hannuaro1

Äänetön tappaja, - infraääni

  • Ilmasto muuttuu luonnollisesti
    Ilmasto muuttuu luonnollisesti

"Valiokunta painottaa, että terveysvaikutukset ja terveyden edistäminen tulee ottaa huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, mikä velvoittaa kaikkia hallinnonaloja. Tarvitaan myös monialaisia ohjauskeinoja sekä luotettavaa ja ajantasaista tietoa alueen väestön terveydestä ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä."

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/TalousarvioMietinto/Sivut/VaVM_28+2018.aspx#TalousarvioPerusteluOsaYksityiskohtaisetPerustelut

 

Tuulivoimala tuottaa toimiessaan jatkuvasti värähtelevää, pitkää, hitaasti vaimenevaa ja etäälle ulottuvaa paineaaltoa – infraääntä ilmassa. Tällaisia aaltoja ei voi saada aikaan millään muulla teollisella rakennelmalla kuin suurella tuulivoimalalaitoksella. Värähtely on lähellä tai samalla taajuudella ihmisen elintoimintojen kanssa, siitä aiheutuu ne moninaiset terveyshaitat.

Nykyisissä voimaloissa on Suomessa mitattu jopa 30 dB painevaihtelu. Tämän painevaihtelun on todettu vähentävän sydämen pumppaustehoa jopa 20 %, mistä Suomessa ei ole tietenkään uutisoitu. Videossa kohdasta 16 min. eteenpäin esitetään lääketieteellistä tutkimusta: https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/infrasound-100.html?fbclid=IwAR3U_Jl5dp6BLp5RQLUbDSkfdAKYgYGUZkK

RClzrl8kwplBiPV49xKYS7Mw  

 

Saksalaiset yrittävät nyt saada mahdollisimman paljon tuulivoimaa Suomeen, kun Saksassa käydään oikeutetusti hallitusta vastaan sitkeää oikeudenkäyntiä KHO:ssa tuulivoimaloiden terveyshaitoista.  

 

Poliitikot eivät ainoastaan kiellä isänmaan edun vastaista töppäystä, vaan heillä on myös merkillinen kyky olla kuulematta niistä mitään puolueetonta asiantuntija selvitystä, ikään kuin itse töppäystä varten säädetty asetus pesisi oma etu tukirahat puhtaaksi. (Ihmisiä joutuu evakkoon kodistaan väkisin rakennettujen tuulivoimaloiden ja niistä aiheutuvien haittojen takia)   

 

"Eurooppa-neuvosto asetti lokakuussa 2014 uusiutuville energialähteille vähintään 27 prosentin EU-tason sitovan tavoitteen vuoteen 2030. Tavoitetta ei ole jaettu jäsenvaltioiden kesken."

https://tem.fi/uusiutuva-energia

 

Energiaviraston mukaan Suomi on ylittänyt aikoja sitten tuon 27% tavoitteen:

Suomessa sähköntuotanto energialähteittäin 2018 = 67 TWh

Uusiutuvat: 47 %

Hiilidioksidineutraalit: 79 %

Kotimaiset: 53 %

 

Edellinen linkki esittää lisäksi: "Suomen energia- ja ilmastopolitiikkaa pitää tehdä kokonaisvaltaisesti, tieteeseen ja tutkimukseen perustuen."  Ja ikään kuin tarkoitushakuinen tutkimus oikeuttaisi tukemaan itsessään tappiollista teollisuutta: "Aalto-yliopiston tutkimuksen mukaan uusiutuvien energiamuotojen tulo markkinoille on laskenut sähkön hintaa, ei nostanut sitä." - ja sähkölaskut sen kun jatkavat nousuaan.

 

"Tuulivoima laskee sähkön hintaa Pohjoismaissa liki 70 %", - Aalto-yliopiston riippumaton tutkimus:  

https://yle.fi/uutiset/3-8411187  

 

Oma lukunsa on LUT:n tutkimusetiikka, heillä on oma lehmä ojassa; Tuulisaimaa Oy ja ehkä ulkomainen tuulivoimateollisuus rahoittaa tutkimuksia ja arvon proffat ovat itse suoraan bisneksessä mukana. ”Tiedeyhteisön” tutkimuksia lukiessa kiinnittää huomiota, että tutkijoiden rahoituslähteitä ei ole läheskään aina mainittu. Tämä on nykyisin vaatimuksena kaikissa lääketieteellisissä tutkimuksissa.  

"Tuulivoima on professorien bisnestä", tähän malliin kirjoitti Etelä-Saimaa aikoja sitten. https://yle.fi/uutiset/3-6932632  On vanha juttu, mutta katsokaa viimeinen kappale, se selittää aika paljon sidonnaisuuksista, ja siksi tarkoitushakuisuus lyö silmille jutussa. 

 

Ja lisää tukea tuulivoimalle vaaditaan, eikä tuulivoimarakentamisen haitat, kuten melu, välke ja valtava maapohjan tarve MW:tä kohti vaikuta asiaan mitään. Tarkoitushakuinen paikalleen sopiva meluraja kartalla esittäisi muka ettei matalataajuinen AM infraääni energiapulssi olisi terveyshaitta. On erityisen huolestuttavaa, että maamme jää isojen ulkomaalaisten tuulivoimayhtiöiden ja sijoittajien harmaan rahan pelikentäksi. Enää ei vastustajia tapeta, kun ne voidaan rahalla ostaa hiljaisiksi, se on nykyinen mafian toimintatapa, lisäksi valehdellaan hyödyistä, annetaan katteettomia lupauksia joka asiaan ja lahjotaan, kunhan vaan saataisiin rakennusluvat. Sen jälkeen sähkölinjat ja - asemat hoidetaan maastoon pakkolunastus menettelyllä, ja kaiken huipuksi tämä tehdään yleisen edun perusteella.. - Mikä tässä yksityisessä verovaroilla tuetussa bisneksessä on yleistä etua, - ei mikään. - Menkää joskus loman viettoon kuukaudeksi tuulivoimapuistoon, ehkä se avaa silmät ja korvat.

 

Poliittista virhettä ei korjata kuin äänestämällä omaa etua ajavat poliitikot ulos eduskunnasta. Suomen myynti pala palalta, valtion osakeomistusten suurmyynti, luonnollisten monopolien myyminen oma etu edellä on tehnyt jo muutamia miljonäärejä "isänmaan parturit" tyyliin. Suomen hallitus on kuin broilerkasvattamo, neljän vuoden välein verovaroilla miljonääreiksi, ja uudet sisään.  Seuraavan eduskunnan/hallituksen päätehtävä on karsia vahingolliset tuet pois, syöttötariffi, takuuhinta, preemio, kompensaatio ja millä kaikilla nimillä esimerkiksi tuulivoimaakin tuetaan valtion toimesta, tämän kaltaiset tukimuodot ovat niitä vahingollisia tukia yhteiskunnan kannalta. Yksityinen tuulivoima bisnes ei ole sosiaalihuoltoa, vanhustenhoito on eri asia.     

 

"EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/28/EY, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä" - kertoo asian näin:

(40) "Uusiutuvan energian tuotantolaitosten valtuutus-, hyväksyntä- ja toimilupamenettelyjä valvovan hallinnon käyttämien menettelyjen olisi oltava objektiivisia, avoimia, syrjimättömiä ja oikeasuhteisia, kun sääntöjä sovelletaan yksittäisiin hankkeisiin. On erityisesti vältettävä tarpeetonta rasitetta, joka saattaisi aiheutua luokiteltaessa uusiutuvan energian hankkeita terveydelle korkean riskin aiheuttaviksi laitoksiksi."

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=FI

 

Näyttää siltä ettei enää noudateta perustuslakiin kirjoitettuja sääntöjä: "Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapaudet ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Ihmisarvon loukkaamattomuuden vaatimuksella on ilmaistu perustavanlaatuisten oikeuksien yleisinhimillinen perusta ja viitattu kaikkien ihmisyksilöiden periaatteelliseen yhdenvertaisuuteen." - ja vielä: "Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen." - Kuitenkin 250 metriin ulottuvia tuulivoimaloita rakennetaan n. kilometrin etäisyydelle asuntoihin, ja asunnoista joutuu lähtemään evakkoon pysyäkseen hengissä.

 

Tarkastettiinko asetus syöttötariffista ministerivastuulain mukaisesti? - Asiassa jäi vaivaamaan ministerin suora kytkös edunsaajaan. Ministerivastuulaki (274/1922): "Laki eduskunnan oikeudesta tarkastaa valtioneuvoston jäsenten ja oikeuskanslerin sekä eduskunnan oikeusasiamiehen virkatointen lainmukaisuutta." - Onko ministeri ollut esteellinen esittämään tukea, kun kerran tiedetään edun saajien yhteys ministeriin..

 

Poliittista suojelua nauttiva tuulivoimateollisuus on verovarojen väärinkäyttämistä itsessään kannattamattomaan ja terveys- ja ympäristöhaittoja aiheuttavaan toimintaan.

 ”Ne on ihan härskejä

http://www.iltasanomat.fi/vaalit2015/art-1427169313980.html

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

11Suosittele

11 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (13 kommenttia)

Käyttäjän LasseHietanen kuva
Lasse Hietanen

Hei. Kiitos Hannu. Tosi hyvä ja paljastava kirjoitus, kuinka sielunvihollinen on saanut vahvan jalansijan asioiden hoidossa. Siunaten, Lasse. Kiitos.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Sielunvihollinen ja kansanvihollinen, mutta kansa ei tiedä sitä.

Joku voi asua talossaan aivan rauhassa, kun taas sadan metrin päässä toisen perheen asunnon tuulivoimalat tekevät asumiskelvottomaksi.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Kiitos vaatimattoman kirjoituksen lukemisesta, yritin tuoda esille kuinka Suomen laki ja myös EU:n säännöissä asiat esitetään ja sitten käytäntö, kuinka näistä asetuksista ja säännöistä välittämättä masinoidaan laki joka ohjaa verovarat itsessään kannattamattomaan toimintaan joka aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja luonnolle. Ja kaiken takana on raha, helppo ja riskitön rikastuminen verovaroilla.
Juuri niin kuin E-R Korhola joskus kirjoitti "Ne on ihan härskejä".

Tuulivoimalat saavat aikaan infraääntä, joka etenee fysiikan ja akustiikan lakien mukaisesti sitä ympäröivässä väliaineessa, siis ilmassa, nopeasti ja kauas. Se etenee myös kiinteässä väliaineessa ja nesteessä, toisin sanoen rakennuksissa ja ihmisessä. Ihminenhän on 70- prosenttisesti nestettä. Kaikki elollinen tuulivoimaloiden vaikutusalueella elävä kärsii haittavaikutuksista ja ennen pitkää ne haitat realisoituvat, ja niin kuin hyvin tiedämme kaikki ei ole yhtä vahvoja, vaan toinen on heikompi toista, joku voi vaikka kuolla kun elimistöä haittaa jaksollinen värähtely energia.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Tätä on Suomessa ympäristö asioiden hoito ja tästä on oma kohtaiset kokemukset niin meillä kuin sadoilla muilla ihmisillä.
" Enää ei vastustajia tapeta, kun ne voidaan rahalla ostaa hiljaisiksi, se on nykyinen mafian toimintatapa, lisäksi valehdellaan hyödyistä, annetaan katteettomia lupauksia joka asiaan ja lahjotaan, kunhan vaan saataisiin rakennusluvat".

Voiko oikeusvaltiossa muuta odottaakkaan, kun saimme nähdä mitä vielä vanhusten kohtalokin on maassamme.

Häpeällistä koko virkamies kunnan toiminta ja vääryydet.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Viranomaiset ovat työssään hallituksen politiikan toteuttajia, työ on varmaan epäkiitollista, kun joutuu olemaan ns. puun ja kuoren välissä. Toisaalta hyvin tietää mikä on väärin, mutta jos sen julkisesti ilmoittaa niin sitä työpaikkaa ei hetken päästä tarvita. Ole siinä sitten jumalisesti.
Nyt on vaalit tulossa, poliitikot luottavat siihen että ihmisten muisti on lyhyt, ja virheet unohdettaisiin, yli 200 metrisiä tuulivoimaloita koko länsirannikon pituudelta ei unohdeta, valtava koko keskellä kaunista luontoa pistää silmään liian kipeästi.

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Muistutan tuulivoiman rakentajia siitä, että tuulen suunta voi myös vaihtua myötätuulesta vastatuuleksi. Ja joskus se tapahtuu yllättävän nopeasti. Esimerkkinä vaikkapa vanhusten hoito, josta paljastuu ikäviä toisiasioita päivittäin. Poliittinen kenttä on kääntänyt takkinsa "yhdessä yössä".

Mitä radikaalia voi tapahtua tuulivoiman kohdalla? Se radikaaili muutos voi olla, että jossakin maassa tehdään aidot ja puolueettomat tutkimukset infraäänen terveysvaikutuksista ja kyseinen maa ottaa pikaisesti käyttöön uudet melurajasäännöt. Esimerkiksi teollisen luokan tuulimylly ei saa toimia alle 4 kilometrin päässä ihmisasutuksesta. Suurin osa Suomen myllyista olisi pysäytettävä. Vastaavia tapauksia tunnetaan, jossa terveysvaikutusten takia joku toiminta tai tuote tulee lainvastaiseksi.

Tuulivoimateollisuuden edustajat ovat ottaneet merkittäviä riskejä tässä asiassa. Lappiin suunnitellut myllyt ounastelevat muutosta investoijien halussa välttää tämä riski ja sijoittaa myllyt kauaksi asutuksesta.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Muualla maailmassa maalle rakennetut tuulivoimalat ovat pieniä Suomeen tuotujen monsterien rinnalla. Ensimmäiset yli 200 metriin ulottuvat 4,5 MW:n tuulivoimalat pystytettiin S-ryhmän Tuuliwatti Oy:n toimesta Porin Kellahdelle Peittoonkorven kallioille meren rantaan, lähin omakotitalo jäi alle 600 metrin päähän, oli arkkitehdin mukaan riittävästi viherkasvillisuutta välissä, meluraja pysähtyi kiinteistön rajalle. Siitä talosta asukkaiden oli lähdettävä evakkoon puolen vuoden kärsimyksien ja unettomuuden jälkeen, Tuuliwatti osti sittemmin tilan rakennuksineen "huoltomiesten taukotiloiksi".

Silloin jo vaadittiin tutkimuksien aloittamista paikalla, mutta tutkimukset teki ja rahoitti Tuuliwatti Oy, mitään ongelmia ei missään olisi ollut. Ja niin kuin johtaja Jari Suominen sanoi: "Me halusimme rakentaa tuulivoimaloita, ja kaupunki osoitti paikan ja antoi rakennusluvat.. - valittakaa Porin kaupungille". Kaupungin viranomaiset levittivät käsiään, ja ihmettelivät kuinka näin kävi kun Tuuliwatin mukaan ei mitään haittoja olisi olemassa, CE-merkintä muka löytyi, (kaksi Tuuliwatin johtajaa ja yksi viranomainen todistivat asian). Ruotsissa vastaavasta tuulivoimalasta ei löytynyt ja niiden rakentamiset kiellettiin toistaiseksi.

Paikallinen tilanne Porissa on tulehtunut, samalta alueelta Ekokem jo myi oman bisneksen, jätteenpolttolaitosten tuhkan sementoinnin ja läjityksen Fortumille joka ei ole vielä saanut uudelle laitokselle lupaa toimintaan. Oli tarkoitus purkaa jätetuhkan pesuvedet putkella mereen.. Ja niin kuin Jari Suominen valitteli joskus: "Jos ei Suomen suurimmalle kaatopaikalle saa tuulivoimaloita rakentaa, niin minne ne sitten saisi pystyttää". Alue oli luonnonkaunis ulkoilu-alue, siellä on vieläkin luontopolku laavuineen, ehkä käyttö on jäänyt vähemmälle kuin ennen tuulivoimaloita. Lyhyt video paikanpäältä miltä se luontopolku näyttää Peittoonkorvessa tuulivoimaloiden jälkeen:
https://www.youtube.com/watch?v=7Kmh0azEJw0

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen

Uskon saman tien että tuulivoima on täysin haitatonta ja vaaratonta kun Helsingin kaupungin tuulisille alueille tällätään niitä isoja "merivoimaloita" . Nyt tsadilaiset haluaa tuhota lapin maisemat jotta saavat sinne tuulivoimaa.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Stadissa olisi tuulisähkölle käyttäjät, mutta kun maisemat murskaantuu kaupungin 2000 luvun alussa tehdyn perusteellisen selvityksen mukaan, niin ei rakentamiset edisty suuruuden hulluja suunnitelmia pidemmälle.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

"Antiikin stoalaisten elämänasenne perustui huomioon, että niistä asioista ei kannata välittää, joille emme voi mitään. Ainoa, mihin voimme vaikuttaa, on suhtautumisemme asioihin. Stoalaisten mukaan hyvän elämän esteenä ovat siis hallitsemattomat tunteet, järkytykset ja emootioita ohjaavat harhaluulot."

- Vielä saamme äänemme kuuluviin vaaleissa, silloin voimme yrittää selättää poliittiset harhaluulot ihmisen syyllisyydestä ilmastonmuutoksessa. Ihmisen osuus ilmastonmuutoksessa on tutkimuksien mukaan lähes olematon, se poliittinen uskomus että Suomi pelastaisi tuulivoimaloita rakentamalla ilmastonmuutoksessa jotain on pelkkää roskaa, enemmän on haittoja kuin mitään hyötyjä. Muutaman vuoden päästä kirotaan yhteen ääneen tuulivoimaloiden puolesta puhujat ja syöttötariffi ym. rakentamisen edistämiseksi annettujen valtion apupakettien laatijat.
"Tie helvettiin on päällystetty hyvillä aikomuksilla", tuulivoimaa perusteltiin ilmaston lämpenemisen hillitsemisellä, sen takia olisi pakko rakentaa tuulivoimaloita. Nyt kun ilmasto näyttää tutkijoiden mukaan siirtyvän kylmempään suuntaan, jäät lisääntyy ja luntakin riittää niin tuulivoimalat ovat poissa otsikoista. Silti valtion kassaa tyhjennetään tuki asetuksen suojassa jatkuvasti vahingolliseen tuulibisnekseen.

"Haitalliset tai vakavat oireet kolme kertaa yleisempiä tuuliturbiinien lähellä"
"Tutkimusaineisto kerättiin Satakunnasta ja Pohjois-Pohjanmaalta.
Pilottitutkimuksen otos täyttää tilastollisen analyysin vaatimukset. Tiedot kerättiin Satakunnasta ja Pohjois-Pohjanmaalta, lähinnä alueilta, joissa tuulivoimalat rakennettiin 0,5–1,5 vuotta ennen haastattelua"
https://stopthesethings.com/2019/02/01/home-wrecke...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

"Tie helvettiin on päällystetty hyvillä aikomuksilla", ongelmat alkavat realisoitumaan kiihtyvällä tahdilla. Selviääköhän Pekkarinen vuorostaan EU:n parlamenttiin valmistelemaan seuraavaa maailmaa pelastavaa pommia.
https://stopthesethings.com/2018/07/26/germanys-ti...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Professori Christian-Friedrich Vahl, Johannes Gutenbergin yliopiston sydän-, rinta- ja verisuonikirurgian klinikan johtaja, muistuttaa, että infraääni on energiaa.

"Molemmissa ryhmäkokeissa infraääni signaaleilla on havaittu selkeä sydänlihasvoiman väheneminen", sydänkirurgi sanoo.
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/infrasou...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

"Tehoa haettaessa siipien pituudet ja paksuudet ovat suurentuneet. Pidempien siipien takia myös vaihteistot joutuvat entistä kovemmalle kuormitukselle. Iskumaisten kuormitusten välttämiseksi siivistä on tehty joustavampia mekaanisen kestävyyden turvaamiseksi. Eli kaikki nämä toimenpiteet lisäävät infraäänen määrää ja alentavat taajuutta. Vaikutusalue kasvaa ja yhä useampi ihminen altistuu infraäänelle. Ihmisen kudosten ominaisvärähtelytaajuus on infraäänialueella ja se taas lisää sairauksia kudosten myötä värähtelyn, resonanssin, takia."

https://ls24.fi/artikkelit/totuus-infraaanesta?fbc...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset