristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla.

Maa-aineslaki tuli voimaan 1982 lain tarkoitus oli hillitä maa-aineksen ottoa ja maisemointi oli yksi tärkeä asia. Koko maata koskeva asia ja satoja tapauksia ympäri maan ja ongelmat samat.

Pihapiirinikin ympäristörikos on edelleen maisemoimatta, kunta tuo esille: ”Alue on vaarallinen ja turvaton”. Omassa tapauksessamme ympäristörikosta peitellään vaikka;
Maa-aineslaissa on hallintopakkoa ja rangaistuksia koskevat säännökset lainvastaiseen toimintaan syyllistyttäessä MAL 14 §.

Valvontaviranomaisen on velvoitettava asianomainen noudattamaan säännöksiä, poistamaan tai muuttamaan tehdyn työn vaikutukset taikka palauttamaan vallinnut olotila ja täyttämään velvollisuutensa sakon uhalla tai sillä uhalla, että tekemättä jätetty suoritetaan laiminlyöjän kustannuksella (MAL 14 §).

Martti Nurmi

Ympäristölupien ja valvovien viranomaisten merkitys punnittiin Talvivaara-casessa. Erosiko muuten Niinistö?
Vuosikymmeniä asia on realisoitunut Vapon projekteissa. Vaikka yksittäisiä "voittoja" on saatu, ympäristö on pääsääntöisesti hävinnyt.
Sama jatkuu nyt mm. Hannukaisen projektissa.
Tuulivoima ei poikkea kaavasta.
Tiilikainen sai läpi tähtiprojektinsa, kun AVI/ELY-kesken viranomainen ei voi valittaa toistensa toimista. Viimeinenkin tulppa on purettu ympäristörikosten tieltä. Poliitikot on aina oleet ostettavissa, so. lobattavissa.
Tuulivoimaprojektit on keskimääräistä paremmin olleet lupakontrollissa. Nyt kun myllyjen hyötysuhde on kasvanut, myllypuistot tulevat lisääntymään valtavasti.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Viranomaisilla ei nimittäin ole näissä asioissa mitään tekemistä faktojen kanssa. Maksetut konsultit tekevät sellaisia papereita, mitä yrittäjät tarvivat ja tilaavat. YVA-lausunnot ym. ovat täysin puutteellisia, eikä niissä käsitellä todellisia ympäristöhaittoja ja vaaroja, mitkä kohdistuu asutukseen ja ympäristöön.

Ohjelmassa hyvä esimerkki kinka väärillä tiedoilla luvat tulevat vaikka lakihan edellyttää, että lupia ei voi myöntää väärillä ja virheellisillä tiedoilla. Kun ”lupia” myönnetään selvittämättä todellisuutta, niin mihin niitä enää tarvitaan, kuten lakeja ja valvontaviranomaisiakaan?

”Ylivuotoja kultakaivoksilla” MOT selvitti, miten Kittilässä ja Orivedellä toimivien kultakaivosten ympäristövalvonta toimii ja ovatko ministeriön uudet ohjeet parantaneet ympäristöriskien hallintaa. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/12/kaivosten...
Kaivoksien luvat tulevat väärien tietojen varassa. Kittilän kaivoksen ympäristöluvan on myöntänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/17/ylivuotoj...
ELY:n lupaviranomainen ja valvoja Sami Koivula myöntää MOT-ohjelmassa: ”Näin niinku jälkikäteen sitä miettii niin kyllä toiminnanharjoittajat ja heidän käyttämät konsultit toimittivat väärää tietoa, et oli virheellisesti arvioitu näitä päästöjä, - - - ja sen takia on jouduttu jälkikäteen lisäämään näitä raja-arvoja näihin lupiin.” Ai että jälkikäteen arvoja nostetaan papereihin, kun käytännössä niissä ei pysytä... Näin onnistutaan taas pakoilemaan vastuuta, mutta todellisia haittoja ei edelleenkään selvitetä.

MOT: ”Kuinka paljon te ylipäätään olette toiminnanharjoittajan antamien tietojen varassa?”
Sami Koivula: ”No lähtökohta on että aluehallintovirastona, valtion lupaviranomaisena meillä ei ole mitään omaa laboratorioorganisaatiota, me ei voida mennä ottamaan näytteitä, me ei tehdä kairaustoimintaa, eli lähtökohta koko Suomen lupajärjestelmässä on että toiminnanharjoittajalla on velvollisuus toimittaa luotettavat päästö- ja vaikutusarviot joiden pohjalta lupa ratkastaan.”

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset