hannuaro1

Valvonta pettää, "tuulivoima on eri asia"..

  • Tuulivoimalat tappaa kaikki tielleen osuvat
    Tuulivoimalat tappaa kaikki tielleen osuvat

Viranomaiset eivät noudata sääntöjä eikä korkeimman hallinto-oikeuden määräyksiä, - KHO on Luvian Oosinselän-Martinpalon-Hangassuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskevan valituksen osalta lausunut päätöksessään 15.9.2016 taltio 3849:
"kaavamääräyksen mukaan alueen toteuttamisessa eli muun ohella rakennuslupamenettelyssä on varmistettava, ettei tuulivoimalasta saa aiheutua ympäristöministeriön suositusohjearvot ylittävää melua lähiasutukselle, kaavaa ei ole pidettävä lainvastaisena valituksessa esitetyillä meluselvityksiin liittyvillä perusteilla. Jos tuulivoimalan toiminnasta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta meluhaitan vuoksi, hankkeen toteuttaminen edellyttää rakennusluvan lisäksi ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Ympäristöluvan tarve on harkittava erikseen."

Porin ja Eurajoen ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta vähät välitti KHO:n päätöksestä ja myönsi kaavasta poiketen edellistä isommille tuulivoimaloille rakennusluvat ilman ympäristölupaa, vaikka jokainen varmasti ymmärsi että ympäristöluvalla estetään ennakolta mahdolliset ympäristöhaitat joita suurempien tuulivoimaloiden rakentaminen aiheuttaa.
Nyt kun asia on aluevalvontaviranomaiselle osoitetulla hallintopakkovaatimuksella ilmoitettu, niin nämä "viisaammat" alemman tason päättäjät ilmoittavat että ympäristölupa voidaan vaatia suurten (4,5 MW ja pyyhkäisykorkeus 220 metriä) tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen, jos tuulivoimatoimijan mittaukset osoittavat että melurajat ylittyy..

Tämä on kaiken oikeustajun vastainen päätös; - syyllinen kieltää loppuun asti syyllisyytensä, eikä se ole väärin, näin se voi lain mukaan olla. "Syyllisyys pitää näyttää toteen". - Nyt on vaan niin että viranomaisten päätös tukee ympäristörikosta joka syntyy kun ilman ympäristölupaa annetaan tämän kokoisille tuulivoimaloille rakennusluvat jopa alle kilometrin päähän asutuksesta. Syyllisyyden toteen näyttäminen vieritetään näin talkootyönä tehtäväksi kansalaisille jotka joutuvat maksamaan kymmeniä tuhansia euroja palkkioina lakimiehille valitusten tekemisessä saadakseen oikeutta vääryyttä vastaan.


Ei edes aiemmin rakennettuja (Peittoon 4,5 MW:n Gamesat) tuulivoima töppäyksiä hyödynnetä, kun ei lähiasukkaiden kokemuksia huomioida, eikä kuunnella mitä ihmiset ovat joutuneet kestämään ns. "tuulivoimapuistojen" läheisyydessä. - Irvistellään vaan että jokaisen pitää jotain melua sietää siedätyshoitona, ym. puhutaan plasebo lääkityksestä nosebo tautiin. Samoin keskustelua ja naureskelua on herättänyt infraääni, ja sen vaikutuksia ihmisten ja eläinten terveyteen yritetään mitätöidä. Ihmiset mieluummin jättävät asunnot tyhjilleen kuin kuuntelevat ala-arvoista irvailua. 

 

Tuulivoimaloiden infraäänihaitta on tosiasia, se on ominaisuus näissä suurissa voimaloissa jota ei sahalaitaiset siivet ym. siipien kiillotusaineet korjaa. USA:n presidentti ilmoitti asiantuntijoiden tutkimuksista mm. että tuulivoimaloiden tuottama infraääni aiheuttaa syöpää unettomuuden jatkuessa, asenne tuulivoimaloihin korjaantuu hitaasti mutta varmasti myös Suomessa. Eduskuntavaalit näytti kuka on isäntä, - valta on kansalla eikä tuulivoimatoimijalla.

Suomessa on vielä edessä vanhenevien tuulivoimaloiden tulipaloja joita tulee maailmalta saadun esimerkin mukaan varmasti muutamia vielä kaiken muun opin lisäksi. Metsäpalovaroituksista tuulivoimalat ei välitä, tulipaloja on vaikea estää ennakolta. Tässäkin Luvian tapauksessa on jätteenkäsittelyalueen sisällä 6 kpl suurta tuulivoimalaa 31 tuulivoimalan kokonaismäärästä, ja alueella työskentelee ihmisiä joka päivä, miten nämä ihmiset suojataan esim. jäänheittovaaran aikana? - Riittääkö kun sanotaan ettei papereissa kerrottu mahdollisista haittavaikutuksista. "Vahinko ei tule kello kaulassa", viranomaisilla on näissäkin asioissa selvilläolovelvollisuus, alueella motocrossia harjoittelevan nuoren harjoittelun voi jääkimpale lopettaa. Autokoulujen ajoharjoittelurata jää saman alueen sisään. Jäänheittovaara on 500 metrin säteellä ison tuulivoimalan ympärillä, esimerkki on Vestaksen ohjeista.

Kansalaisten ilmoituksia varteenotettavista haittavaikutuksista on tähän asti pidetty bisnestä haittaavana kiusantekona, se on muokannut myös viranomaisten asenteita ylimieliseksi elinympäristöstään huolissaan olevia ihmisiä kohtaan. Esim. tuulivoimalan melumallinnuksen saa vain nähtäväksi, mutta sitä ei anneta kopioida eikä sen tarkastamista anneta puolueettomalle asiantuntijalle tehtäväksi. Jokaiseen Suomeen rakennettuun "tuulivoimapuisto" kaavaan on tarkoitushakuisesti ja virheellisesti laadittu melumallinnus. Kaavaan piirretyn melurajan ylittäminen ei aiheuta toimenpiteitä, vaikka se laukaisee toimenpiderajan valvovan viranomaisen ohjeissa. Nämä tapaukset ovat jokaisen tuulivoimapuiston ongelma, viranomaiset vaan sulkevat silmät ja korvat kansalaisten valituksille. "Hallituksen määräyksestä", kun kerran valtio tukee toimintaa sanotaan.. Ja poliittisen korruption avulla luotu oma etu ilmiö jatkaa tuhojaan Suomen hiljaisessa luonnossa, - tuulivoimapuistossa ei lintujen livertely häiritse bisnestä.

Kansainvälisten tutkimuksien mukaan amplitudimodulaation (merkityksellinen sykintä) esiintyminen isoissa tuulivoimaloissa riippuu sääolosuhteista, väite ettei meidän voimaloissa ole tätä ominaisuutta on tuulivoimatoimijan roskapuhetta.
Valtioneuvoston asetuksen 1107/2015 5 §:n mukaan, jos tuulivoimalan melu on impulssimaista tai kapeakaistaista melulle altistuvalla alueella, mittaustulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista melutason ohjearvoihin. Ympäristöhallinnon ohjeen 4/2012 (s. 59) mukaisesti tämä lisäys on tehtävä myös laskennalliseen
tulokseen melumallinnuksessa. - Ei näitä sääntöjä ja pykäliä täällä valvota, "tuulivoima on eri asia", vaikka säännöt sanovat tarkkaan miten pitäisi toimia.

Tuulivoimalat voivat vaikeuttaa tietoliikenneyhteyksiä ja aiheuttavat vääristymiä tutkasignaalissa, voivat jopa estää signaalin, Satasairaala ja Porin lentokenttä ovat n. 8 km päässä.. Ympäristölupa estää ennakolta ympäristöhaitat, luvan tarpeellisuus halutaan mitätöidä. - Tilanne on todella huono, ilmapiiri on tulehtunut kun viranomaiset levittelevät käsiään todellisille ongelmille. Tämä on kertakaikkiaan väärin, - Pekkarinen lähti mutta kirotut tuulivoimalat jäivät. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000910856.html

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (13 kommenttia)

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Tuulivoimatoimittajat ottavat todella suuret riskit. He tietävät, mistä meluasioissa on kysymys. Kun - en sano "jos" - eräänä päivänä todetaan, että haitallinen infraääni on tosiasia, se voidaan mitata luotettavasti ja sille annetaan yksiselitteiset turvallisuusarvot, niin kaikki ne tuulivoimalat, jotka eivät pysy näiden raja-arvojen sisällä, joudutaan sulkemaan ja purkamaan.

Esimerkkinä vaikkapa asbesti. Kun se todettiin eräänä päivänä ihmisen terveydelle vaaralliseksi, niin sen käyttö kiellettiin. Tuulivoimalatoimitajat eivät voi vedota siihen, että he saivat joskus luvat pystyttää myllynsä ja sen vuoksi ne voivat jatkaa toimintaansa ikuisesti.

Ymmärtääkseni luvat on erikoisella tavalla annettu ehdollisina, että myllyjen pitää olla turvallisia, vaikka lupien tarkoitus on yleensä nimenomaan ottaa kantaa, että ovatko myllyt nykytiedon mukaan turvallisia vai ei. Jos viranomaisilla ei ole aivan tarkkaa tietoa, niin silloin toimitaan varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Infraäänikysymyksessä ei näin ole toimittu ja se tosiasia tulee eräänä kauniina päivänä tuulivoimatoimijoiden eteen.

Siihen saakka asiasta kärsivät on tehty lainsuojattomiksi. Suomessa on sellainen erikoinen kulttuuri, että valtiovalta ei ole pienen ihmisen puolella, vaan se on suuren organisaation puolella pientä ihmistä vastaan. Näin ei ole yleisesti ottaen muissa länsimaissa.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Tuulivoima lobbarit ovat vahvassa uskossaan luottavaisia rahan voimaan, valtion tukea on jo saatu n. miljardi euroa, siitä riittää tukea poliittisille kumppaneille. Esimerkiksi Antti Rinne määräsi Porin valtuuston SDP ryhmää hyväksymään venäläisen sijoittajan tuulivoimapuisto hankkeen Ahlaisten perinnemaisemiin, SDP oli jo kertaalleen kieltänyt Porissa rakentamasta tuulivoimaloita alle 2 km päähän asutuksesta, nyt päätös kumottiin ja venäläinen raha kelpasi kaavan läpimenoon.

Ei näiden seteliselkärankaisten lahkon edustajien omaatuntoa paina muutamien asuntojen tekeminen asumiseen kelvottomaksi, raha ja Suomen tapauksessa vielä valtion takuuhinta tuulisähköstä on määräävä tekijä. Luonto ja paikallinen katastrofi kasvattaa sijoittajan Luxemburgin ym. veroparatiisien pankkien tilejä, eikä sitä siellä kukaan moiti mistä ne rahat tilille tuli. Puhdasta rahaa se onkin kun se kierrätetään Suomen valtion laillisen tuulivoimabisneksen kautta pankin tilille. Rahanpesusta on puhuttu ja sitä jo Suomessakin tutkitaan, tuloksia on turha odottaa jos ei asenne tuulivoiman rahoittamiseen verovaroista muutu.

Maailmalta on vuosikymmenien tutkimustuloksia tuulivoimaloiden infraäänien haitallisuudesta ihmisen terveyteen, on saatu tuloksia sydänpussin seinämän paksuuntumisesta, samoin verisuonten seinämä vahvuus on kasvanut. Terveysvaikutuksista on luetteloitu pitkä lista, ne ovat tieteellisen tutkimuksen tuloksia, poliittinen valta ohittaa vielä nämä olan kohautuksella. Asenne vakavaan asiaan suhtautumisessa on väärä, terveys on jokaiselle ihmiselle se maailman tärkein asia.

Terveyden menettämistä ei saa takaisin rahallakaan.
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/puheenaiheet/m...

Käyttäjän jormamoll kuva
Jorma Moll

Blogin kuvat vaikuttavat epäuskottavilta. Missä ja koska ne on otettu?

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Epäiletkö että tuulivoimalan siipien aiheuttamaan ilmanpyörteeseen joutunut iso lintu selviäisi, suoraan siiven iskuun kuolee enemmän lintuja kuin kukaan osaa kuvitella. Kuvat itsessään ovat yksittäisiä netissä leviävästä aineistosta, samanlaisia kuvia on myös yksittäisistä merikotkista, joutsenia ja kurkia on myös kuvattu kuolleena tuulivoimaloiden alta, esimerkiksi Porin Peittoossa ja Simon Maksiniemessä. https://www.lapinkansa.fi/lappi/ensimmainen-sataan...

Ja Porissa: https://yle.fi/uutiset/3-8405521

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

"Epäiletkö että tuulivoimalan siipien aiheuttamaan ilmanpyörteeseen joutunut iso lintu selviäisi, suoraan siiven iskuun kuolee enemmän lintuja kuin kukaan osaa kuvitella."

Voisiko tulla mieleen sellainen asia, että tuulivoimaa ei ehkä kannata rakentaa noin?

Pidän savonius tyylisiä roottoreita paljon fiksumpana ratkaisuna. En käsitä miksi Suomessa on oltu niin TYHMIÄ että ei ole laitettu sellaista jokaiseen radiomastoon mitä on nykyään ympäri suomea tekemässä langatonta tietoliikenneverkkoa. Noissa kun on valmiina jo akustoa varavoimalle että suunnilleen samoilla kustannuksilla kun noita on nostettu ylös, olisi saatu kattava tuulivoimagridi.

Kerrostalojen katot toinen sitten.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #11

Nämä lentotekniikkaan perustuvat nopean tuulen voimalat ovat poliittisen korruption tuotetta jotka on valtion tukipolitiikalla ja suurilla toiveilla lobattu Suomeen. Mikään järki tai kokonaissuunnitelma ei asiaa puolla, Pekkarinen olisi pitänyt hyllyttää jo kymmenen vuotta aiemmin, niin silloin olisimme paljon rikkaampia. Tuulivahinko on niin suuri ettei sitä vielä haluta purkaa miltään osalta. "Nerokas tariffi", niin kuin Pekkarinen asian muotoili, rahaa hän joillekin järjesti, kansalaiset saavat sitä maksaa vielä kauan, luontoon jäänyttä tuhoa ei saada koskaan ennalleen.

Suomalainen patentti, Windside tuulivoimala olisi ollut hyvä valinta Suomen oloihin, täällä kehitetty tuulivoimala toimii kaikissa säätiloissa.
"Erinomaisista testaustuloksista huolimatta Windsiden vahvimmat ominaisuudet tulivat esille vasta todellisessa tuotantokäytössä. Windsiden vahvin puoli on sen kyky hyödyntää alhaisiakin tuulennopeuksiakin, joita enimmillä käyttöalueilla esiintyy. Windsiden sähköntuotanto voi käynnistyä jo 2-3 m/s tuulennopeudella ja mitä suurempi turbiini on, sitä alhaisemmassa tuulennopeudessa se käynnistyy. Sisämaassa 3 metriä sekunnissa puhaltavia tuulia on mittaustuloksien mukaan noin 100 päivää vuodessa. Niitä ei perinteiseen lentotekniikkaan perustuvat potkurimallit pysty hyödyntämään, koska yleisesti niiden tuotanto alkaa vasta 4-5 m/s nopeudella liikkuvasta tuulesta. Tuulen suunnalla ei myöskään ole Windsidelle merkitystä, koska tuuli tarttuu spiraalinmuotoisiin siipiin aina oikeasta kulmasta. Automaattisia, helposti rikkoutuvia kääntömekanismia ei siinä myöskään tarvita."

http://www2.windside.com/finnish/testing.html

Käyttäjän AriMiettinen1 kuva
Ari Miettinen

Silti esimerkiksi voimalinjat tappavat joutsenia enemmän kuin tuulivoimalat. Ja noissa kuvissa voimalan siivet eivät pyöri. Ovat juuri samassa asenossa runkoon nähden molemissa kuvissa, linnut taas ovat paikkaa vaihtaneet.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Melujen päästö huijaukset ovat niin törkeää vääryyttä ja petollista toimintaa. On käsittämätöntä miksei nämä johda mihinkään tutkimuksiin viranomaisten toimesta.Viranomaiset tietoisesti piiloutuvat huijareiden selvitysten taakse.

Sadat ihmiset pystyvät näyttämään toteen, ettei mittauksilla ja tutkimuksilla ole mitään tekemistä todellisen toiminnan kanssa.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Linkkejä todisteeksi aina joku kaipaa:

"Satawindin suuromistaja Igor Pavlov kävi tutustumassa suunnitellun
Lammin tuulipuiston alueeseen toimitusjohtaja Jussi Kokkilan
opastamana torstaina. Taustalla näkyvän maston avulla mitataan paikan
tuulioloja."
https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/tuulipuis...

http://ykirikkl.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251490-tu...

Ylen useista lähteistä saaman tiedon mukaan SDP:n puheenjohtaja Antti
Rinne soitti ohjeistusta porilaisille kaupunginvaltuutetuille ennen
kuin demarit tekivät Lammin tuulipuistoa koskevan myönteisen
ryhmäpäätöksen.
https://yle.fi/uutiset/3-10093835

http://jannesalonen11.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Täysin väärää toimintaa, kun melu ylittää mallinnetun ja luvatun tason? Ei tapahdu mitään vaan viranomaisille riittää mittausten ja meluarvojen sorvaaminen sopiviksi konsulttien tekemänä, tämä on ollut tuulivoima-alan erikoisosaamista jo pitkään.

Olemme joutuneet silmätysten näkemään mittausten "päästö huijaukset" ja olen huomannut, että lähtömeluarvoa on alennettu aina. Tämän jälkeen omasta kokemuksesta mittaukset suoritetaan kahvitunnin aikana ja kuten omassa tapauksessa alueelta poistettiin työkoneet ja alan arvostetuimmat mittaajat mittasivat hiljaisuutta. Pöytäkirjat kirjattiin kuinka työskentely oli ollut "yliaktiivista" ja luonnon melu suurempaa kuin louhimon melu.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kaavassa ja tuulivoimala asioissakin jää toteuttamatta
"Alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista".

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, sekä valtakunnallisiin erityistavoitteisiin sisältyvät määräykset erityistavoitteista jätetään tarkoituksella huomioimatta kaavoituksessa.
Kaavoitukseen vaikuttavia asioita ja MRL 39 § 2 momentin kohta 8. Edellyttää rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaalimisen huomioon ottamista. Myös MRL 77b §:n mukaan tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan erityisenä sisältövaatimuksena on, että suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön.

Meluhaitan lisäksi on huomioitava kaavassa, mutta tätähän ei haluta edes huomioida; MRL 39 § 4 momentti (kohtuuttoman haitan aiheuttaminen maanomistajalle.
Huomattava maisemahaitta, melu ja välke ja vaikutukset tietoliikenteeseen.
Huom. kaikkien haittojen yhteisvaikutus jätetään selvittämättä.

MRL 39 § 2 momentin kohta 5 (mahdollisuudet turvalliseen ja terveelliseen elinympäristöön) Miten tuulivoima-alueen rajoitukset vaikuttavat: jäävaara, onnettomuusvaara, vaikutus metsästykseen, ym. Aiheutuuko liiallista melua tai liiallista välkettä.

Ymp. lupaa ei edes haeta vaikka Ympäristönsuojelulain 5 §:n mukaisten päästöjen aiheutuminen meluselvitysten puutteet, terveysvaikutukset, ja välkeselvitysten puutteet ym. olisi luvan varaista toimintaa ja aiheuttaa asukkaille koht. naapuruussuhdel. 17 § mukaisen kohtuuttoman haitan.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Erikoista hommaa, Suomi on sivistysvaltiona kouluttanut väestön noudattamaan sääntöjä ja lakeja, joita ei meiltä puutu, mutta kun nämä tieto viisaat ovat viranomaisena päättämässä asioista niin asenne muuttuu. Tämä on vallan väärinkäyttöä pahimmillaan, jos minä haen matalan saunamökin uudistamiseen rakennuslupaa jossa kerrotaan että mökki olisi 5 metriä korkeampi ja parveke päädyssä niin varmasti ei lupaa myönnetä. Tuulivoimaloiden rakentamisessa muutos suurempaan kokoluokkaan annetaan luvat ilman muuta,20 metrin korotus ja neljänneksen suurempi teho ei vaikuta mitään muka.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset